پرورش جوجه مرغ گوشتي بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,
اثر تغذیه در سنین ابتدایی و فرآوری خوراک بر عملکرد جوجه‌های گوشتی
تیر ۲۴, ۱۳۹۵
اهمیت سلامت دستگاه گوارش در تولید گوشت بدون آنتی بیوتیک
تیر ۲۸, ۱۳۹۵
نمایش همه

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

پرورش جوجه مرغ گوشتي بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

پرورش جوجه مرغ گوشتي بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

امروزه گوشت مرغ با مصرف سرانه 62 کیلو گرم مهمترین منبع تامین پروتئین برای ما ایرانیان است. به عبارت دیگر به طور متوسط هر ایرانی در هر سال 62 کیلو گرم مرغ مصرف میکند . در حالیکه 59 سال پیش مصرف سرانه مرغ در ایران 51 کیلوگرم بود .دالیل اصلی این رشد به طور خالصه عبارتند از : 5- ارزش غذایی گوشت مرغ : گوشت مرغ جزو گوشتهای سفید بوده از لحاظ مقدار پروتئین باالتر از گوشتهای قرمز قرار می گیرد . از لحاظ کلسترول و کالری هم پائین تر و مطلوبتر از گوشتهای قرمز می باشد . 6- سالمت بهداشتی گوشت طیور : طیور از لحاظ بهداشتی بسیار سالم هستند به طوری که تعداد بیماری مشترک میکروبی بین انسان و طیور بسیار محدود و قابل کنترل است و تقریبا هیچ بیماری انگلی و قارچی و ویروسی بین انسان و طیور مشترک نیست در حالیکه گاو گوسفند و بز تعداد بسیار زیادی بیماری مشترک با انسان دارند . 3- در مقایسه با ارزش غذایی قیمت گوشت مرغ بسیار مقرون به صرفه است و هر گرم پروتئین تامین شده از گوشت مرغ تقریبا یک سوم پروتئین تامین شده از هر گرم گوشت قرمز هزینه دارد . 4- تولید گوشت قرمز به شدت به منابع طبیعی ) مراتع و علوفه چراگاهی ( وابسته است و امروزه با محدودیت های بوجود امده در مراتع و تغییرات اقلیمی در تولید گوشت قرمز محدودیت داریم . 9- مسائلی از قبیل اگاهی جامعه و امکان تولید انبوه گوشت مرغ و کشتار و دستیابی به استانداردهای بهداشتی و صنعتی مطلوب تاریخچه پرورش مرغ گوشتی : از حدود سالهای 5331 به بعد در آمریکا نژادهای سنگین مرغ مانند کورنیش ,برهما ,کوشین ,نیوهمشایر و غیره به عنوان مرغ گوشتی پرورش داده می شدند . این نژادها در زمان بلوغ به وزنهای حدود 4 تا 9 کیلوگرم می رسیدند ولی مدت زمان الزم برای رسیدن به وزن 6 کیلو گرم حدود 51 تا 561 روز طول می کشید . این روش پرورش تا حدود 5591 ادامه داشت از این زمان به بعد کمپانی های اصالح نژاد طیور با عرضه نژادهای هیبرید مرغ گوشتی تحول عظیمی در این صنعت ایجاد کردند . با ورود ابن نژادها هم مدت زمان پرورش کاهش یافت و هم وزن بهتر بدست آمد و هم اینکه بازدهی و راندمان غذایی بهبود قابل توجهی پیدا نمود . به عبارت دیگر پرورش دهنده با مصرف خوراک کمتر به وزن باالتر دست می یافت . روند اصالح نژاد طیور گوشتی که از 5591 میالدی شروع شد تا امروز ادامه دارد . علم ژنتیک و اصالح نژاد به عنوان یکی از تخصص های علوم دامی است که با استفاده از آن تولید پروتئین های ارزشمند حیوانی را برای میلیاردها نفر ساکنین کره زمین امکان پذیر شده است . این روند امروز بحدی پیشرفت نموده که زمان الزم برای رسیدن یک جوجه یک روزه گوشتی به وزن دو کیلوگرم به کمتر از 34 روز رسیده است . همچنین خوراک الزم برای تولید هرکیلو وزن زنده از حدود 3 کیلو به کمتر از 5.9 کیلو کاهش یافته و هزینه های تولید را شدیدا کاهش داده است . صالح نژاد چیست ؟ زمانی که تک تک افراد یک جمعیت یا گله را بررسی کنیم تفاوتهای بین افراد مشاهده می کنیم . این تفاوتها بعضا نشان دهنده یک حالت بوده با چشم قابل مشاهده هستند مثال رنگ پر و بال یا رنگ چشم . بعضی از این تفاوتها مقداری و کمی هستند مانند قد و وزن و غیره . علم ژنتیک ویژگی های یک موجود زنده را به دو دسته کلی تقسیم می کند . ویژگیها یا صفات کیفی که نشان دهنده یک حالت هستند ,مانند رنگ پوست و نوع تاج و غیره . ویژگی ها یا صفات کمی که نشان دهنده یک مقدار هستند ,مانند وزن بدن ,مقدار شیر تولیدی ,تعداد تخم . تولیدی و غیره بین صفات کمی افراد یک جمعیت همیشه تنوع و اختالف وجود دارد ,مثال بین قد افراد یک کالس پسرانه هم سن و سال تفاوتهای چشمگیری مشاهده می شود . این تفاوت از عوامل مختلفی ناشی می شود که بخشی از آن به تفاوت و تنوع ژنتیکی افراد باز می گردد و بخشی هم به تفاوت بین محیط رشد افراد ,مثال نوع تغذیه ، ورزش و غیره . علم ژنتیک و اصالح نژاد تفاوت ژنتیکی بین افراد را دستمایه کار خود قرار داده و از ان برای ایجاد نسل برتر استفاده می کند . به این ترتیب که اجازه می دهد افراد ممتاز و برتر از نظر یک صفت مطلوب در بوجود آوردن نسل بعد سهیم باشند و افراد ضعیف و معیوب هیچگونه نقشی در تولید مثل و ایجاد نسل بعد نداشته باشند . به این ترتیب میانگین یک صفت در نسل بعد نسبت به نسل قبل بهبود خواهد یافت . این فرایند طی صدها و هزاران نسل موجب بوجود آمدن نژادهای صنعتی شده است . البته روشهای جدید تر اصالح نژادی مانند بوجود آوردن الین و دورگ گیری با کمک علم آمار و ریاضی و نرم افزارهای محاسباتی سرعت پیشرفت و اثر بخشی آن را باال برده اند . حاصل بکار گیری این علوم پیشرفت حیرت آور سرعت رشد در جوجه های گوشتی بوده به طوری که امروزه بجای 561 روز پرورش برای رسیدن به وزن 6 کیلو گرم تنها 34 روز یا کمتر زمان نیاز داریم . و این فقط حاصل اصالح و بهبود نژادی مرغ های گوشتی است . نقش علم تغذیه در بهبود عملکرد : نکته بسیار مهم اینکه علم تغذیه نیز طی چند دهه گذشته پیشرفت فوق العاده ای داشته و کشف ریزترین و ظریف ترین نیازمندی های غذایی طیور منجر به دستیابی به نتایج خیره کننده گشته است . به عبارت دیگر چنانچه ما بهترین نژادها را در اختیار داشته باشیم ولی تغذیه غیر اصولی برای آنها اعمال کنیم نتایج خوبی نخواهیم داشت . در واقع بروز پتانسیل ژنتیکی نژادهای اصالح شده در گرو تغذیه صحیح و دقیق است . امروزه در تغذیه طیور حدود 41 ماده مغذی بطور کمی ) مقداری ( مورد مطالعه قرار گرفته و نیاز دقیق نژادهای مختلف به آنها مشخص گردیده اند . تنظیم جیره غذایی برای هر نژاد صنعتی مطابق با نیازمندی اعالم شده از سوی کمپانی اصالح نژاد صورت می گیرد . به عنوان مثال نیاز ید در مرغ تخمگذار ال اس ال 1.9 میلی گرم در کیلوگرم و در نژاد هایالین برابر 6.5 میلیگرم در کیلوگرم خوراک است . این اعداد برای تمامی ویتامینها ,مواد معدنی ,انرژی ,اسیدهای آمینه ,اسیدهای چرب و پروتئین برای تمام نژادها طی هزاران آزمایش انجام شده و در حال انجام می باشد مرتبا محاسبه شده و می شود . به این ترتیب ما می دانیم هر نژاد را چگونه تغذیه کنیم تا بهترین تولید و بیشترین بهره دهی را داشته باشیم . شایعه مصرف هورمون از کجا شروع شد؟ طی سالهای 5541 تا 5591 میالدی در کشور امریکا قبل از ظهور نژادهای صنعتی امروزی نژادهای سنگین مانند کورنیش و برهما به عنوان مرغ گوشتی پرورش داده می شدند . به علت اینکه زمانی حدود 511 تا 561 روز برای رسیدن به وزن کشتار نیاز بود گوشت جوجه های نر تردی و لطافت خود را از دست داده و گوشتی دیرپز و نامطلوب آنهم به دلیل نزدیک شدن به بلوغ جنسی و افزایش هورمون تستوسترون در خون جوجه های نر ایجاد می شد . در این زمان برخی پرورش دهنده ها محصول جدیدی بنام کاپونز را به بازار عرضه نمودند . برای تولید کاپونز در پرورش جوجه های گوشتی نر ) خروسها ( از دو روش استفاده می شد . 5- نوعی ایمپلنت هورمونی ) کاشت زیر پوستی ( که آنها را عقیم می کرد و در واقع بیضه های حیوان تحت مصرف هورمون استروژن غیر فعال می شد و تولید تستوسترون را در آن متوقف مینمود. 6- از طریق عمل جراحی بیضه حیوان از بدن خارج شده و تولید تستوسترون آن متوقف میگردید . خروسهای تولید شده به این دو روش رشد کمتری داشتند ولی لطافت و تردی و طعم گوشت آنها بهتر بود . به عبارت روشن مصرف هورمون در این تولیدات به دلیل باال بردن رشد نبود و بلکه به دلیل افزایش بازار پسندی صورت می گرفت . از سال 5591 به بعد سازمان غذا دارو ایاالت متحده آمریکا مصرف هورمون به شکل ایمپالنت و یا خوراکی را ممنوع نمود . در اواسط دهه 5521 میالدی زمانی که نژادهای سریع الرشد مرغ گوشتی توسط کمپانی های اصالح نژاد در حال تکامل بود یک تولید کننده مرغ در آمریکا جهت تمایز تبلیغاتی بین مخصول خود و رقبا عبارت " فاقد هورمون " را بر روی بسته بندی محصوالت خود بکار برد و از آن زمان برخی شائبه ها در خصوص مصرف هورمون در تولید مرغ مطرح گردید . پس از این در مجالت و روزنامه ها در نقاط مختلف دنیا مطالبی در باره مصرف هورمون در تولید مرغ گوشتی منتشر شد که تنها ادله ارائه شده در آنها این بود که یک جوجه یک روزه به وزن 41 گرم چگونه ظرف مدت دو ماه به وزن 6 کیلوگرم ) 91 برابر ( می رسد ،البته امروز این اتفاق ظرف 34 روز یا کمتر انجام می شود . هورمونها را بشناسیم : هورمونها ترکیبات فعال بیولوژیکی هستند که در مقادیر بسیار کم اثرات قابل توجهی در بدن موجود زنده دارند . هورمونها از لحاظ ساختمان شیمیایی چندین نوع هستند ولی مهمترین گروهها عبارتند از 5- هورمونهای پروتئینی مانند هورمون انسولین و هورمون رشد 6- هورمون های استروئیدی که ساختمان چربی مانند دارند مانند هورمونهای جنسی به طور کلی هورمونهای پروتئینی از طریق خوراک قابل مصرف نیستند چون با هضم شیمیایی در دستگاه گوارش نابود شده و خواص خود را از دست می دهند . هورمونهای استروئیدی از طریق خوراک قابل مصرف هستند ولی تاثیر انها به عوامل ژنتیکی و محیطی زیادی بستگی دارد . ترکیبات هورمونی در بسیاری از غذا ها و بافتهای گیاهی و حیوانی وجود دارند و جزئی از زندگی روزانه هر موجود زنده هستند چرا در پرورش طیور از هورمونها استفاده نمی شود ؟ 5- اصالح نژاد بقدری سرعت رشد جوجه های گوشتی را باال برده که پرورش دهنده با رقیق کردن جیره یا بکار بردن برنامه نوری سعی در کاهش سرعت رشد دارد تا از بوجود آمدن مشکالتی مانند مشکالت اسکلتی و مشکالت تنفسی- قلبی جلوگیری کند . بنابراین هورمون یا هر وسیله یا روش دیگری که سرعت رشد را افزایش دهد کمکی به مرغدار نخواهد نمود . 6- ترکیبات هورمونی استروئیدی دو دسته هستند هورمونهای جنسی نر ) تستوسترون ( و هورمونهای جنسی ماده ) پروژسترون و استروژن (. هورمونهای جنسی نر در مرغهای گوشتی عالوه بر اینکه ممنوعیت قانونی دارند بسیار گران و غیر قابل توجیه از لحاظ اقتصادی هستند . به عالوه اینکه اثر آنها بر رشد بسیار ناجیز بوده و بیشتر موجب رشد بافتهای پیوندی و افزایش پروتئینهای االستین و کالژن در گوشت شده و در نتیجه لطافت و تردی گوشت را کاهش داده و موجب سفتی و نامطبوع شدن گوشت می شوند . به شکلی که گوشت جوجه گوشتی شبیه مرغ و خروس های پیر خواهد شد . هورمونهای جنس ماده در افزایش رشد تاثیر معکوس دارند . میدانیم که شبیه انسان در طیور نیز در هر جنس هر دو نوع هورمون مربوط به نر و ماده وجود دارد و تعادل بین انها با توجه به جنسیت ،رشد و تکامل پرنده را به پیش می برد . در صورت مصرف هورمونهای جنسی ماده به عنوان فیدبک منفی بر هورمون جنسی نر عمل کرده و آن را کاهش می دهد که این موضوع تا حدی از رشد هر دوجنس می کاهد . 3- هورمون رشد که از جنس پروتئین می باشد تنها به شکل تزریق قابل مصرف است. میدانیم که هر هورمون در بدن نیمه عمر خاصی دارد و کارایی آن به نیمه عمر در خون بستگی پیدا میکند . و نیز میدانیم که هورمون رشد در بدن طیور در چرخه های 51 دقیقه ای ترشح میگردد . به عبارت دیگر 51 دقیقه پس از تولید یا تزریق هورمون رشد ،مقدار آن در خون به کمترین حد می رسد و نیاز است مجددا تزریق یا تولید شود . بنابراین به غیر از مبحث هزینه و قیمت ،تزریق در گله های چند صد هزار قطعه ایی طیور غیر ممکن بوده و عملی نیست . 4- تمام مواد اولیه مصرفی در پرورش طیور شامل اجزاء غذایی ,داروها ,واکسنها ,محرک های رشد و غیره نیاز به تائیدیه های بهداشتی دارند . سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی مسائل بهداشتی در صنعت دام و طیور و آبزیان کشور هر محصول تولیدی یا وارداتی را از جنبه های مواد تشکیل دهنده ,پروسه تولید ,پایداری و داشتن مجوزهای تولیدی مورد بررسی قرار می دهد و در این زمینه با کمیسیون های مشورتی از دانشکده های دامپزشکی و علوم دامی در ارتباط می باشد . با توجه به ممنوعیت مصرف ترکیبات هورمونی در تغذیه و پرورش طیور و عبور همه مواد تولید داخل و وارداتی از کانال کنترلی سازمان دامپزشکی کشور برای اخذ مجوز مصرف برای موادی که شامل یا حاوی هرگونه ترکیب هورمونی باشند غیر ممکن است . 9- پرورش طیور یک فعالیت اقتصادی است و مصرف هرگونه هورمون با توجه به هزینه های بسیار باال جوابگویی اقتصادی و توجیه فنی الزم را ندارد . بررسی مقدار هورمون استروئیدی در چند ماده غذایی : با گسترش رسانه های اطالعاتی و انتشار مطالب فراوان در مورد مصرف هورمون در صنعت مرغداری در کشور های مختلف بررسی های متعدد انجام شد . بررسی انجام شده در سال 6151 توسط هاندا و همکاران برروی سطوح استروژن در بدن انسان و برخی منابع غذایی در جدول زیر نمایش داده شده است : منبع استروژن مقدار بر حسب نانوگرم منبع استروژن مقدار بر حسب نانوگرم دختر نابالغ روزانه 3 94111 اونس روغن سویا 523111 پسر نابالغ روزانه 3.9 45911 اونس پروتئین سویا 516111 دختر نوجوان روزانه 53111 یک فنجان شیر سویا 31111 زن باردار روزانه 3459111 سه اونس جوانه گندم 3411 زن روزانه 3 431111 اونس تخم مرغ 6269 مرد روزانه 3 532111 اونس کلم 6152 قرص ضد بارداری دوز پایین 3 61111 اونس بستنی 961 قرص ضد بارداری دوزمعمولی 3 391111-31111 اونس نخود 341 قرص ضد بارداری دوز باال 3 91111 اونس سیب زمینی 669 3 اونس استیک گوشت گاو 5.5 3 اونس چربی مرغ 5.3 3 اونس گوشت مرغ کمتر از 1 آنچه در این جدول مشاهده می شود مقدار استروژن موجود در گوشت و حتی چربی مرغ از تمام ترکیبات گیاهی پایین تر است . مشابه همین نتایج در تخقیقات بسیاری از محققین در کشورهای مختلف بدست آمده که نشان می دهد گوشت مرغ و فراورده های طیور بی جهت در مظان اتهام قرار کرفته اند . نتیجه گیری : با توجه به موارد فوق آنچه شائبه مصرف هورمون را در پرورش طیور بوجود آورده است سرعت رشد و وزن باالی مرغ های گوشتی است . چنانکه ذکر شد روش های اصالح نژاد و علم ژنتیک به همراه پیشرفت های علم تغذیه این امکان را بوجود آورده اند که سریعتر از هر زمان دیگری جوجه های گوشتی به دست مصرف کننده برسند به طوری که امروزه در سطح کشور پرورش سالیانه 311 تا 511 میلیون قطعه جوجه گوشتی یک روزه ،نیاز جمعیت 31 میلیونی کشور را به پروتئین تامین میکنند .انجام این کار توسط یکی از پر استرس ترین مشاغل و یکی از زحمت کش ترین اقشار جامعه یعنی مرغداران انجام می گیرد که متاسفانه به نادرستی با برچسب مصرف هورمون حاصل زحمات آنان مخدوش می گردد . بررسی ها نشان داده اند که مقدار هورمون استروژن موجود در گوشت مرغ بسیار ناچیز و پائین تر از بسیاری از مواد غذایی گیاهی است . بنابراین گوشت مرغ به عنوان یکی از بهترین و مغذی ترین منابع پروتئین برای انسان همچنان می تواند جایگاه ممتازی در رقع نیاز پروتئینی انسان داشته باشد .

دیدگاه ها بسته شده است