جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط

شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره 172412 ت/41255 در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط بی کیفیت مشکلاتی برای پرورش دهنده ، با وجود اینکه آمارهای جدید از افزایش 25 درصدی سرانه مصرف گوشت بوقلمون نسبت به سال های گذشته خبر می‌دهد و از صنعت پرورش بوقلمون به عنوان یکی از صنایع رو‌به‌ رشد در کشور یاد می شود، اما این صنعت در یک سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه بود؛ تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان این صنعت را نا امید و یا از چرخه تولید خارج کرده است اریا منتخب تلاش‌های زیادی برای بهبود شرایط نامناسب صنعت پرورش بوقلمون از سوی شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران صورت گرفت: از جمله آغاز فعالیت کارگروه صنعت بوقلمون با همکاری دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی در راستای برنامه ریزی تولید و هم‌چنین تشکیل کمیته تبلیغات برای ترویج و فرهنگسازی و بالابردن مصرف سرانه گوشت بوقلمون در کشور تا شرایط تولید برای فعالان این صنعت هموارتر شود مهدی بیگی – یکی از تولیدکنندگان با سابقه صنعت بوقلمون – در این باره به ARIAMONTKHAB، می گوید: تولید کنندگان این صنعت با دو مشکل عمده مواجه هستند؛ یکی تهیه جوجه مرغوب که پایه اصلی در آغاز یک تولید موفق می باشد و دیگری مشکلات مربوط به فروش بوقلمون زنده در بازار عرضه و تقاضا می‌باشد وی ادامه داد: قبل از این، جوجه بوقلمون از خارج کشور تامین می شد، اما اکنون به دلیل شیوع آنلفوآنزا در اکثر کشورهای دنیا و شعار حمایت از تولید داخل این نهاده اصلی و با اهمیت، به شکل انحصاری در مزرعه ای در شمال کشور تولید و توزیع می گردد که جایگاهی برای رقابت و بهبود تولید نگذاشته است بیگی افزود: متاسفانه با وجود اینکه جوجه‌های تولیدی با نام “نژاد نیکولاس” توزیع می شود، از کیفیت و وزن گیری مناسب این نژاد برخودار‌نیست؛ علاوه بر آن اکثر جوجه ها ماده بوده که در مقایسه با جوجه های نر نسبت به خوراک مصرفی تولید کمتری دارند و این امر ضربه اقتصادی سنگینی را به پرورش دهندگان وارد می سازد اریا منتخب بیگی اظهار داشت: علی رغم گزارش‌ها و شکایات پی‌در‌پی به شرکت تولیدکننده جوجه بوقلمون از آنها جواب قانع کننده‌ای دریافت نکردیم، تنها جواب آنها این بود، جوجه‌ها همین است شما نخرید اریا منتخب این تولیدکننده با اشاره به مشکلات فروش بوقلمون زنده گفت: با ممنوع شدن صادرات گوشت بوقلمون ایران به سایر کشورها، فعالان این صنعت با مشکلات زیادی در فروش بوقلمون مواجه شدند، به ویژه اینکه بیشتر تولیدکنندگان در شهرستان ها از بازار داخلی خوبی برخودار نبوده و اغلب تولید خود را به خارج استان و سایر کشورها صادر می نمودند وی گفت: تولیدکنندگان در این صنعت به دنبال سود آن‌‌چنانی نبوده همین که سود کمی نصیب آنها شود رضایت دارند، اما شرایطبرای این صنعت آن‌چنان سخت شده است که همین مقدار سود کم هم محقق نمی شود بیگی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم برکشور بی‌توجهی به صنعت‌ بوقلمون از سوی مسئولین سبب رکود بیشتر، ضربه به تولید ملی و افزایش بیکاری خواهد‌ شد. پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره 09131007689 09121986651 09131005836 09123968671         تماس با ما             درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

 

جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط بی کیفیت مشکلاتی برای پرورش دهنده با وجود

اینکه آمارهای جدید از افزایش 25 درصدی سرانه مصرف گوشت بوقلمون نسبت

به سال های گذشته خبر می‌دهد و از صنعت پرورش بوقلمون به عنوان یکی از صنایع رو‌به‌ رشد

در کشور یاد می شود، اما این صنعت در یک سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه بود؛

بوقلمون نر ماده مخلوط

تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان این صنعت را نا امید و یا از چرخه تولید خارج کرده است اریا منتخب
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط

تلاش‌های زیادی برای بهبود شرایط نامناسب صنعت پرورش بوقلمون از سوی شرکت

تعاونی صنعت بوقلمون ایران صورت گرفت: از جمله آغاز فعالیت کارگروه صنعت بوقلمون

با همکاری دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی در راستای برنامه ریزی تولید و هم‌چنین

تشکیل کمیته تبلیغات برای ترویج و فرهنگسازی و بالابردن مصرف سرانه گوشت

بوقلمون در کشور تا شرایط تولید برای فعالان این صنعت هموارتر شود
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط
مهدی بیگی – یکی از تولیدکنندگان با سابقه صنعت بوقلمون –

در این باره به ARIAMONTKHAB، می گوید: تولید کنندگان این

صنعت با دو مشکل عمده مواجه هستند؛ یکی تهیه جوجه مرغوب

که پایه اصلی در آغاز یک تولید موفق می باشد و دیگری مشکلات

مربوط به فروش بوقلمون زنده در بازار عرضه و تقاضا می‌باشد
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط
وی ادامه داد: قبل از این، جوجه بوقلمون از خارج ک
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط
به گزارش خبرنگار ARIAMONTAKAHB، با وجود اینکه آمارهای جدید از افزایش

25 درصدی سرانه مصرف گوشت بوقلمون نسبت به سال های گذشته خبر می‌دهد

و از صنعت پرورش بوقلمون به عنوان یکی از صنایع رو‌به‌ رشد در کشور یاد می شود،

اما این صنعت در یک سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه بود؛

تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان این صنعت را نا امید و یا از چرخه تولید خارج کرده است اریا منتخب
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط
تلاش‌های زیادی برای بهبود شرایط نامناسب صنعت پرورش بوقلمون

از سوی شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران صورت گرفت: از جمله آغاز فعالیت کارگروه

صنعت بوقلمون با همکاری دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی در راستای

برنامه ریزی تولید و هم‌چنین تشکیل کمیته تبلیغات برای ترویج و فرهنگسازی

و بالابردن مصرف سرانه گوشت بوقلمون در کشور تا شرایط تولید برای فعالان این صنعت هموارتر شود

مهدی بیگی – یکی از تولیدکنندگان با سابقه صنعت بوقلمون –

در این باره به ARIAMONTKHAB، می گوید: تولید کنندگان این صنعت

با دو مشکل عمده مواجه هستند؛ یکی تهیه جوجه مرغوب که پایه اصلی

در آغاز یک تولید موفق می باشد و دیگری مشکلات مربوط به فروش بوقلمون زنده در بازار عرضه و تقاضا می‌باشد

وی ادامه داد: قبل از این، جوجه بوقلمون از خارج کشور تامین می شد،

اما اکنون به دلیل شیوع آنلفوآنزا در اکثرجوجه بوقلمون نر ماده مخلوط

کشورهای دنیا و شعار حمایت از تولید داخل این نهاده اصلی و با اهمیت،

به شکل انحصاری در مزرعه ای در شمال کشور تولید و توزیع می گردد که جایگاهی برای رقابت و بهبود تولید نگذاشته است

بیگی افزود: متاسفانه با وجود اینکه جوجه‌های تولیدی با نام “نژاد نیکولاس” توزیع می شود،

از کیفیت و وزن گیری مناسب این نژاد برخودار‌نیست؛

بوقلمون نر ماده مخلوط

علاوه بر آن اکثر جوجه ها ماده بوده که در مقایسه با جوجه های نر نسبت

به خوراک مصرفی تولید کمتری دارند و این امر ضربه اقتصادی سنگینی را

جوجه بوقلمونجوجه بوقلمون نر ماده مخلوط نر ماده مخلوط بی کیفیت مشکلاتی

برای پرورش دهنده با وجود اینکه آمارهای جدید از افزایش 25 درصدی سرانه مصرف گوشت

بوقلمون نسبت به سال های گذشته خبر می‌دهد و از صنعت پرورش بوقلمون

به عنوان یکی از صنایع رو‌به‌ رشد در کشور یاد می شودجوجه بوقلمون نر

ماده مخلوط بی کیفیت مشکلاتی برای پرورش دهنده با وجود اینکه آمارهای جدید

بوقلمون نر ماده مخلوط

از افزایش 25 درصدی سرانه مصرف گوشت بوقلمون نسبت به سال های گذشته

خبر می‌دهد و از صنعت پرورش بوقلمون به عنوان یکی از صنایع رو‌به‌ رشد

در کشور یاد می شودبه پرورش دهندگان وارد می سازد اریا منتخب

بیگی اظهار داشت: علی رغم گزارش‌ها و شکایات پی‌در‌پی به شرکت تولیدکننده

جوجه بوقلمون از آنها جواب قانع کننده‌ای دریافت نکردیم، تنها جواب آنها این بود،

جوجه‌ها همین است شما نخرید اریا منتخبجوجه بوقلمون نر ماده مخلوط

این تولیدکننده با اشاره به مشکلات فروش بوقلمون زنده گفت:

با ممنوع شدن صادرات گوشت بوقلمون ایران به سایر کشورها، فعالان این صنعت

با مشکلات زیادی در فروش بوقلمون مواجه شدند، به ویژه اینکه بیشتر تولیدکنندگان

در شهرستان ها از بازار داخلی خوبی برخودار نبوده و اغلب تولید خود را به خارج استان و سایر کشورها صادر می نمودند
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط
وی گفت: تولیدکنندگان در این صنعت به دنبال سود آن‌‌چنانی نبوده

همین که سود کمی نصیب آنها شود رضایت دارند، اما شرایطبرای این صنعت آن‌چنان سخت شده است

که همین مقدار سود کم هم محقق نمی شود
جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط
بیگی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم برکشور بی‌توجهی

به صنعت‌ بوقلمون از سوی مسئولین سبب رکود بیشتر، ضربه به تولید ملی و افزایش بیکاری خواهد‌ شد.

بوقلمون نر ماده مخلوط

شور تامین می شد، اما اکنون به دلیل شیوع آنلفوآنزا در اکثر کشورهای دنیا

و شعار حمایت از تولید داخل این نهاده اصلی و با اهمیت،

به شکل انحصاری در مزرعه ای در شمال کشور تولید

و توزیع می گردد که جایگاهی برای رقابت و بهبود تولید نگذاشته است

بیگی افزود: متاسفانه با وجود اینکه جوجه‌های تولیدی با نام “نژاد نیکولاس” توزیع می شود،

از کیفیت و وزن گیری مناسب این نژاد برخودار‌نیست؛

علاوه بر آن اکثر جوجه ها ماده بوده که در مقایسه با جوجه های نر نسبت

بوقلمون نر ماده مخلوط

به خوراک مصرفی تولید کمتری دارند و این امر ضربه اقتصادی سنگینی را به پرورش دهندگان وارد می سازد اریا منتخب

بیگی اظهار داشت: علی رغم گزارش‌ها و شکایات پی‌در‌پی به شرکت تولیدکننده

جوجه بوقلمون از آنها جواب قانع کننده‌ای دریافت نکردیم، تنها جواب آنها این بود، جوجه‌ها همین است شما نخرید اریا منتخب

این تولیدکننده با اشاره به مشکلات فروش بوقلمون زنده گفت:

با ممنوع شدن صادرات گوشت بوقلمون ایران به سایر کشورها،

فعالان این صنعت با مشکلات زیادی در فروش بوقلمون مواجه شدند،

به ویژه اینکه بیشتر تولیدکنندگان در شهرستان ها از بازار داخلی خوبی برخودار نبوده

و اغلب تولید خود را به خارج استان و سایر کشورها صادر می نمودند

وی گفت: تولیدکنندگان در این صنعت به دنبال سود آن‌‌چنانی نبوده

همین که سود کمی نصیب آنها شود رضایت دارند، اما شرایطبرای این صنعت

آن‌چنان سخت شده است که همین مقدار سود کم هم محقق نمی شود

بیگی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم برکشور بی‌توجهی

به صنعت‌ بوقلمون از سوی مسئولین سبب رکود بیشتر، ضربه به تولید ملی و افزایش بیکاری خواهد‌ شد.

 

 

 

 

 

 

فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
ariamontakhab atlaat bishtar
www.ariamontakhab.com

www.ostrichskin.org

www.ariamp.com

فروش جوجه بوقلمون

 

فروش جوجه شترمرغ، فروش جوجه بوقلمون، فروش جوجه اردک، فروش

جوجه مرغ بومی، فروش جوجه بلدرچین،فروش بوقلمون 1 روزه- 2 روزه- 3 روزه

،فروش شترمرغ یک ماهه- 2ماهه-3 ماهه خرید جوجه شترمرغ، خرید شترمرغ، خرید شترمرغ پرواری، خرید شترمرغ مولد،خرید جوجه بوقلمون 1 روزه،

خرید بوقلمون 1 ماهه، خرید بوقلمون پرواری، پرورش شترمرغ، فروش تخم شتر مرغ، خرید پوست شترمرغ، خرید تخم شترمرغ،

فروش روغن اصل شترمرغ، بهترین خریدار شترمرغ زنده، گوشت شترمرغ به صورت جزئئ- عمده- جرئئ، بسته بندی، فروش کنسانتره شترمرغ، مشاوره در امر جیره، مشاوره رایگان در امر پرورش شترمرغ،

پیش فروش جوجه شترمرغ، فروش جوجه شترمرغ 1 هفته-15 روزه-20روزه،1 ماهه-2ماهه-3 ماهه،

مزرعه پرورش شترمرغ، کشتار بوقلمون، کتار شترمرغ، سایت مشاوره در امر پرورش شترمرغ،

فروش جوجه شترمرغ 1 هفته ای،15 روزه و 1 ماهه،خرید پوست کراس شده،

خرید پوست رنگ شده، خرید پوست خام،خرید پوکه تخم شترمرغ،

فروش جوجه بوقلمون بیوتی،نیکلاس،هیبریت، شترمرغ پیش مولد،

جیره آغازین ( استارتر)، جیره 3-6، جیره 2-4 ، مشاوره و اطلاعات در مورد انواع بیماریهای شترمرغ و بوقلمون،

طریقه مصرف واکسن،فروش و خرید شترمرغ مولد-پیش مولد-پرواری،

سایت مشاوره در امر پرورش بوقلمون- جوجه بوقلمون- جوجه بلدرچین– جوجه اردک و جوجه مرغ بومی

جوجه بوقلمون

جوجه بوقلمون

 

تماس با ما

آریا منتخب پارسیان

 

فروش جوجه درجه یک نژاد فوق  سنگین- تلفات بسیار کم ،تمام بیوتی(B6, B9,  B12)

فروش جوجه بوقلمون،  02188433196 ،09121986651،فروش بوقلمون 1 روزه،فروش بوقلمون 3 روزه، فروش بوقلمون2 روزه،خرید جوجه بوقلمون 1 روزه،، خرید بوقلمون 1 ماهه،خرید بوقلمون پرواری،فرو ش بوقلمون پرواری،فروش جوجه بوقلمون بیوتی،فروش جوجه بوقلمون نیکلاس،فروش جوجه بوقلمون هیبریت،فروش جوجه بوقلمون،

فروش جوجه بوقلمون
واست به روز قیمتها……
یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره10005513841325_09121986651 _ 02188433196

درخواست خود را جهت  خرید جوجه بوقلمون اعلام نماید

جوجه بوقلمون نر ماده مخلوط

عرضه گوشت بوقلمون به تمام ارگان های دولتی ،

سالن های پذیرایی، مغازه ها و کلیه صنوف مرتبط

عرضه گوشت بوقلمون کاملا تازه و با بهترین کیفیت

09123968671

 

www.ariamontakhab.com

 

*********************************************************************************************************

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + هجده =