• 09127205258
  • 09131005836
  • 09121986651
  • 09131007689
  • 09151006923
  • 09123968671
اريا منتخب

بروزترین اخبار و مطالب بازار دام و طیور


آوریل 28, 2020
خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

قیمت انواع طیور در تاریخ 99/2/7

🔴قیمت انواع طیور / شرکت اریا منتخب پارسیان🔴 09131007689 👈🏻در تاریخ 99/2/7👉🏻 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 🔴جوجه 1 روزه محلی🔴 ⚠️نکته خیلی مهم در صورت رزور و خرید بار در روز قبل تحویل, بار خریداری شده 50 تومان زیر قیمت روز تحویل داده خواهد شد⚠️ ✅جوجه 1 روزه مرغ محلی گلپایگان= بین 2300 تومان الی2400 تومان (مصوب 2200) ✅جوجه 1 روزه بلک (مشکی)= بین 2500تومان الی 2600تومان(مصوب 2400) ✅جوجه یکروزه جهادی ورامین= بین 2500 تومان الی 2600 تومان(مصوب 2400) ✅جوجه 1 روزه کاکلی =
آوریل 27, 2020

قیمت انواع طیور در تاریخ 99/2/4

🔴قیمت انواع طیور / شرکت اریا منتخب پارسیان🔴 09131007689 👈🏻در تاریخ 99/2/4👉🏻 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 🔴جوجه 1 روزه محلی🔴 ⚠️نکته خیلی مهم در صورت رزور و خرید بار در روز قبل تحویل, بار خریداری شده 50 تومان زیر قیمت روز تحویل داده خواهد شد⚠️ ✅جوجه 1 روزه مرغ محلی گلپایگان= توافقی بین 2200 تومان الی2250 تومان ✅جوجه 1 روزه بلک (مشکی)= توافقی بین 2400تومان الی 2450تومان ✅جوجه یکروزه جهادی ورامین= توافقی بین 2400 تومان الی 2500 تومان ✅جوجه 1 روزه کاکلی =
آوریل 21, 2020
خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

قیمت انواع طیور در تاریخ 99/1/31

🔴قیمت انواع طیور / شرکت اریا منتخب پارسیان🔴 09131007689 👈🏻در تاریخ 99/01/31👉🏻 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 🔴جوجه 1 روزه محلی🔴 ⚠️نکته خیلی مهم در صورت رزور و خرید بار در روز قبل تحویل, بار خریداری شده 50 تومان زیر قیمت روز تحویل داده خواهد شد⚠️ ✅جوجه 1 روزه مرغ محلی گلپایگان= توافقی بین 2000 تومان الی2050 تومان ✅جوجه 1 روزه بلک (مشکی)= توافقی بین 2200تومان الی 2250تومان ✅جوجه یکروزه جهادی ورامین= توافقی بین 2200 تومان الی 2300 تومان ✅جوجه 1 روزه کاکلی
آوریل 20, 2020
خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

قیمت انواع طیور درتاریخ99/1/27

🔴قیمت انواع طیور / شرکت اریا منتخب پارسیان🔴 09131007689 👈🏻در تاریخ 99/01/27👉🏻 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 🔴جوجه 1 روزه محلی🔴 ⚠️نکته خیلی مهم در صورت رزور و خرید بار در روز قبل تحویل, بار خریداری شده 50 تومان زیر قیمت روز تحویل داده خواهد شد⚠️ ✅جوجه 1 روزه مرغ محلی گلپایگان= توافقی بین 1650 تومان الی1700 تومان ✅جوجه 1 روزه بلک (مشکی)= توافقی بین 1850تومان الی 1900 تومان ✅جوجه یکروزه جهادی ورامین= توافقی بین 1850 تومان الی 1900 تومان ✅جوجه 1 روزه کاکلی
آوریل 13, 2020
خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

قیمت انواع طیور درتاریخ 99/1/24

09131007689 👈🏻در تاریخ 99/01/24👉🏻 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 🔴جوجه 1 روزه محلی🔴 ⚠️نکته خیلی مهم در صورت رزور و خرید بار در روز قبل تحویل, بار خریداری شده 50 تومان زیر قیمت روز تحویل داده خواهد شد⚠️ ✅جوجه 1 روزه مرغ محلی گلپایگان= توافقی بین 1450 تومان الی1500 تومان ✅جوجه 1 روزه بلک (مشکی)=
آوریل 9, 2020
خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

خرید و فروش بوقلمون بیوتی09131007689

خرید و فروش بوقلمون بیوتی09131007689 فروش انواع نژادهای بوقلمون یکروزه/ 10 روزه/20 روزه /یکماهه فوق سنگین پرواری ( بیوتی 6 – 9 ) با میانگین وزن 25 کیلوگرم در 4.5 ماهگی فروش دان مخصوص بوقلمون