متعادل کردن قیمت جوجه اجباری است
فروردین ۲۹, ۱۳۹۶
ارایه مرغ منجمد قطعه بندی شده خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,
ارایه مرع منجمد قطعه بندی شده
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶
نمایش همه

اثر داروی گیاهی سیر بر عملکرد مرغ تخم گذار

اثر داروی گیاهی سیر بر عملکرد مرغ تخم گذار|عملکرد سیر بر واکنش مرغ09121986651|پرورش مرغ بومی|خوراک مرغ بومی|نحوه پرورش مرغ بومی|

استفاده از گیاهان دارویی در تغذیه طیور، چند سالی است که در دستور کار محققان کشور قرار گرفته است. تحقیق پیش رو نیز به تغذیه سیر در جیره غذایی مرغ، اشاره دارد چکیده این تحقیق به‌منظور بررسی اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی سیر بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ، مقدار کلسترول و تری‌گلیسیرید زرده تخم‌مرغ و فراسنجه‌‌های خونی (کلسترول، تری‌گلیسیرید، LDL ,HDL) مرغ تخمگذار انجام شد. 192 قطعه مرغ تخمگذار سویه "های-لاین w36" با سن 28 هفته بطور تصادفی در چهار تیمار تقسیم شدند. هر تیمار چهار تکرار و 12 قطعه مرغ تخم‌گذار در هر تکرار داشت. جیره‌ها شامل پودر سیر به مقدار صفر، 0,5، یک و 1.5 درصد بود و با انرژی و پروتئین یکسان تنظیم شدند. مدت آزمایش 12 هفته بود. تفاوت معنی‌داری بین جیره‌ها در درصد تخمگذاری و خوراک مصرفی (0.01 P<) و وزن توده ای تخم‌مرغ (0,05P<) بود و این صفات در تیمار 0,5درصد پودر سیر کمترین بود. علاوه بر این گیاه دارویی سیر بر ضریب¬ تبدیل اثری معنی دار (0.001 P<) داشت و کمترین ضریب تبدیل در تیمارهای شاهد و یک درصد پودر سیر بدست آمد. اختلاف معنی‌داری بین جیره‌ها در مقدار کلسترول و تری‌گلیسرید تخم‌مرغ نیز به‌دست آمد (0,05 P<) و این متغیرها در تیمار یک درصد پودر سیر و تیمار کنترل کمترین مقدار را داشتند. افزودن پودر سیر به جیره اثر معنی‌داری بر وزن تخم‌مرغ، وزن و ضخامت پوسته، ارتفاع سفیده غلیظ، واحدها و شاخص زرده و فراسنجه‌‌های خونی نداشت (0,05 P>). بطور کلی نتایج نشان داد بین سطوح مختلف سیر، تیمار یک درصد باعث بهبود معنی دار عملکرد، کاهش کلسترول و کاهش تری‌گلیسرید زرده تخم‌مرغ شد هر چند با تیمار شاهد تفاوت نداشت تاریخچه سیر در بسیاری از فرهنگ‌ها در طول هزاران سال هم مصرف غذایی و هم مصرف دارویی داشته است. سابقه استفاده از سیر به‌عنوان یک گیاه دارویی(1) به چهار تا پنج‌هزار سال قبل بر می‌گردد، در آن زمان از سیر در پیشگیری و درمان بیماری‌های مختلفی ازجمله سر‌درد، گزیدگی‌ها، اختلالات روده‌ای، نفخ شکم(2)، عفونت‌های تنفسی، بیماری‌های پوستی، زخم‌ها، فشار خون، علائم پیری(3) و تومورها استفاده می‌‌شد (کورزو-ماتینز(4) و همکاران 2007) در تاریخ باستان آورده‌اند به دستور خوفو، یکی از پادشاهان سلسله چهارم مصر باستان، یک پَر سیر را روی بلندترین هرم جیزه حکاکی کردند. از این امر چنین برمی‌آید که مصریان به سیر جنبه الوهیت می‌دادند. سنگ نوشته‌ای بر یکی از سنگ‌های اهرام مصر درباره خواص طبی و درمانی سیر وجود دارد که نشان می‌دهد هر روز صبح به کارگرانی که در بنای هرم کار می‌‌کردند یک پر سیر می‌‌خوراندند تا آنها در مقابل بیماری مصون مانده و به آنها برای ساختن چنین بنای عظیم و بلندی، دل و جرأت بخشند. یونانی‌ها، بر خلاف مصریان، هر که را که بوی سیر می‌‌داد از معابد بیرون می‌‌انداختند. با این وجود عجیب است که پهلوانان یونانی پیش از مسابقات المپیک یک دوره طولانی سیر مصرف می‌‌کردند. یونانیان و رومیان سیر را مثل نوشدارو می‌‌دانستند و مورد مصرف قرار می‌‌دادند. جالب توجه است که مردم چین که مقدار زیادی سیر مصرف می‌‌کنند موارد سرطانی بسیار کم دیده شده‌ است. بر اساس نوشتار تاریخ نویس یونانی، هرودت، نخستین شورش تاریخ بشر توسط کارگران معبد خوفو بخاطر قطع شدن جیره سیر آنها به وقوع پیوسته است (اسچو(5)، 2000). مطابق نظر بلوک(6) (1985) پاپیروس‌هایی طبی متعلق به 15500 سال قبل از میلاد در مصر یافت شده که حاوی 22 فرمول دارویی با گیاه سیر برای درمان بیمار‌های قلبی، سردرد، انگل و حتی تومور بوده است گورکنان اوایل قرن نوزدهم در فرانسه دم کرده سیر را به صورت عرق مصرف می‌کردند تا از ابتلای آنها به طاعون که جان بسیاری از انسان‌ها را در اروپا تلف کرد، پیشگیری کنند. پاستور در سال 1858 نشان داد سیر می‌تواند باکتری‌ها را از بین ببرد. در طول جنگ جهانی اول و دوم به سربازان سیر داده می‌ شد، تا از بیماری قانقاریا جلوگیری شود (مابی(7)، 1988) در قرآن نیز به گیاه سیر اشاره شده است. آن زمان را که گفتید: ای موسی، ما بر یک نوع طعام نتوانیم ساخت، از پروردگارت بخواه تا برای ما از آنچه از زمین می‌روید چون سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز برویاند. موسی گفت: آیا می خواهید آنچه را که برتر است به آنچه فروتر است بدل کنید، مقرر شد بر آنها خواری و بیچارگی و خشم خدا و این بدان سبب بود که به آیات خدا کافر شدند و پیامبران را به ناحق کشتند و نافرمانی کردند و تجاوز ورزیدند (بقره/ 61) (محمودی و مظاهری، 1394) ترکیبات شیمیایی و خواص درمانی در سیر حدود 200 ماده شناخته شده است. دو ماده آلیسین(8) و آجئون(9) مهمترین ترکیبات این گیاه هستند. آلیسین ترکیب آلی سولفوردار فعالی است که که ماده اصلی تشکیل دهنده اسانس سیر بوده و به سیر ویژگی داشتن بو و بسیاری از خواص درمانی را می‌بخشد. آلیسین خواص آنتی بیوتیکی، ضد میکروبی، ضد قارچی، آنتی اکسیدانی و نیز ممانعات کنندگی از نوسانات نامطلوب فشار خون و ممانعت کننده از تشکیل کلسترول دارد. آجئون ماده فعال مهم دیگری در سیر است که سبب پیشگیری از سخت شدن رگ¬ها و سکته مغزی می‌شود. این گیاه حاوی آنزیم¬های آلیناز، پراکسیداز، میراسیناز، قند‌های گلوکز و ساکارز، مواد معدنی سلنیوم و روی، اسیدهای آمینه سیستین، گلوتامین، ایزو لوسین و ویتامین‌های B1 و B2 بوده و بطور معمول حاوی 60 درصد آب است. (سیوام(10)، 2001 و وایت مور و نایدو(11)،2000) برای سیر خواص درمانی متعددی گزارش شده است. از جمله گیاهانی است که هم ارزش غذایی و هم ارزش دارویی دارد. از نظر طب قدیم ایران این گیاه طبیعت گرم و خشک دارد آلیسن ماده مؤثر موجود در سیر است که به مقدار ناچیزی از دستگاه گوارش جذب می‌شود.. یکی از قدیمی¬ترین گیاهان شناخته شده ای که خاصیت ضد باکتریایی، ضد سرطانی، ضد التهابی و آنتی اکسیدانی دارد و برای اولین بار پاستور اثرات ضد میکروبی آن را گزارش کرد ( آجی(12) و همکاران

دیدگاه ها بسته شده است

آریا منتخب پارسیان.
با ده سال سابقه
در زمینه فروش طیور

شماره های تماس ما

09121986651

09131007689

09123968671

09131005836