فروش مولد شترمرغ

فروش مولد شترمرغ

 

فروش مولد شترمرغ فروش تخم نطفه دارشترمرغ  خرید فروش شترمرغ تخمگذار  قیمت شترمرغ تخم گذار

مولد شترمرغ

خانواده سه تایی

خانواده پنج تایی

و به صورت تکی

با رکورد تخمگذاری 60 تخم در سال

ارسال استاندارد به سراسر کشور

فروش شتر مرغ مولد با بهترین کیفیت وبهترین میزان تخم گذاری
فروش مولد ساده شترمرغ

بهترین خریداری شترمرغ مولد در سراسر کشور
فروش تخم نطفه دار شترمرغ

فروش شترمرغ مولد در کلیه نژادهای گردن آبی وقرمز
بهترین خریدار جوجه شتر مرغ
مشاهده در امر پرورش مولد و ساختمان و تاسیسات شترمرغ مولد

ولین گام در ایجاد گله مولد شترمرغ تعیین جنسیت و استفاده از پرندگان نر و ماده با نسبت مناسب است. این نسبت که به ضریب نر و ماده معروف است در شترمرغ یک به دو است. یعنی به ازای یک نر باید دو ماده وجود داشته باشد.برخلاف سایر پرندگان شترمرغ هایی که در گله نگهداری می شوند باید از نظر جنس ، سن ، نژاد و سایر اطلاعات مهم شناسایی شده و برچسب داشته باشند. بهتر است شترمرغ ها را از گله هایی خریداری کنید که برچسب خورده باشند زیرا شترمرغ های این گله ها از کیفیت قابل قبول تری برخوردارند.

 

آموزش پرورش شترمرغ مولد

شترمرغ دارای اصول پرورشی مناسب خود بوده و باید طبق اصول تعیین شده پرورش داده شود تا دارای کیفیت مناسبی بوده و به خوبی رشد نمایند که در طول فصل تخمگذاری هر پرنده ماده به طور متوسط ۴۰ تا ۶۰ تخم می گذارد که بر اساس نوع پرورش و محل و آب و هوای آن منطقه این عدد تغییر می یابد.
چرخه صنعت شترمرغ در تمام دنیا مشابه بوده است ، قیمت پرورش شترمرغ در مرحله جوجه کشی بالاست و وقتی مرحله بازرگانی شروع می شود قیمت ها به طرز چشم گیری کاهش می یابند.