اردك جوجه بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,
ارتقاء سلامتی جوجه ها با مدیریت بهداشت
شهریور ۷, ۱۳۹۶
مصرف هورمون درمرغداری‌ها گوشتي شایعه‌ است خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,
علل قطع تخمگذاری درمرغ
شهریور ۹, ۱۳۹۶
نمایش همه

چرا مدیریت خوب بستر طیور عملکرد را بهبود می بخشد

چرا مدیریت خوب بستر طیور عملکرد را بهبود می بخشد|مدیریت کارامد بستر طیور گوشتی09121986651|بستر طیور گوشتی|نقش بستر طیور در پرورش ان ها|

مدیریت صحیح کیفیت بستر می تواند سلامت طیور گوشتی را بهبود ببخشد و عملکرد آن را افزایش دهد. حفظ شرایط خوب بستر، فاکتوری مهم در موفقیت پرورش طیور گوشتی است. شرایط خوب بستر برای عملکرد پرنده و محافظت از سلامت و رفاه آن ضروری است و از آسیب دیدن پوست پرنده و ابتلا به آبسه پا (پودودرماتیس)، سوزش ران و تاول سینه نیز جلوگیری می کند. مواد تشکیل دهنده بستر در کشورهای مختلف متفاوت است و تصمیم ها بر اساس موجودی، هزینه و دغدغه های زیست محیطی اتخاذ می شود. برای مثال در اروپا تراشه های چوب، خاک اره یا کاه به طور رایج استفاده می شود. کاه خرد نشده یا درشت خرد شده مناسب به حساب نمی آیند زیرا فقط روی مدفوع را می پوشانند. کاه گندم کیفیت جذب بهتری نسبت به کاه جو دارد. عملکردهای مهم بستر عبارتند از: • جذب رطوبت • رقیق کردن فضولات، به حداقل رساندن تماس مدفوع با پرنده • ایجاد عایق در برابر دمای سرد زمین بالا بودن میزان مدفوع جمع شده در بستر چالش را افزایش می دهد: هر چه میزان مدفوع بیشتر باشد، رطوبت بیشتر به بستر اضافه می شود. فاکتورهای قابل کنترل ما همیشه نمی توانیم روی مواد بستر یا تراکم آن کنترل داشته باشیم. با این حال، می توانیم روی فاکتورهای زیر کنترل داشته باشیم: • نوشیدن (بهداشت آب و کنترل آن) • رطوبت نسبی • یکپارچگی روده (سلامت) • تهویه (هوا) • خوردن (کیفیت خوراک و کنترل) شرایط خوب بستر در حفظ سلامت پرنده ضروری است و سلامت پرنده نیز به حفظ بستر کمک خواهد کرد. پرورش جوجه های جوان همراه با فراهم کردن محیط زیست مناسبی که برای ایمنی و بهبود روده نیاز است، بسیار مهم می باشد. بهبود وضعیت روده پرورش موثر به بهبود روده ها کمک می کند و به پرنده این امکان را می دهد تا مواد مغذی را از آب و خوراک مصرفی خود دریافت کند و در نتیجه موجب سلامت بیشتر و بازدهی بالاتر پرنده می شود. رسیدن به دمای مناسب زمین و مصرف بهتر آب و خوراک دمای بدن جوجه ها را در چهار روز اول تولید بین 40 تا 40.6 درجه سانتی گراد نگه می دارد. برای رسیدن به میزان مصرف آب و خوراک مناسب، موارد زیر را توصیه می کنیم: خوراک • خرده نان با کیفیت خوب فراهم نمایید • 50 درصد زمین پرورش را با کاغذ بپوشانید، در هر طرف لاین های آبخوری یک لاین دانه قرار دهید. • حداقل 75 گرم از خوراک جوجه را روی کاغذها بریزید (حداقل این خوراک چهار روز به طول بیانجامد). • اگر کاغذ را نمی پسندید، سینی جایگزین این کاغذها نمایید و به ازای هر 50 جوجه یک سینی قرار دهید. • هر ظرف مربوط به دانه را در پایین ترین سطح ممکن قرار دهید • برای دسترسی راحت تر، روی دانه ها دانه بریزید تا سطح آن بالا بیاید • در زمانی که پرنده روی تخم نشسته است، به صورت دستی هر کدام از خط خوراک پرنده را پر کنید تا مطمئن شوید که ظرف خوراک او پر است و پرنده به خوردن خوراک ترغیب می شود. آب • نیپل های 360 درجه باید برای راحتی و در دسترس بودن استفاده شود • فلاشینگ باید به طور منظم برای کنترل دمای آب و جلوگیری از زیست لایه انجام شود • دمای آب باید کمتر از 25 درجه سانتی گراد باشد (و اگر واکسن خوراکی استفاده شده باشد باید پایین تر از 20 درجه سانتی گراد باشد) • ارتفاع نیپل باید حداقل هر روز کنترل شود • میزان آبی که از نیپل پایین می آید باید بررسی شود و حداقل هر هفته میزان آن افزایش داده شود. میزان رطوبت به صورت نرمال باید زیر خطوط آب خوری بالاتر باشد اما این رطوبت نباید بیش تر از 35 درصد باشد. حداقل 70 درصد آبی که پرنده مصرف می کند به بسترش برگردانده می شود. یک پرنده معمولی 35 روزه در طول چرخه 6 لیتر آب مصرف می کند. مرغداری ای با 40 هزار پرنده تقریبا 170 هزار لیتر رطوبت به بستر اضافه می کند – یعنی 7 درصد حجم یک استخر با سایز مناسب بازی های المپیک. تهویه تهویه تنها ابزار موجود برای از بین بردن رطوبت است. تهویه برای کنترل محیط از جمله کیفیت هوا و دما ضروری است. حداقل تهویه در از بین بردن رطوبت از مرغداری و فراهم کردن اکسیژن لازم پرنده ها ضروری است. تهویه در زمانی که پرنده روی تخم نشسته است موجب ایجاد رطوبت در بستر می شود و در نتیجه بستر مرطوب باقی می ماند، به خصوص از پایان هفته سوم به بعد. تهویه مناسب به حفظ رطوبت لازم بستر کمک می کند (رطوبت 30 تا 35 درصد). رطوبت نسبی رطوبت نسبی (RH) درجه ای از میزان ظرفیت رطوبت اشباع شده هوا است. رطوبت نسبی باید همیشه زیر 70 درصد نگهداری شود. زمانی که دمای هوای ورودی 1 درجه سانتی گراد افزایش یابد، رطوبت نسبی 4-5 درصد کاهش می یابد و ظرفیت رطوبت اشباع شده نیز افزایش می یابد. سرعت مناسب جریان هوا برای رسیدن به این امر ضروری است. فاکتورهای زیادی برای کیفیت بستر باید در نظر گرفته شود. اما فاکتورهایی که در بالا گفته شد کلید رسیدن به عملکرد عالی طیور گوشتی است

دیدگاه ها بسته شده است

آریا منتخب پارسیان.
با ده سال سابقه
در زمینه فروش طیور

شماره های تماس ما

09121986651

09131007689

09123968671

09131005836