آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط

شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره ۱۷۲۴۱۲ ت/۴۱۲۵۵ در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط بی کیفیت مشکلاتی برای پرورش دهنده ، با وجود اینکه آمارهای جدید از افزایش ۲۵ درصدی سرانه مصرف گوشت بوقلمون نسبت به سال های گذشته خبر می‌دهد و از صنعت پرورش بوقلمون به عنوان یکی از صنایع رو‌به‌ رشد در کشور یاد می شود، اما این صنعت در یک سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه بود؛ تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان این صنعت را نا امید و یا از چرخه تولید خارج کرده است اریا منتخب تلاش‌های زیادی برای بهبود شرایط نامناسب صنعت پرورش بوقلمون از سوی شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران صورت گرفت: از جمله آغاز فعالیت کارگروه صنعت بوقلمون با همکاری دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی در راستای برنامه ریزی تولید و هم‌چنین تشکیل کمیته تبلیغات برای ترویج و فرهنگسازی و بالابردن مصرف سرانه گوشت بوقلمون در کشور تا شرایط تولید برای فعالان این صنعت هموارتر شود مهدی بیگی – یکی از تولیدکنندگان با سابقه صنعت بوقلمون – در این باره به ARIAMONTKHAB، می گوید: تولید کنندگان این صنعت با دو مشکل عمده مواجه هستند؛ یکی تهیه جوجه مرغوب که پایه اصلی در آغاز یک تولید موفق می باشد و دیگری مشکلات مربوط به فروش بوقلمون زنده در بازار عرضه و تقاضا می‌باشد وی ادامه داد: قبل از این، جوجه بوقلمون از خارج کشور تامین می شد، اما اکنون به دلیل شیوع آنلفوآنزا در اکثر کشورهای دنیا و شعار حمایت از تولید داخل این نهاده اصلی و با اهمیت، به شکل انحصاری در مزرعه ای در شمال کشور تولید و توزیع می گردد که جایگاهی برای رقابت و بهبود تولید نگذاشته است بیگی افزود: متاسفانه با وجود اینکه جوجه‌های تولیدی با نام “نژاد نیکولاس” توزیع می شود، از کیفیت و وزن گیری مناسب این نژاد برخودار‌نیست؛ علاوه بر آن اکثر جوجه ها ماده بوده که در مقایسه با جوجه های نر نسبت به خوراک مصرفی تولید کمتری دارند و این امر ضربه اقتصادی سنگینی را به پرورش دهندگان وارد می سازد اریا منتخب بیگی اظهار داشت: علی رغم گزارش‌ها و شکایات پی‌در‌پی به شرکت تولیدکننده جوجه بوقلمون از آنها جواب قانع کننده‌ای دریافت نکردیم، تنها جواب آنها این بود، جوجه‌ها همین است شما نخرید اریا منتخب این تولیدکننده با اشاره به مشکلات فروش بوقلمون زنده گفت: با ممنوع شدن صادرات گوشت بوقلمون ایران به سایر کشورها، فعالان این صنعت با مشکلات زیادی در فروش بوقلمون مواجه شدند، به ویژه اینکه بیشتر تولیدکنندگان در شهرستان ها از بازار داخلی خوبی برخودار نبوده و اغلب تولید خود را به خارج استان و سایر کشورها صادر می نمودند وی گفت: تولیدکنندگان در این صنعت به دنبال سود آن‌‌چنانی نبوده همین که سود کمی نصیب آنها شود رضایت دارند، اما شرایطبرای این صنعت آن‌چنان سخت شده است که همین مقدار سود کم هم محقق نمی شود بیگی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم برکشور بی‌توجهی به صنعت‌ بوقلمون از سوی مسئولین سبب رکود بیشتر، ضربه به تولید ملی و افزایش بیکاری خواهد‌ شد. پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹ ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶ ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱         تماس با ما             درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

 

جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط بی کیفیت مشکلاتی برای پرورش دهنده با وجود

اینکه آمارهای جدید از افزایش ۲۵ درصدی سرانه مصرف گوشت بوقلمون نسبت

به سال های گذشته خبر می‌دهد و از صنعت پرورش بوقلمون به عنوان یکی از صنایع رو‌به‌ رشد

در کشور یاد می شود، اما این صنعت در یک سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه بود؛

بوقلمون نر ماده مخلوط

تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان این صنعت را نا امید و یا از چرخه تولید خارج کرده است اریا منتخب
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط

تلاش‌های زیادی برای بهبود شرایط نامناسب صنعت پرورش بوقلمون از سوی شرکت

تعاونی صنعت بوقلمون ایران صورت گرفت: از جمله آغاز فعالیت کارگروه صنعت بوقلمون

با همکاری دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی در راستای برنامه ریزی تولید و هم‌چنین

تشکیل کمیته تبلیغات برای ترویج و فرهنگسازی و بالابردن مصرف سرانه گوشت

بوقلمون در کشور تا شرایط تولید برای فعالان این صنعت هموارتر شود
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط
مهدی بیگی – یکی از تولیدکنندگان با سابقه صنعت بوقلمون –

در این باره به ARIAMONTKHAB، می گوید: تولید کنندگان این

صنعت با دو مشکل عمده مواجه هستند؛ یکی تهیه جوجه مرغوب

که پایه اصلی در آغاز یک تولید موفق می باشد و دیگری مشکلات

مربوط به فروش بوقلمون زنده در بازار عرضه و تقاضا می‌باشد
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط
وی ادامه داد: قبل از این، جوجه بوقلمون از خارج ک
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط
به گزارش خبرنگار ARIAMONTAKAHB، با وجود اینکه آمارهای جدید از افزایش

۲۵ درصدی سرانه مصرف گوشت بوقلمون نسبت به سال های گذشته خبر می‌دهد

و از صنعت پرورش بوقلمون به عنوان یکی از صنایع رو‌به‌ رشد در کشور یاد می شود،

اما این صنعت در یک سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه بود؛

تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان این صنعت را نا امید و یا از چرخه تولید خارج کرده است اریا منتخب
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط
تلاش‌های زیادی برای بهبود شرایط نامناسب صنعت پرورش بوقلمون

از سوی شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران صورت گرفت: از جمله آغاز فعالیت کارگروه

صنعت بوقلمون با همکاری دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی در راستای

برنامه ریزی تولید و هم‌چنین تشکیل کمیته تبلیغات برای ترویج و فرهنگسازی

و بالابردن مصرف سرانه گوشت بوقلمون در کشور تا شرایط تولید برای فعالان این صنعت هموارتر شود

مهدی بیگی – یکی از تولیدکنندگان با سابقه صنعت بوقلمون –

در این باره به ARIAMONTKHAB، می گوید: تولید کنندگان این صنعت

با دو مشکل عمده مواجه هستند؛ یکی تهیه جوجه مرغوب که پایه اصلی

در آغاز یک تولید موفق می باشد و دیگری مشکلات مربوط به فروش بوقلمون زنده در بازار عرضه و تقاضا می‌باشد

وی ادامه داد: قبل از این، جوجه بوقلمون از خارج کشور تامین می شد،

اما اکنون به دلیل شیوع آنلفوآنزا در اکثرجوجه بوقلمون نر ماده مخلوط

کشورهای دنیا و شعار حمایت از تولید داخل این نهاده اصلی و با اهمیت،

به شکل انحصاری در مزرعه ای در شمال کشور تولید و توزیع می گردد که جایگاهی برای رقابت و بهبود تولید نگذاشته است

بیگی افزود: متاسفانه با وجود اینکه جوجه‌های تولیدی با نام “نژاد نیکولاس” توزیع می شود،

از کیفیت و وزن گیری مناسب این نژاد برخودار‌نیست؛

بوقلمون نر ماده مخلوط

علاوه بر آن اکثر جوجه ها ماده بوده که در مقایسه با جوجه های نر نسبت

به خوراک مصرفی تولید کمتری دارند و این امر ضربه اقتصادی سنگینی را

جوجه بوقلمونجوجه بوقلمون نر ماده مخلوط نر ماده مخلوط بی کیفیت مشکلاتی

برای پرورش دهنده با وجود اینکه آمارهای جدید از افزایش ۲۵ درصدی سرانه مصرف گوشت

بوقلمون نسبت به سال های گذشته خبر می‌دهد و از صنعت پرورش بوقلمون

به عنوان یکی از صنایع رو‌به‌ رشد در کشور یاد می شودجوجه بوقلمون نر

ماده مخلوط بی کیفیت مشکلاتی برای پرورش دهنده با وجود اینکه آمارهای جدید

بوقلمون نر ماده مخلوط

از افزایش ۲۵ درصدی سرانه مصرف گوشت بوقلمون نسبت به سال های گذشته

خبر می‌دهد و از صنعت پرورش بوقلمون به عنوان یکی از صنایع رو‌به‌ رشد

در کشور یاد می شودبه پرورش دهندگان وارد می سازد اریا منتخب

بیگی اظهار داشت: علی رغم گزارش‌ها و شکایات پی‌در‌پی به شرکت تولیدکننده

جوجه بوقلمون از آنها جواب قانع کننده‌ای دریافت نکردیم، تنها جواب آنها این بود،

جوجه‌ها همین است شما نخرید اریا منتخبجوجه بوقلمون نر ماده مخلوط

این تولیدکننده با اشاره به مشکلات فروش بوقلمون زنده گفت:

با ممنوع شدن صادرات گوشت بوقلمون ایران به سایر کشورها، فعالان این صنعت

با مشکلات زیادی در فروش بوقلمون مواجه شدند، به ویژه اینکه بیشتر تولیدکنندگان

در شهرستان ها از بازار داخلی خوبی برخودار نبوده و اغلب تولید خود را به خارج استان و سایر کشورها صادر می نمودند
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط
وی گفت: تولیدکنندگان در این صنعت به دنبال سود آن‌‌چنانی نبوده

همین که سود کمی نصیب آنها شود رضایت دارند، اما شرایطبرای این صنعت آن‌چنان سخت شده است

که همین مقدار سود کم هم محقق نمی شود
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط
بیگی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم برکشور بی‌توجهی

به صنعت‌ بوقلمون از سوی مسئولین سبب رکود بیشتر، ضربه به تولید ملی و افزایش بیکاری خواهد‌ شد.

بوقلمون نر ماده مخلوط

شور تامین می شد، اما اکنون به دلیل شیوع آنلفوآنزا در اکثر کشورهای دنیا

و شعار حمایت از تولید داخل این نهاده اصلی و با اهمیت،

به شکل انحصاری در مزرعه ای در شمال کشور تولید

و توزیع می گردد که جایگاهی برای رقابت و بهبود تولید نگذاشته است

بیگی افزود: متاسفانه با وجود اینکه جوجه‌های تولیدی با نام “نژاد نیکولاس” توزیع می شود،

از کیفیت و وزن گیری مناسب این نژاد برخودار‌نیست؛

علاوه بر آن اکثر جوجه ها ماده بوده که در مقایسه با جوجه های نر نسبت

بوقلمون نر ماده مخلوط

به خوراک مصرفی تولید کمتری دارند و این امر ضربه اقتصادی سنگینی را به پرورش دهندگان وارد می سازد اریا منتخب

بیگی اظهار داشت: علی رغم گزارش‌ها و شکایات پی‌در‌پی به شرکت تولیدکننده

جوجه بوقلمون از آنها جواب قانع کننده‌ای دریافت نکردیم، تنها جواب آنها این بود، جوجه‌ها همین است شما نخرید اریا منتخب

این تولیدکننده با اشاره به مشکلات فروش بوقلمون زنده گفت:

با ممنوع شدن صادرات گوشت بوقلمون ایران به سایر کشورها،

فعالان این صنعت با مشکلات زیادی در فروش بوقلمون مواجه شدند،

به ویژه اینکه بیشتر تولیدکنندگان در شهرستان ها از بازار داخلی خوبی برخودار نبوده

و اغلب تولید خود را به خارج استان و سایر کشورها صادر می نمودند

وی گفت: تولیدکنندگان در این صنعت به دنبال سود آن‌‌چنانی نبوده

همین که سود کمی نصیب آنها شود رضایت دارند، اما شرایطبرای این صنعت

آن‌چنان سخت شده است که همین مقدار سود کم هم محقق نمی شود

بیگی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم برکشور بی‌توجهی

به صنعت‌ بوقلمون از سوی مسئولین سبب رکود بیشتر، ضربه به تولید ملی و افزایش بیکاری خواهد‌ شد.

 

 

 

 

 

 

فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
ariamontakhab atlaat bishtar
www.ariamontakhab.com

www.ostrichskin.org

www.ariamp.com

فروش جوجه بوقلمون

 

فروش جوجه شترمرغ، فروش جوجه بوقلمون، فروش جوجه اردك، فروش

جوجه مرغ بومي، فروش جوجه بلدرچين،فروش بوقلمون ۱ روزه- ۲ روزه- ۳ روزه

،فروش شترمرغ يك ماهه- ۲ماهه-۳ ماهه خريد جوجه شترمرغ، خريد شترمرغ، خريد شترمرغ پرواري، خريد شترمرغ مولد،خريد جوجه بوقلمون ۱ روزه،

خريد بوقلمون ۱ ماهه، خريد بوقلمون پرواري، پرورش شترمرغ، فروش تخم شتر مرغ، خريد پوست شترمرغ، خريد تخم شترمرغ،

فروش روغن اصل شترمرغ، بهترين خريدار شترمرغ زنده، گوشت شترمرغ به صورت جزئئ- عمده- جرئئ، بسته بندي، فروش كنسانتره شترمرغ، مشاوره در امر جيره، مشاوره رايگان در امر پرورش شترمرغ،

پيش فروش جوجه شترمرغ، فروش جوجه شترمرغ ۱ هفته-۱۵ روزه-۲۰روزه،۱ ماهه-۲ماهه-۳ ماهه،

مزرعه پرورش شترمرغ، كشتار بوقلمون، كتار شترمرغ، سايت مشاوره در امر پرورش شترمرغ،

فروش جوجه شترمرغ ۱ هفته اي،۱۵ روزه و ۱ ماهه،خريد پوست كراس شده،

خريد پوست رنگ شده، خريد پوست خام،خريد پوكه تخم شترمرغ،

فروش جوجه بوقلمون بيوتي،نيكلاس،هيبريت، شترمرغ پيش مولد،

جيره آغازين ( استارتر)، جيره ۳-۶، جيره ۲-۴ ، مشاوره و اطلاعات در مورد انواع بيماريهاي شترمرغ و بوقلمون،

طريقه مصرف واكسن،فروش و خريد شترمرغ مولد-پيش مولد-پرواري،

سايت مشاوره در امر پرورش بوقلمون- جوجه بوقلمون- جوجه بلدرچين– جوجه اردك و جوجه مرغ بومي

جوجه بوقلمون

جوجه بوقلمون

 

تماس با ما

آریا منتخب پارسیان

 

فروش جوجه درجه یک نژاد فوق  سنگین- تلفات بسیار کم ،تمام بیوتی(B6, B9,  B12)

فروش جوجه بوقلمون،  ۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶ ،۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱،فروش بوقلمون ۱ روزه،فروش بوقلمون ۳ روزه، فروش بوقلمون۲ روزه،خريد جوجه بوقلمون ۱ روزه،، خريد بوقلمون ۱ ماهه،خريد بوقلمون پرواري،فرو ش بوقلمون پرواري،فروش جوجه بوقلمون بيوتي،فروش جوجه بوقلمون نيكلاس،فروش جوجه بوقلمون هيبريت،فروش جوجه بوقلمون،

فروش جوجه بوقلمون
واست به روز قیمتها……
یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره۱۰۰۰۵۵۱۳۸۴۱۳۲۵_۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ _ ۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶

درخواست خود را جهت  خرید جوجه بوقلمون اعلام نماید

جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط

عرضه گوشت بوقلمون به تمام ارگان های دولتی ،

سالن های پذیرایی، مغازه ها و کلیه صنوف مرتبط

عرضه گوشت بوقلمون کاملا تازه و با بهترین کیفیت

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

 

www.ariamontakhab.com

 

*********************************************************************************************************

*
*

5 − 1 =