فروش مرغ تخمگذار نیک چیک

فروش مرغ تخمگذار نیک چیک

جوجه یکروزه نیک چیک
نیمچه نود روزه و کوچکتر
پولت تخمگذار
مرغ بزرگتر از نود روز با احتساب خوراک روزانه
با مجوز جوجه ریزی و فروش ته بار (حداقل 500 عدد)
ارسال به سراسر کشور
با ماشین مخصوص حمل و بیمه ارسال (با مجوز)
به قیمت روز بازار و با تضمین کیفیت بار
فروش تجهیزات مرغداری به قیمت شرکتی با بهترین کیفیت
اعضای گروه تحقیق ( بهداشت و ژنتیک ) H&N سالهاست تلاش می کنند مرغ تخمگذاری تولید کنند که دارای توانایی تولید، قدرت زیست، ضریب تبدیل غذایی، کیفیت پوسته و وزن تخم مرغ بسیار خوبی باشد.
این ویژگی ها فاکتورهای اساسی و اولیه ای می باشند که در سنجش میزان سودمندی از طرف تولید کننده مورد توجه قرار می گیرد. هدف از این تحقیقات رسیدن به پتانسیل ژنتیکی در تخمگذار H&N نیک چیک می باشد.
مدیریت خوب کلیدی می باشد برای موفقیت گله های نیک چیک و هیچ وقت نباید پرفرمانس متوسط یا پائین تر از متوسط مورد قبول باشد. پرفرمانس خوب هر یک از پرندگان در گله کمک می کند تا بیشتر نتایج مورد نظر بدست آید. نگهداری خوب از گله نیازمند کمی تلاش بیشتر است، و باید به تمام جزئیات نیازمندی های گله توجه نمود.