قیمت محصولات

لیست قیمت محصولات شرکت

نمودار جوجه یکروزه گوشتی

[chartprice]

۱۱/اردیبهشت/۱۴۰۱

اعلام نرخ جوجه اردک شنبه و سه شنبه – ۹صبح

اعلام نرخ جوجه یکروزه گلپایگان یکشنبه و چهارشنبه – ۹صبح
جوجه گوشتی هر روز ساعت ۳ عصر

ردیفمحصولقیمت (تومان)
۱جوجه یکروزه گلپایگانی
جوجه یکدست مشکی
کاکلی
جهادی
۲۵۰۰
۳۲۰۰
۴۰۰۰
۴۵۰۰
۲جوجه اردک یکروزه پکنی۳۵۰۰
۳جوجه یکروزه راس
جوجه یکروزه پلاس
جوجه یکروزه کاب
جوجه یکروزه فلکس
جوجه یکروزه هوبارد
جوجه یکروزه آرین
۸۴۰۰ -۸۵۰۰
۸۲۰۰-۸۳۰۰
۸۲۰۰-۸۳۰۰
۷۷۰۰-۷۸۰۰
۷۷۰۰-۷۸۰۰
۷۹۰۰-۸۰۰۰
۴جوجه بوقلمون یکروزه برنز۳۵,۰۰۰
۵بوقلمون یکماهه برنز۵۸,۰۰۰
۶جوجه بوقلمون BUT 6 یکروزه۵۷,۰۰۰
۷جوجه غاز یکروزه۳۸,۰۰۰
۸مرغ پایان تولید(کیلویی)کیلویی ۳۲,۰۰۰
۹مرغ پایان تولید(دانه ایی)۶۵,۰۰۰
۱۰خروس ۱۵۰۰-۱۸۰۰ گرمکیلویی ۴۵۰۰۰

شماره های تماس:

شعبه تهران: ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱ ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

شعبه اصفهان: ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹ _ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

شعبه مشهد: ۰۹۱۵۱۰۰۶۹۲۳