دومین کانون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان یزد شناسایی شد بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,
آنفولانزای پرندگان در اصفهان کنترل شد
فروردین ۲۱, ۱۳۹۶
میزان وزنی مناسب مرغ - بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار , خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي
افزایش قیمت مرغ
فروردین ۲۶, ۱۳۹۶
نمایش همه

۳۰ درصد از ظرفیت تولید صنعت مرغداری کشور بدون استفاده است

30 درصد از ظرفیت تولید صنعت مرغداری کشور بدون استفاده است|صنعت نرغداری

رئیس هیئت مدیره تولیدکنندگان مرغ گوشتی کشور از اجرای طرح کاهش سن کشتار در سالن‌های مرغداری سراسر کشور خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح تولید برون‌گرا و ایجاد بسترهای صادراتی برای صنعت مرغداری کشور است. عطاءالله حسن‌زاده اظهار کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی، سرمایه‌گذاری صورت گرفته و سرانه بالای تولید و مصرف گوشت سفید در کشور، به این نتیجه رسیدیم که سیاست دورن‌گرایی بازار مرغ را با اجرای طرحی اصولی به سمت برون‌گرایی سوق دهیم وی تولید باکیفیت با نگاه صادراتی را مهم ارزیابی کرد و افزود: با توجه به سرانه بالای تولید مرغ سفید در کشور و مازاد تولید درصدد آن بودیم تا ظرفیت موجود را تبدیل به بستری برای صادرات کنیم رئیس هیئت مدیره تولیدکنندگان مرغ گوشتی کشور تصریح کرد: از دهه 80 برای کاهش سن کشتار مرغ پیشنهادهایی ارائه شد، به این گونه که جوجه‌ریزی و نگهداری آن تا 42 روز بهترین شرایط سنی و وزنی را رقم خواهد زد وی بیان کرد: این پیشنهاد مدتی مسکوت ماند تا امروز که مازاد تولید موجب شده به سمت استفاده از این طرح اصولی سوق پیدا کنیم حسن‌زاده وزن بالای مرغ را موجب کاهش سود مرغدار دانست و خاطرنشان کرد: با کاهش سن کشتار مرغ، عملا به تولید با کیفیت و صادرات محور دست می‌یابیم و باید دانست صادرات زمانی مفهوم دارد که تولید پایدار با کیفیت و استاندار جهانی داشته باشیم مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ مازندران با بیان اینکه در تولید، به جای مصرف‌کننده، بازار شرط اصلی فروش محصول است، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم و ارزش تولید صنعت داخلی را بهبود ببخشیم باید اصلاح ساختار تولید در دستور کار قرار گیرد وی تولید را مربوط به مدیریت تولید دانست و گفت: مدیریت تولید صادراتی نیازمند به کاهش وزن و کاهش سن کشتار است حسن‌زاده با تاکید بر اینکه باید شرایط را تغییر دهیم و نگاه بازار درون‌گرا را به سمت بازار برون‌گرا سوق دهیم، تصریح کرد: زمانی که ظرفیت تولید 2 میلیون تنی مصرف داخلی را داریم، به این معنا است که بیش از 500 هزار تن می‌توانیم صادرات داشته باشیم وی افزود: در صنعت مرغداری عرضه و تقاضا را بر مبنای درخواست داخلی، میزان مصرف داخل و سفارش‌های صادراتی باید در نظر گرفت حسن‌زاده خاطرنشان کرد: زمانی که سن کشتار مرغ کاهش یابد یقینا بسیاری از هزینه‌ها کاهش می‌یابد و این گونه هزینه تولید به صرفه خواهد بود مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ مازندران افزود: وقتی وزن مرغ در زمان کشتار پایین باشد قطعا در تلفات، خوراک، دارو و انرژی هزینه‌های کمتری صرف می‌شود و محصول با کیفیت روی سفره‌های مردم قرار می‌گیرد وی وزن مرغ را در وزن بالا دارای چربی و ضایعات زیاد دانست که تمامی آنها در وزن پایین وجود ندارند و تصریح کرد: شکست هزینه تمام شده مرغداری‌ها از مهم‌ترین اهداف مورد نظر این طرح است حسن‌زاده خاطرنشان کرد: قیمت جوجه باید همگام با وزنی که برداشت می‌کنیم باشد وی 30 درصد از ظرفیت تولید صنعت مرغداری کشور را بدون استفاده دانست و گفت: وقتی از یک جوجه سه کیلو برداشت می‌کنیم، چه انتظاری داریم که بازار داخلی و خارجی رغبت به خرید آن داشته باشد مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ مازندران اضافه کرد: در ایران با افزایش و کاهش قیمت مرغ، جوجه‌ریزی در سالن‌های مرغداری دستخوش تغییر می‌شود، این نشان از یک هرج و مرج در تولید مرغ کشور و کاملا نادرست است وی بلوغ صنعت مرغداری را منوط به تغییر در ساختار دانست و گفت: تمامی دغدغه‌ها در نظر گرفته شده و به صورت کاملا کارشناسی شده بررسی می‌شود

دیدگاه ها بسته شده است

آریا منتخب پارسیان.
با ده سال سابقه
در زمینه فروش طیور

شماره های تماس ما

09121986651

09131007689

09123968671

09131005836