بررسی مقایسه ای عملکرد تولید تخم و جوجه در چهار پرنده

شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره 172412 ت/41255 در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد شترمرغ(Ostrich) o سن اولین تخم گذاری در این پرنده 24 ماهگی است. o بهترین زمان تخم گذاری در طول روز در اواخر ظهر و عصر،بین ساعات14-18 است و تخمی به رنگ مایل به سفید تولید می کند. o گله بندی به نسبت 2 به 3 ،یعنی به ازای هر 3 پرنده ماده ،2 پرنده نر در هر قفس اختصاص می دهند.(این نسبت گله بندی بهترین بازدهی را داراست و همچنین مقرون به صرفه تر است.) o شمار تخم های تولید شده در اوج تولید(خرداد و تیر)24 عدد(30% از کل تخم تولیدی)است. o تعداد تخم های تولید شده در طول فصل تخم گذاری که زمانی در حدود هشت ماه است به طور میانگین برای هر پرنده در سنین مختلف متفاوت است.در پرنده های با سال اول تولید 10-30 تخم ،سال دوم تولید 40-50 تخم و سال سوم به 90 تخم تولیدی هم می رسد. o وزن مناسب برای تخم قابل جوجه کشی 300/1-800/1 گرم است.اما به طور میانگین بهترین هچ مربوط به تخم های با وزن 500/1- 600/1 گرم است. o ضد عفونی کردن تخم ها قبل از جوجه کشی، توسط گاز فرمالدهید و به مدت 20 دقیقه انجام می گیرد.در صورت نیاز به شستشو ،این عمل توسط محلول پودرمخصوص با آب 45 درجه انجام می شود.(شستشو به طریق مه پاش صورت می گیرد) o دما و رطوبت اتاق نگهداری برای تخم های شترمرغ به ترتیب 16-20 درجه سانتی گراد و 65-70 درصد می باشدکه اگر زمان نگهداری از یک هفته بیشتر شود، دما را به 16 درجه سانتی گراد نزدیک تر کرده و حتی تا 13 درجه سانتی گراد نیز می رسانیم. o طول مدت جوجه کشی و رشد جنین و رشد جنین و خروج جوجه از تخم در تخم شترمرغ 42 روز است که تخم ها،39 روز را در دستگاه ستر و 3 روز آخر را در دستگاه هچر نگه داشته می شوند. o دما و رطوبت در دستگاه ستر به ترتیب5/36 درجه سانتی گراد و 16-18 درصدمی باشد. o دما و رطوبت در دستگاه هچر به ترتیب5/36 درجه سانتی گراد و 18-23درصدمی باشد. o میزان اکسیژن و دی اکسید کربن موجود در دستگاه ستر به ترتیب 9/20 درصد و 03/0 درصد می باشد. o چرخش تخم ها در دستگاه ستر در طول 24 ساعت،8 بار انجام می شود. o نطفه داری تخم ها در روز چهاردهم(دو هفتگی) پس از قرار دادن تخم ها در دستگاه ستر بررسی می شود. o وزن از دست رفته تخم شترمرغ در طول دوره جوجه کشی،12-15 درصد می باشد. o درصد جوجه درآوری،60-65 درصد نسبت به کل تخم تولیدی است. امو(Emu) o این پرنده در فصل زمستان هر3 روز یک بار تخم می گذارد و زمان تخم گذاری این پرنده بعد از غروب آفتاب می باشد، پوسته تخم های تولیدی به رنگ سبز تیره می باشند. o نسبت گله بندی در این پرنده می تواند 50 به 50 باشد،یعنی به ازای هر یک پرنده ماده یک پرنده نر در نظر گرفته می شود(این گله بندی بهترین بازدهی را از لحاظ نطفه داری و هچ در پی خواهد داشت). o وزن تخم قابل جوجه کشی در این پرنده،600-660 گرم است. o مراحل ضد عفونی کردن تخم امو قبل از قرار گیری در دستگاه جوجه کشی مانند ضد عفونی تخم شترمرغ است، با این تفاوت که دمای آب برای شستشو 7/37 درجه سانتی گراد است. o دما و رطوبت دستگاه ستر برای تخم های امو به ترتیب،1/36-3/36 درجه سانتی گراد و 25-30 درصد تنظیم می شود. o چرخش تخم ها در ستر،6 بار در روز انجام می شود. o برای نگهداری تخم در اتاق نگهداری،دما و رطوبت مانند تخم شترمرغ تنظیم می گردد. o دما و رطوبت دستگاه هچر به ترتیب روی 32 درجه و 25-35 درصد تنظیم می گردد. o کاهش وزن تخم در طول 51 روز جوجه کشی،15 درصد می باشد. o میزان دی اکسید کربن و اکسیژن در ستر بایستی به ترتیب،05/0 و21 درصد باشد. بوقلمون(Turkey) o سن اولین تخم گذاری در بوقلمون،32 هفتگی(8 ماهگی) o بهترین زمان تخم گذاری در طول روز، در ساعات اواخر صبح تا اوایل بعد از ظهر است و تخمی به رنگ سفید مایل به کرم با خال های قهوه ای تولید می کند. o مناسب ترین نسبت گله بندی در این پرنده بستگی به جثه پرنده دارد:در نژادهای درشت جثه(16 ماده-1 نر)در نژادهای با جثه متوسط(18ماده-1 نر) و در نژادهای ریز جثه(20ماده-1 نر). o تعداد تخم های تولیدی در اوج تولید،74درصد از کل تخم تولیدی در کل دوره است. o تعداد میانگین تخم تولیدی در طول یک سال،110 تخم است که بسته به جثه می تواند تغییر کند. o تخم گذاری در بوقلمون، 2 بار در طول سال انجام می پذیرد که هر نوبت،20 روز به طول می انجامد و در مجموع 40 روز طول دوره تخم گذاری در بوقلمون می باشد.در نژادهای با جثه درشت در هر نوبت ،40-50 تخم و در جثه متوسط،50-70 تخم و در بوقلمون های با جثه ریز،85-100 تخم تولید می شود. o متوسط وزن تخم قابل جوجه کشی در بوقلمون،85 گرم است. o طریقه و روش ضدعفونی تخم بوقلمون مانند تخم شترمرغ است. o دما و رطوبت اتاق نگهداری بای تخم های بوقلمون به ترتیب،15-18 درجه سانتی گراد و 75-80 درصد می باشد. o طول مدت زمان جوجه کشی در بوقلمون،28 روز است که 20-22 روز آن در دستگاه ستر و بقیه را در هچر سپری می کند. o دما و رطوبت دستگاه ستر برای تخم های بوقلمون به ترتیب،37-38 درجه سانتی گراد و 60-70 درصد است که مقدار رطوبت در هفته اول،60 درصد و در روزهای بعد،70 درصد است. o چرخش تخم ها در دستگاه ستر،3-5 بار در روز انجام می گیرد. o کاهش وزن تخم ها در طول مدت 28 روز جوجه کشی،12-15 درصد است. o درصد جوجه درآوری برابر با 55-65 درصد است. مرغ (Hen) o سن اولین تخم گذاری،21-42 هفتگی(5-6 ماهگی) بوده و تخمی به رنگ سفید یا قهو ه ای(بسته به نژاد) تولید می کند. o بهترین زمان تخم گذاری در ساعات اولیه صبح است. o بهترین نسبت گله برای برای بالا بردن درصد نطفه داری در مرغ چنین است:به ازاء هر 100 مرغ تعداد 7-10 خروس در نظر می گیرند. o شمارتخم های تولید شده در پیک تولید،80-93 درصد است. o به طور متوسط در هر دوره تخم گذاری هر مرغ در حدود 250-260 تخم تولید می کند. o میانگین وزن تخم قابل جوجه کشی،50-60 گرم است که دز نژادهای درشت به 65 گرم تفییر می یابد. o ضد عفونی به مانند تخم شترمرغ انجام می گیرد. o برای نگهداری تخم های قابل جوجه کشی دما و رطوبت به ترتیب در سطح15-5/15 درجه و 70-75 درصد نگه داشته می شود.در صورتی که مدت نگهداری از یک هفته فراتر رود دما را بایستی به 10-13 درجه کاهش داد. o طول مدت زمان جوجه کشی،21 روز است که 19 روز آن تخم در ستر و 2 روز آخر را در هچر قرار می گیرد. o دما و رطوبت دستگاه ستر به ترتیب 7/37 درجه سانتی گراد و 61 درصد. o دما و رطوبت دستگاه هچر به ترتیب 6/36 درجه سانتی گراد و 70-75 درصد. o میزان وزن کاسته شده از تخم در طول دوره جوجه کشی (قبل از خروج جوجه از تخم)12-15 درصد می باشد. o برای تشخیص نطفه داری، 15-18 ساعت بعد از ورود تخم به دستگاه ستر عمل کندل انجام می گیرد. o چرخش تخم ها در دستگاه ستر در طول روز،6-8 بار در زاویه 45 درجه در جهت عکس قائمه انجام می گیرد. پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره 09131007689 09121986651 09131005836 09123968671               تماس با ما               درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 2 =