آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

صدور پروانه بهداشتی تأسیس مرکز پرورش شترمرغ

مدارک برای صدور پروانه بهداشتی تأسیس مرکز پرورش شترمرغ از جمله مدارک مالکیت و مدارک مربوط به تامین آب و برق و … و همچنین فرم بازدید این مراکز مطابق ضوابط و مقررات مندرج در کتاب نظام دامداری و دستورالعملهای ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۴۴۶۷ مورخ ۱۸/ ۵/۸۴ می باشد.
مدارک لازم صدور پروانه بهداشتی بهره برداری :
متقاضیانی که در موعد مقرر و برابر ضوابط نسبت به تاسیس واحد خود اقدام کرده باشند با تکمیل و ارائه مدارک زیر پروانه بهره برداری دریافت خواهند کرد:

مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی تأسیس مرکز پرورش شترمرغ

 

۱- درخواست : کلیه متقاضیان دریافت پروانه بهداشتی بهره برداری باید تقاضای خود را به اداره کل دامپزشکی استان مربوط ارائه و به ثبت برسانند.
۲- اصل پروانه بهداشتی تاسیس صادره
۳- اصل مدارک مالکیت مطابق ضوابط نظام دامداری
۴- تکمیل فرم بازدید از مزرعه برای صدور یا تمدید پروانه بهره برداری توسط اداره کل دامپزشکی استان مربوط.
۵- ارائه نتایج آزمایشات آب مصرفی که باید مطابق ضوابط اعلام شده در این دستورالعمل و استاندارد آب آشامیدنی باشد یاد آوری : آزمایشات شیمیایی آب آشامیدنی فارم حداقل بطور سالیانه و آزمایشات میکروبی آن هر شش ماه یکبار به جهت رفع نقایص انجام پذیرد.
۶- ارائه کارت بهداشتی معتبر کلیه کارگران شاغل
۷- ارائه یک نسخه از قرار داد استخدام مسئول فنی بهداشتی مسئول فنی بهداشتی : به شخص واجد شرایطی اطلاق میشود که با اخذ پروانه مربوط از سازمان و ادارات تابعه ، وطیفه کنترل بهداشتی را در واحدهای موضوع این دستورالعمل مطابق شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی بر عهده دارد.
۸- ارائه نقشه های کلی و تفکیکی تاسیسات و تجهیزات موجود مزرعه تایید شده توسط اداره کل دامپزشکی استان ج- ضوابط و مقررات صدور پروانه بهداشتی بهره برداری واحدهای موجود کلیه ضوابط تاسیس و بهره برداری در خصوص واحدهای موجود نیز لازم الاجرا می باشد. پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹ ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶ ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱                   تماس با ما                   درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

هدف

این دستورالعمل جهت مشخص نمودن قوانین و شرایط ساخت و بهره برداری از سالن های پرورش شترمرغ ،نگارش شده است.

دامنه کاربرد

موضوع هدف این دستورالعمل تمامی سالن ها و واحد های پرورش شترمرغ اعم از جوجه کشی، پرواری و مولد چه به صورت توآم و چه به صورت زنجیره ای می باشد.

 

دستورالعمل بهداشتی  مراکز پرورش شترمرغ

الف – دستورالعمل بهداشتی پرورش شترمرغ – شرایط و ضوابط فنی بهداشتی واحد های پرورش شترمرغ اعم از جوجه کشی، مولد و پرواری

( تاسیس و بهره برداری )

پرورش شترمرغ را نمی توان به صورت محلی، روستایی و یا باز، انجام داد و ممنوع می باشد و تنها به صورت بسته یعنی محصور شده و صنعتی امکان پذیر می باشد.

 

ظرفیت واحد های پرورش

کمترین میزان ظرفیت سالن های پرورش حداقل ۲۵ قطعه مادر در سالن های پرورش مولد، و ۱۰۰ قطعه برا سالن های پرورش شترمرغ پروراری می باشد.

 

زمین و موقعیت استاندارد واحدهای پرورش شترمرغ
  • محوطه واحد پرورشی شترمرغ باید در منطقه یی باشد که آن منطقه از نظر بیماری های دام وطیور و تراکم اجرام بیماریزا را پرمخاطره درنظر نگیرند.
  • محوطه واحد پرورشی شترمرغ باید آب بهداشتی و سالم در دسترس داشته باشد.
  • محوطه واحد پرورشی شترمرغ باید از محل زندگی پرندگان آزاد آبزی و مهاجر دور باشد.
  • محوطه واحد پرورشی شترمرغ باید مکانی باشد که مسیر وزش بادهای شدید و دائمی و طوفان نباشد.
  • محوطه واحد پرورشی شترمرغ، نباید مسیل شناخته شده ی سیل یا مسیر قنات و چشمه های تامین آب شرب نباشد.
  • زمین محوطه واحد پرورشی شترمرغ باید دور از محل زندگی جوندگانی مانند موش باشد یا حداقل باشد.
  • محوطه واحد پرورشی شترمرغ باید فضای کافی برای پرورش این پرنده داشته باشد زیرا این پرنده به طور ذاتی فضای بیشتری از طیور دیگر نیاز دارد و همچنین نیاز به محوطه یی جهت دویدن داشته باشد تا سلامت آن تامین شود.
مدارک لازم جهت صدور مجوز مرکز پرورش شترمرغ
فضای استاندارد لازم برای پرورش هر قطعه شترمرغ:
گردشگاه مسقف:

فضای مورد نیاز شترمرغ مولد از ۳ ماهگی تا پایان دوره ۶ متر مربع ۱۶۰ متر مربع

فضای مورد نیاز شترمرغ پرواری و مولد از تولد تا ۳۰ روزگی ۵/۰ متر مربع ۲ متر مربع
فضای مورد نیاز شترمرغ از ۳۰ روزگی تا ۳ ماهگی ۱ متر مربع ۱۰ متر مربع
فضای مورد نیاز شترمرغ پرواری ۳ ماهگی تا پایان پروار ۲ متر مربع ۲۰ متر مربع

نکته: هنگامی که شما پرورش گله مادر و پرواری به طور همزمان انجام می دهید باید فضای مورد نیاز را از سه ماهگی تا پایان پروار را به صورت دوسوم تولید سالانه توسط پرندگان محاسبه کرد.
نکته: کمترین عرض و طول فضای گردشگاه ۸ در ۶۰ متر باید در نظر گرفت.
نکته: حداکثر ۳۰ تا ۵۰ قطعه شترمرغ در سنین ۳۰ روزگی تا ۳ ماهگی در سالن ها نگهداری کنید.
نکته: در سنین ۳ تا ۱۴ ماهگی (پایان پرواز) حداکثر بین ۳۰ تا ۵۰ قطعه نگهداری کنید.
نکته: در گله های مادر به همراه گله پرواری فضای لازم از تولد تا سه ماهگی یک سوم ظرفیت پرواربندی محاسبه می گردد.

 

واحد پرواری : واحد ی است که جوجه ها را از یک روزگی تا کشتار نگهداری می کنند.

واحد مولد ( یا همان مادر) : واحدی است که هدف از نگهداری شترمرغ های بالغ، تولید تخم نطفه دار می باشد.

شترمرغ بالغی که قادر به تخمگذاری می باشد را شترمرغ مولد می نامند.

شترمرغی که تا چهارده ماه جهت تولید گوشت و پرواربندی نگهداری و پرورش می شود را شترمرغ پرواری می گویند. که درنهایت به کشتارگاه منتقل می شود.

 

واحد پرورش زنجیره ای :

واحد پرورشی یی که دامدار تمام مراحل تولید شترمرغ، حتی تهیه مواد خوراک اولیه را تا زمان عرضه به بازار را همانجا انجام می دهد را واحد پرورش زنجیره یی می نامند.

براساس آنچه که گفته شد مساحت نهایی و فضای مورد نیاز برای احداث واحد پرورشی را باید براساس

میزان مساحت زمین بر حسب نحوه بهره برداری و ظرفیت واحد متغیر بوده و به نحوی تعیین میگردد که علاوه بر مساحت مندرج در جدول فوق، فواصل بین تاسیسات وابسته به واحد مطابق ضوابط مندرج در این دستور العمل رعایت شود.

 

۳- نقشه و جایگاه :
با توجه به نوع سیستم مدیریتی بایستی مکانهای مورد نظر در نقشه دیده شده و جایگاه آن در نقشه با توجه به رعایت ظوابط بهداشتی به گونه ای در نظر گرفته شود که موجبات انتقال آلودگی از محلی به محل دیگر فراهم نگردد.
یاد آوری : نقشه های ارائه شده توسط متقاضی باید قبل از هر اقدامی به تائید دامپزشکی برسد.

نقشه و جایگاه باید توسط متقاضی به نحوی ارایه گردد که علاوه بر تامین میزان فضاهای لازم شامل تاسیسات اصلی و جنبی با مشخصات ذیل باشد:

 

آموزش و فروش و تولید شترمرغ ها از بدو تولد تا 3 ماهگی

فروش جوجه شترمرغ|فروش جوجه مرغ بومي، فروش جوجه اردک،فروش جوجه کبک،فروش جوجه بلدرچین، قیمت شترمرغ های تولیدی و پرورشی

 

الف – تاسیسات اصلی مرکز پرورشی شترمرغ :

۱- محل نگهداری تا یک ماهگی ( مهد جوجه ) :
به محلی اطلاق می گردد که جوجه شترمرغ ها پس از تولد به آنجا منتقل و بمدت حداقل ۳۰ روز در این محل نگهداری شده تا پس از جذب کیسه زرده و واکسیناسیون به محل جایگاه جوجه انتقال یابند.
یاد آوری : بمنظور کنترل دما و رطوبت ، نصب دما سنج و رطوبت سنج در ارتفاع مناسب به تعداد کافی ضروریست.

۲- جایگاه نگهداری جوجه ( یک تا سه ماهه )
به محلی اطلاق می شود که جوجه شترمرغ ها از یک ماهگی تا سه ماهگی در آن نگهداری می شود و باید کلیه ضوابط بهداشتی منجمله میزان رطوبت، نور، دما، تصفیه هوا،پاک سازی ظروف آبخوری و دانخوری و … در آن رعایت گردد که شامل:

۱-۲- جایگاه مسقف :
۱-۱-۲- محیط این جایگاه باید به گونه ای طراحی گردد که کاملاً بهداشتی و قابل شستشو و ضد عفونی کردن و مطابق نیاز فیزیولوژیک حیوان باشد بنحویکه موجب پیشگیری از انتقال عفونتها و هر گونه آلودگی و صدمات وارده به شتر مرغ گردد.
۲-۱-۲- این جایگاه بایستی براحتی قابل تردد و به صورتی طراحی شود که دارای نور کافی، آفتابگیر و فاقد کوران باشد.
۳-۱-۲- دارای برخی از پوشش ها جهت ایجاد محافظت در برابر آب و هوای سرد و شرایط مخاطره آمیز دیگر باشد.
۴-۱-۲- بستر باید همواره خشک و غیره لغزنده باشد و تعبیه یک محل شنی جهت حمام شن پرندگان در آن توصیه می گردد.
یاد آوری۲ : جهت رشد متعادل جوجه ها ایجاد فضا و تجهیزات مناسب برای جلوگیری از سرد شدن بیش از حد محیط بخصوص در سنین اولیه بسیار ضروری است.
یاد اوری ۲ : پوشش محوطه نباید حاوی قطعات کوچکی مثل سیم، میخ، چوب و پلاستیک باشد زیرا این اشیاء توسط جوجه ها بلعیده شده و سبب انباشتگی میشود.

۲-۲- گردشگاه :
حرکت و دویدن جوجه های شترمرغ از اهمیت زیادی برخوردار است . تحرک باعث تقویت استخوان ها و رشد ماهیچه ها و انگشتان پا می گردد. ایجاد گردشگاه نه تنها باعث کاهش استرس در جوجه ها می گردد بلکه از دفرمه شدن پا ( که در شترمرغ بسیار اهمیت دارد ) وسایر اختلالات فیزیولوژیک جلوگیری می نماید.
این جایگاه نیز باید براحتی برای پرنده قابل تردد وبستر آن همواره خشک و غیره لغزنده باشد.

۳- جایگاه نگهداری پرندگان با سن بیشتر از سه ماه :
جایگاه مسقف و گردشگاه برای شتر مرغ مولد و پرواری در سنین مختلف بسته به هدف پرورش دارای طراحی متفاوت بوده و شرایط زیر در آن ها باید رعایت گردد :
۱-۳- جایگاه مسقف :
محیط این جایگاه باید به گونه ای طراحی گردد که کاملاً بهداشتی و قابل شستشو و ضد عفونی کردن و مطابق نیاز فیزیولوژیک حیوان باشد بنحویکه موجب پیشگیری از انتقال عفونتها و هر گونه آلوگی و صدمات وارده به شترمرغ شود.
۲-۱-۳- این جایگاه بایستی براحتی قابل تردد و به صورتی طراحی شود که دارای نور کافی و آفتابگیر بوده و فاقد کوران باشد.
۳-۱-۳- دارای برخی از پوششها جهت ایجاد محافظت در برابر آب و هوای سرد و شرایط مخاطره آمیز دیگر باشد.
۴-۱-۳- بستر باید همواره خشک و غیره لغزنده باشد و تعبیه یک محل شنی جهت حمام شن پرندگان ر آن توصیه می گردد.

۲-۳- گردشگاه :
این جایگاه نیز باید براحتی برای پرنده قابل تردد و بستر آن همواره خشک و غیره لغزنده باشد.

۴- آبخوری و دانخوری :
طراحی آبخوری ها و دانخوری ها باید به گونه ای باشد که در دسترس پرنده بوده ، به آسانی تمیز شده و قابل شستشو و ضد عفونی کردن و فاقد لبه ها و یا گوشه های تیز باشند تا به پرنده آسیب نرسد و در مسیر دویدن پرنده قرار نگیرند. ارتفاع آبخوری و دانخوری باید متناسب با قد پرنده بوده تا پرنده داخل آنها نرود و قرار دادن سقف مناسب در بالای دانخوریها توصیه میگردد.

۵- کارخانه جوجه کشی :

 

آموزش پرورش و تولید جوجه شترمرغ

سود پرورش جوجه شترمرغ

 

الف- دستورالعمل بهداشتی مرکز پرورش شترمرغ – کارخانه جوجه کشی وابسته به مزرعه شترمرغ مولد باید دارای شرایط زیر باشد :

۱٫ ظرفیت آن متناسب با ظرفیت تولیدی واحد باشد.
۲٫ سالن نصب ماشین های جوجه کشی باید به نحوی ساخته شود که عوامل محیطی مانند حرارت، رطوبت ، تهویه ونور قابل کنترل باشد.
۳٫ محل تحویل گیری تخم شترمرغ ، محل دود دادن ، ستر وهچر و سایر موارد دارای مسیر یکطرفه باشد.
۴٫ تمام مکانها و تجهیزات باید قابل شستشو و ضدعفونی باشند.
تبصره ۱ : محل جوجه کشی وابسته باید به نحوی انتخاب شود که جهت وزش باید از محل جوجه کشی به سمت محل پرورش باشد.
تبصره ۲- واحد های جوجه کشی وابسته موظفند صرفاً تخمهای نطفه دار مزرعه خود را خوابانده وهچ نمایند.
کارخانه جوجه کشی وابسته : به واحدی اطلاق می گردد که دامدار موظف به جوجه کشی تخمهای تولیدی مزرعه خود بوده و اجازه ارائه خدمات به سایر مراکز پرورش شتر مرغ را ندارد.

 

ب- دستورالعمل بهداشتی مرکزپرورش شترمرغ – کارخانه جوجه کشی مستقل ( فاقد شتر مرغ مولد و پرواری ):

کلیه ضوابط مربوط به کارخانه جوجه کشی وابسته برای این واحد ها نیز لازم الاجرا بوده با این تفاوت که رعایت فاصله به مشابه کارخانه جوجه کشی مرغ می باشد.
کارخانه جوجه کشی مستقل : به واحدی اطلاق می گردد که در آن خدمات جوجه کشی بطور عمومی به کلیه مزارع پرورش شتر مرغ ارائه گردد.

۶- قرنطینه
به منظور جلو گیری از خسارت ناشی از ابتلا و شیوع بیماریها در واحد ، احداث قرنطینه با رعایت فاصله مناسب مندرج در این دستور العمل ضروری می باشد تا پرندگان تازه وارد به مدت تعیین شده ( حداقل ۶ هفته ) در این محل نگهداری و کلیه اقدامات بهداشتی در مورد آنها اعمال و پس از اطمینان از سلامتی و کاهش خطر انتقال بیماری به واحد منتقل شوند. این تاسیسات دارای بخش های لازم جهت استراحت پرنده و انجام عملیات بهداشتی می باشد که شرایط زیر جهت احداث آن باید رعایت گردد.
۱-۶- جایگاه قرنطینه بایستی کاملاً از بقیه تاسیسات جدا و حداقل فاصله ۲۰ متر را از سایر تاسیسات رعایت نماید ولی ارج است در بیشترین فاصله ممکن از سایر تاسیسات احداث شود.
۲-۶- محل قرنطینه باید در محلی استقرار یابد که امکان انتقال بیماری توسط باد از سمت قرنطینه به طرف مزرعه نباشد.

۷- جایگاه نگهداری و مراقبت از پرندگان بیمار ( بیمارستان ) :
ایجاد محلی به عنوان بیمارستان در واحد الزامی است. که شامل دو قسمت مجزا برای بالغین و سنین پایین تر می باشد.
طراحی بایستی طوری انجام گیرد که تفکیک بالغین با پرندگان زیر سه ماه براحتی انجام گیرد. این مکان به دلیل اینکه پرندگان مظنون یا بیمار بایستی به دور از گله و در بیمارستان نگهداری شود کلاً از بقیه واحد جدا می باشد.

۸- اتاق کالبد گشایی ، کوره لاشه سوز و چاه دفن تلفات :
نزدیک به هم و غیر قابل دسترس حیوانات باشند و با در نظر گرفتن جهت وزش باد در دور ترین نقطه مزرعه احداث گردند بنحوی که در بهداشت منطقه و واحد پرورش شتر مرغ تاثیر منفی نداشته ضمناً قابل شستشو، پاک سازی و ضد عفونی کامل باشند.

۹- حوضچه های ضد عفونی :
حوضچه های ضد عفونی باید در محل هایی قرار گیرند که احتمال آلودگی ناشی از هر گونه رفت و آمد را به حداقل برسانند حوضچه ها بایستی در کلیه مبادی ورودی و خروجی واحد، جایگاهها ، انبارها، کارخانه تهیه خوراک و جوجه کشی تعبیه شود..

۱۰ – حصار :
وجود حصار در اطراف مجموعه به منظور جلو گیری از ورود حیوانات و افراد متفرقه الزامیست.
یاد آوری ۱ : پساب و فاضلاب واحد پرورش شترمرغ به فضای بیرون و از جمله زمین کشاورزی ارتباط نداشته باشد. مسیر هدایت فاضلاب باید دارای پوشش مناسب و قابل کنترل باشد.
یادآوری ۲ : محوطه پرورش شترمرغ ( بین سالن ها و اطراف سالن های پرورش ) تا شعاع یک متری میبایست قابل شستو و ضد عفونی کردن و شعله دادن باشد.
یاد آوری ۳ : محوطه پرورش شترمرغ میبایست فاقد نقاط کور بوده و قابل کنترل باشد و از هر گونه تأسیسات اضافی و ضایعات ( وسایل مستعمل و فرسوده ) عاری باشد.
یاد آوری ۴ : کف سالنها و تأسیسات از سطح زمین محوطه بیرونی بمنظور جلو گیری از نفوذ آب و رطوبت و عوارض ناشی از نفوذ آب بالاتر قرار گیرد.
یاد آوری ۵ : لازم است اتاق مناسب جهت ضد عفونی اقلام مورد نیاز واحد در مبداء ورودی در نظر گرفته شود.
یاد آوری ۶ : کلیه تاسیسات اعم از اصلی وجنبی و تجهیزات مورد استفاده باید قابل شستشو و ضد عفونی باشند.
یاد آوری ۷ : لازم است لوازم مناسب جهت ضد عفونی از قبیل سمپاش ، شعله افکن و غیره پیش بینی شود.

ب – دستورالعمل بهداشتی مرکز پرورش شترمرغ – تاسیسات جنبی :

شامل موارد ذیل می باشد :
۱- اتاق خدمات ( اتاق سرویس ) :
برای هر سالن پرورش باید اتاق سرویس جهت نصب مخزن آب به منظور مصرف دارو در آب آشامیدنی ، اقدامات کنترلی گله و سایر تجهیزات در محل مناسب در نظر گرفته شود.

۲- انبار :
۱-۲- انبار نگهداری مواد غدایی :
نبار باید از نظر میزان رطوبت ، دما و وضعیت پالت بندی مناسب بوده و فاصله پالت ها از دیوار رعایت و شرایط مطلوب جهت مبارزه با حیوانات جونده ، موذی و حشرات فراهم شده باشد. همچنین کف ، دیوار و سقف از جنس مناسب ، قابل شستشو و ضد عفونی کردن باشد. و محل استقرار انبار خوراک باید در مجاورت درب ورودی در نظر گرفته شود.

۲-۲- انبار دارو و واکسن :
در مکان مناسب احداث و باید مجهز به امکانات لازم جهت نگهداری دارو و واکسن باشد.

۳-۲- انبار لوازم :
در مکان مناسب استقرار یافته و در آن لوازم و وسایل مصرفی نگهداری میشود.
تبصره : انبار ها باید به صورتی ساخته شوند که قابل شستشو و ضد عفونی باشند.

۳- اتاق کارگران و کارکنان :
خانه های کارگری در محتی احداث شوند که کارگران امکان ورود مستقیم به داخل فارم وجود نداشته و در برنامه سر کشی ضمن رعایت کلیه اصول ایمنی زیستی ( دوش ، تعویض لباس و …. ) بایستی از قسمت نگهداری جوانترها به طرف بالغین و از سمت پرندگان سالم به طرف پرندگان مریض تردد نمایند.

۴- رختکن :
رختکن باید در موقعیتی طراحی گردد که کارگران و بازدید کنندگان فقط پس از ورود و پوشیدن لباس کار وارد قسمت های مربوطه شوند. ( در این مکان ها دوش باید تعبیه گردد تا بسته به شرایط در صورت لزوم دوش گرفته شود).

تبصره ۱ : نصب روشویی برای شستن دست ها و تعبیه حوضچه ضد عفونی چکمه ها لازم می باشد.

تبصره ۲ : پیش بینی جایگاه کمد به تعداد مناسب برای لباس های کار و لباس شخصی لازم می باشد.

۵- سرویسهای بهداشتی :
احداث سرویسهای بهداشتی متناسب با تعداد پرسنل قبل از رختکن ها ضرورت دارد.

۶– مخازن سوخت :
واحد پرورش جوجه شترمرغ باید دارای مخازن کافی سوخت و با ظرفیت مناسب باشد و مخازن مذکور در جوار دیوار در نزدیکترین مکان به درب ورودی احداث شود به نحوی که جهت تخلیه سوخت نیاز به ورود وسیله نقلیه به داخل فارم نباشد.
فاصله مناسب بین منابع تأمین سوخت و آب مصرفی در واحد های پرورش شترمرغ بمنظور جلو گیری از نشت مواد سوختی به شبکه آب رسانی رعایت گردد.

۷– مخازن ذخیره آب :
آب مصرفی در واحد باید شرایط آب آشامیدنی را دارا بوده و با فشار مناسب در تمام محل های مورد نیاز در دسترس باشد. ارج است امکانات کافی جهت ذخیره و استفاده از آب برای کل واحد در مواقع ضروری مهیا باشد.

تبصره : این مخازن ( هوائی و زمینی ) در واحد غیر قابل نفوذ و قابل لایروبی (شستشو) ضد عفونی و کنترل باشد.

۸- چاه فاضلاب :
در موقعیت مناسب و فاصله لازم از منابع آب و شبکه آبرسانی احداث شود و سیستم جمع آوری و هدایت فاضلاب باید به شکلی باشد که فاضلاب از قسمت تاسیسات اصلی در مسیر بسته با شیب مناسب به سمت چاه فاضلاب هدایت شود.

۹- سیستم برق رسانی :
واحد های پرورش شترمرغ میبایست دارای سیستم برق رسانی کافی جهت سالن ها و سایر تأسیسات باشد ضمناً موتور برق اضطراری در واحد های سراسری برق رسانی استفاده میکنند نیز ضروری است.

۱۰- پارکینگ :
احداث پارکینگ در خارج از محوطه پرورش شترمرغ و بمنظور جلو گیری از ورود خودروهای متفرقه ضروریست. کف پارکینگ آسفالت و شیب آن به سمت مخالف واحد باشد.

۱۱- کارواش
احداث مکانی با امکانات و تجهیزات مناسب برای شستشو و ضد عفونی کامیون ها لازم می باشد. شیب این قسمت نیز باید به سمت مخالف واحد باشد.

۱۲- محوطه سازی :
در داخل واحد مسیرهای تردد و عبور و مرور از پوشش مناسبی برخوردار بوده و به گونه ای باشد که امکان نظافت و ضد عفونی فراهم باشد.

۴ – فواصل
الف – فواصل با انواع دامداری و عوارض طبیعی و تاسیساتی و مناطق مسکونی
فواصل مورد نظر بر اساس ضوابط نظام دامداری ، در رابطه با انواع دام همسان با دام و با انواع طیور همسان با طیور و با عوارض طبیعی و تاسیساتی و مناطق مسکونی به مشابه دام یا طیور بدون در نظر گرفتن تعدیل فواصل محاسبه می گردد.
فاصله واحد پرورش شترمرغ پرواری با کشتارگاه شتر مرغ ۱۰۰۰ متر و فاصله واحد پرورش شتر مرغ مولد و جوجه کشی شترمرغ با کشتارگاه شتر مرغ ۱۵۰۰ تعیین می شود که در صورت عوارض طبیعی مشمول ۲۰ درصد تخفیف فاصله می گردد.

 

قیمت فروش بوقلمون های پرورشی

بوقلمون پرورشی و تولیدی، فروش شترمرغ زنده- فروش شترمرغ هچری

ب – دستورالعمل بهداشتی مرکز پرورش شترمرغ – فواصل داخلی واحد

– رعایت فاصله بین مهد جوجه با محل پرورش جوجه لازم نمی باشد.
– از تولد تا یک ماهگی ( مهد جوجه ) و از یک ماهگی تا سه ماهگی (پرورش جوجه) فاصله با جوجه کشی ۳۰ متر و با گله مولد ۵۰ متر
– از سه ماهگی تا پروار در مجاورت یکدیگر بلامانع است.
– فاصله پرواربندی با مولد ۳۰ متر و با جوجه کشی ۳۰ متر
– فاصله واحد جوجه کشی با مولد ۶۰ متر تعیین می شود که محل استقرار می بایستی به نحوی باشد که حداقل تردد با مزرعه را داشته و جهت وزش باد از جایگاه های پرورش شترمرغ مولد و پرواری به طرف جوجه کشی نباشد.
– فاصله جوجه کشی از درب ورودی ۲۰ متر و فاصله محل پرورش مولدین از درب ورودی ۱۵ متر تعیین می شود.
– فاصله بیمارستان و قرنطینه با کلیه جایگاه های پرورش و تولید می بایستی حداقل ۴۰ متر در نظر گرفته شود.

 

ج – دستورالعمل بهداشتی مرکز پرورش شترمرغ – ضوابط و مقررات صدور پروانه واحد های پرورش شتر مرغ مولد و پرواری

( تاسیس و بهره برداری )
صدور پروانه بهداشتی تأسیس و بهره برداری منوط به رعایت ضوابط فنی بهداشتی (فوق) و سایر شرایط بهداشتی منجمله مدیریت بهینه تولید GMP ، امنیت زیستی BIOSECURITY و ارائه نقشه برای بخش های مختلف مزرعه براساس این دستورالعمل می باشد.

– مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی تاسیس :
مدارک مورد نیاز از جمله مدارک مالکیت و مدارک مربوط به تامین آب و برق و … و همچنین فرم بازدید این مراکز مطابق ضوابط و مقررات مندرج در کتاب نظام دامداری و دستورالعملهای ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۴۴۶۷ مورخ ۱۸/ ۵/۸۴ می باشد.
– مدارک لازم صدور پروانه بهداشتی بهره برداری :
متقاضیانی که در موعد مقرر و برابر ضوابط نسبت به تاسیس واحد خود اقدام کرده باشند با تکمیل و ارائه مدارک زیر پروانه بهره برداری دریافت خواهند کرد:

۱- درخواست : کلیه متقاضیان دریافت پروانه بهداشتی بهره برداری باید تقاضای خود را به اداره کل دامپزشکی استان مربوط ارائه و به ثبت برسانند.
۲- اصل پروانه بهداشتی تاسیس صادره
۳- اصل مدارک مالکیت مطابق ضوابط نظام دامداری
۴- تکمیل فرم بازدید از مزرعه برای صدور یا تمدید پروانه بهره برداری توسط اداره کل دامپزشکی استان مربوط.
۵- ارائه نتایج آزمایشات آب مصرفی که باید مطابق ضوابط اعلام شده در این دستورالعمل و استاندارد آب آشامیدنی باشد
یاد آوری : آزمایشات شیمیایی آب آشامیدنی فارم حداقل بطور سالیانه و آزمایشات میکروبی آن هر شش ماه یکبار به جهت رفع نقایص انجام پذیرد.

۶- ارائه کارت بهداشتی معتبر کلیه کارگران شاغل
۷- ارائه یک نسخه از قرار داد استخدام مسئول فنی بهداشتی
مسئول فنی بهداشتی :
به شخص واجد شرایطی اطلاق میشود که با اخذ پروانه مربوط از سازمان و ادارات تابعه ، وطیفه کنترل بهداشتی را در واحدهای موضوع این دستورالعمل مطابق شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی بر عهده دارد.
۸- ارائه نقشه های کلی و تفکیکی تاسیسات و تجهیزات موجود مزرعه تایید شده توسط اداره کل دامپزشکی استان

د – دستورالعمل بهداشتی مرکز پرورش شترمرغ – ضوابط و مقررات صدور پروانه بهداشتی بهره برداری واحدهای موجود

کلیه ضوابط تاسیس و بهره برداری در خصوص واحدهای موجود نیز لازم الاجرا می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره
درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

مزایای صادرات شترمرغ

فواید و مزایای پرورش شترمرغ در ایران

در صورت نیاز می توانید از مقالات زیر نیز استفاده کنید:

*
*

2 + سیزده =