راهکارهائی برای جوجه کشی موفق

راهکارهائی برای جوجه کشی موفق

شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره 172412 ت/41255 در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد شما دوست عزیز که برای اولین بار تصمیم به جوجه کشی انواع پرندگان یا ماکیان گرفته اید باید بدانید که دستگاه جوجه کشی معجزه نمیکند و برای رسیدن به نتیجه مطلوب کاربر مربوطه باید از دانش و آگاهی کافی در ارتباط با جوجه کشی ماکیان یا پرنده مورد نظر برخوردار بوده و یک سری پارامتر ها را رعایت نماید تا از اتلاف وقت و صرف هزینه مضاعف جلوگیری شود. شرایط مورد نیاز اطاق جوجه کشی یکی از موارد مهم و موثر در راندمان کار،تنظیم دما ، رطوبت و تهویه مناسب اطاق جوجه کشی است به همین منظوراتاق جوجه کشی بهتر است نورگیر و روشن بوده و به آسانی قابل شستشو ، تمیز کردن وضد عفونی باشد ( توجه داشته باشید که نور مستقیم خورشید بر روی دستگاه نتابد ) سطح کف اتاق باید مسطح و تراز بوده و تهویه به نحوی باشد که سالن را در تابستان خنک و در زمستان گرم کند و مانع از تراکم گاز کربنیک در سالن گرددوهوای تازه داخل اتاق جریان داشته باشد بهترین محل برای قرار دادن ماشین های جوجه کشی زیر زمین است( به شرط آنکه تهویه آن مناسب باشد ) زیرا معمولا زیر زمین ها در تابستان خنک و در زمستان گرم و از نظر رطوبت نیز مناسب است بهترین دما ما بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد مطابق با 68 تا 77 درجه فارنهایت میباشد. بالا یا پائین بودن دمای اتاق جوجه کشی باعث میشود تا سنسور دستگاه انکوباتور شما با اشکال مواجه شود. بهترین درجه حرارت ، رطوبت وفشار هوادر سالن های مختلف جوجه کشی 18 درجه سانتیگرادبا رطوبت نسبی 75 درصد وفشار / بهترین درجه حرارت اتاق نگهداری تخم مرغ 3 23 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی 50 درصد و فشار هوای هم / هوای هم تراز ، برای سالن ستر 9 23 درجه سانتیگراد ورطوبت 50 درصدو فشار منفی و سالن نگهداری / تراز،سالن هچر با دمای 9 23 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی 65 درصد و فشار هوای منفی میباشد. / جوجه 9 توضیح اینکه وقتی حجم ورودی هوا بیش از حجم خروجی آن باشد فشار مثبت هوا در سالن بوجود میآیدو در حالتی معکوس فشار منفی هوا در سالن بوجود میآیدو زمانی که مقدار هوای ورودی با هوای خروجی برابر باشد به این حالت اصطلاحا فشار هوای هم تراز گفته میشود. انتخاب تخم مرغ جوجه جوجه کشی از هر تخم مرغی به منظور جوجه کشی نمی توان استفاده کرد بلکه تخم باید حتما دارای نطفه باشد (از برخورد اسپرماتوزوئید و اوول در قسمت شیپور مجرای تخمدان ، تخم مرغ نطفه دار تشکیل میشود) عواملی که در میزان نطفه داری موثرند چند دسته اند که به ترتیب عبارتند از: الف- عواملی که به خروس مربوط است و در نطفه داری موثر است ب- عواملی که به مرغ مربوط است ج- عواملی که به پرورش دهنده مربوط است در ارتباط با عواملی که به خروس مربوط است به چهار دسته تقسیم میشوند اولین عامل سن خروس است به این معنی که استفاده از خروسهای زیاد جوان و یا زیاد مسن درصد نطفه دار بودن تخم را پائین می آورد معمولا در سال اول خروسها در صورت تغذیه خوب بالاترین درصد نطفه را دارا میباشند و این مورد در سال دوم یا سوم به طرز چشمگیری کاهش مییابد که البته این امر بستگی کامل به نژاد ، وضع تغذیه ، محیط جغرافیائی و فصل دارد. دومین عامل وضعیت سلامت و تغذیه میباشد یعنی به هر میزان خروس سالمتر و سرحال تر و دارای وضعیت جسمی بهتری باشد خاصیت نطفه داری آن بیشتر است به همین منظور باید جیره غذائی از نداشته باشد. E و A نظر پروتئین غنی بوده و کمبود ویتامین ، بخصوص ویتامین سومین عامل فصل است معمولا با توجه به فصل و شرایط جوی تغییراتی در تولید اسپرم خروسها بوجود میآید هوای سرد و گرم تغییرات محسوسی را در خاصیت باروری خروسها ایجاد میکند و در نقاط گرم تمایلات جنسی خروسها کاهش مییابد و به جفتگیری رغبتی نشان نمیدهند که در این مورد باید تعداد خروسها را افزایش داده و تغییرات حرارتی را کنترل نمودهمچنین نور و روشنائی هم به میزان قابل ملاحظه ای در تولیداسپرم موثر است. آخرین عامل که در نطفه داری خروس موثر است اثر توارث و ژنتیک است به این معنا که مثلا در بعضی از نژادها به علت سنگینی جثه تمایلات جنسی ومیل به جفتگیری بسیار کم است که این مورد را پرورش دهندگان میتوانند با افزایش تعداد خروسها به نسبت مرغها جبران نمایند. دو عامل نیز در میزان نطفه داری وجود دارد که به مرغ مربوط است اولین عامل سن مرغ است که درست مانند خروسها ، مرغهای خیلی جوان و خیلی مسن اغلب خاصیت نطفه داریشان کم است . عامل دوم مقدار تولید است بدین معنا که هر چه مقدار تولید تخم در مرغ بیشتر باشد میزان نطفه داری آن نیز بیشتر است علت این امر نیز کاملا روشن است زیرا مرغی که از نظر تولید در وضعیت مناسبی قرار دارد نشانه آن است که اعمال فیزیولوژیکی بدن او به خوبی انجام میگیرد از این رو از نظر تمایلات جنسی در شرایط خوبی قرار داشته و میتواند به آسانی تولید مقدار کافی تخم نطفه دار بنماید. میزان نطفه داری در مرغ به اندازه تخم مرغ نیز بستگی دارد معمولا مرغهائی که تازه به تخم می آیند اندازه تخم مرغشان کوچک است و میزان نطفه داری آنها پائین است همچنین در تابستان و روزهای گرم اندازه تخم مرغها کوچکتر از مواقع دیگر بوده و این مورد نیز در میزان نطفه داری موثر است. از جمله عواملی که به پرورش دهنده مربوط است رعایت میزان بین مرغ و خروس بوده و این نسبت باید با توجه به نژاد و فصل رعایت گردد مثلا در نژادهای سبک چون از نظر جنسی فعالترند احتیاج به خروس کمتری در گله میباشد و در نژادهای سنگین بر عکس باید تعداد خروسها را افزایش داد . مورد دوم اختلاط صحیح مرغ و خروس از نظر نژادو جلوگیری از جفتگیری مرغ و خروس هم خون است که این مورد میتواند باعث کم شدن بنیه و افزایش مرگ و میر و کاهش درصد باروری گردد. طریقه چیدن تخم در دستگاه جوجه کشی به استثناء برخی دستگاههای جوجه کشی جدید که تخمها را به صورت خوابیده (به همان روشی که پرندگان در طبیعت بر روی تخمهایشان میخوابند) در دستگاه قرار میدهند در مابقی دستگاههای جوجه کشی با روش چرخش گهواره ای باید حتما تخمها به گونه ای در دستگاه قرار گیرند که سر پهن آنها به سمت بالا و سر تیز تخم به سمت پائین باشد. اینگونه قرار گرفتن تخمها در دستگاه باعث میشود که سر پرنده در روزهای آخر خروج از تخم بطور صحیح در اطاقک هوائی قرار گیرد و روند عملیات جوجه کشی با مشکل مواجه نگردد. اندازه گیری نطفه داری (کندلینگ ) با توجه به اینکه تخمهای بی نطفه و ترک دار ممکن است در حرارت ماشین جوجه کشی فاسدشده وماشین را آلوده و متعفن نماید (تخمهای انفجاری ) لذا بهتر است در ارتباط با تخم مرغ روز هفتم نسبت به آزمایش تخمهای نطفه دار اقدام نمود بدین منظور از روز هفتم به بعدزمانی که هوا تاریک است یک چراغ قوه ال ئی دی (ترجیحا از نوع عدسی دار ) را زیر قسمت پهن تخم نگه می داریم و داخل تخم را به دقت برسی مینمائیم.به منظور تمرکز بهتر نور میتوانیم از یک دوک بزرگ خالی نخ استفاده کنیم بدین ترتیب که دوک مقوائی را از وسط به دو نیم کرده قسمت نازکتر انتهای دوک را به سر چراغ قوه نصب مینمائیم وقسمت قطورتر دوک را برروی تخم مرغ قرار داده و داخل آن را مشاهده مینمائیم. (در ارتباط با تخمهای رنگی و تیره پرندگان مانند تخم بلدرچین حتما باید از نطفه سنج اصل استفاده نمود و چراغ قوه ال ئی دی قادر به شناسائی نطفه نمی باشد. ) شفاف بودن داخل تخم نشانه آن است که تخم فاقد نطفه میباشدکه چنین تخمهائی را از دستگاه خارج نموده و به دور میاندازیم و وجود رگهای خونی در داخل تخم و کدر بودن قسمتی از تخم نشانه وجود نطفه و رشد آن است که اینگونه تخمها را در دستگاه قرار داده و دیگر تا پایان عملیات جوجه کشی درب دستگاه را باز نمیکنیم نکته مهم این است که انجام این عمل باید در نهایت دقت و سرعت انجام گیرد چرا که مخصوصا در ارتباط با دستگاههای جوجه کشی خانگی و کوچک باز کردن درب دستگاه به مدت زیاد موجب میشود دما و رطوبت دستگاه به سرعت خارج شده و در نهایت باعث از بین رفتن نطفه میگردد لزوم تهیه دستگاه اضطراری مولد برق سئوالی که برای بیشتر پرورش دهندگان بوجود میآید این است که با توجه به اینکه دستگاههای انکوباتور جدید تمام اتوماتیکو معمولا فاقد ژنراتور اضطراری میباشد. در زمان قطع برق چه اقداماتی باید انجام دهیم .در ارتباط با جواب این سئوال باید عرض کنم هر پرورش دهنده طیور که قصد آن داردکه دستگاه جوجه کشی تهیه کند بهتر است بعد از خرید دستگاه جوجه کشی و مشخص شدن مقدار مصرفی برق دستگاه مربوطه( ترجیحا با مشورت با یک مهندس برق) اقدام به خریددستگاه مولد برق اتوماتیک نماید تا در صورت قطع برق، به صورت اتوماتیک دستگاه جوجه کشی در مدار قرار گیرد بدین منظور می توان از انواع یو،پی،اسبا قدرت های مختلف که در کارخانه های معتبر مانند فاراتل تولید میشود بهره برد. استفاده از موتور برق بدلیل تولید برق با ولتاژ متغیر توصیه نمی شود چرا که در اثر نوسان در برق موجب سوختن فیوز دستگاهها و در نهایت آسیب به کیت الکترونیکی انکوباتور خواهد شد. چندین ساعت قطعی برق در زمان ستری مثلا در ارتباط با مرغ ( 1 تا 18 روزگی ) مشکل خاصی را بوجود نخواهد آورد ولی قطعی برق در زمان هچری ( 3 روز آخر)میتواند نتایج مصیبت باری داشته باشد. دردستگاههای جوجه کشی از چه نوع آبی باید استفاده کنیم در کلیه دستگاههای جوجه کشی از آب به جهت تامین رطوبت استفاده میشود لذا با توجه به اینکه درآب اکثر نقاط کشورمان املاح زیادی وجود دارد اکیدا توصیه میشودکه حتما از آب مقطر ، آب دیونیزه (دو بار تقطیر) یا ازآب برگشت کولرهای گازی استفاده نمائید تا سیستم رطوبت ساز دستگاههای انکوباتور شما به علت رسوبات فراوان از کار نیفتند. پس حتما این مسئله را جدی بگیرید و تصور نکنید در صورتی که آب را بجوشانید میتوانید املاح آب را از بین ببرید.جوشاندن آب فقط میتواند میکروبهای آب را از بین ببردو در صورت استفاده از آب جوشیده یا حتی آب تصفیه شده بعد از مدتی سیستم رطوبت سازدستگاه شما از هر نوعی که باشد(مه پاش ، المنتی یا . . . )دچار مشکل خواهد شد ضمنا آب مقطر را میتوانید از فروشندگان لوازم آزمایشگاهی تهیه فرمائید ( مثلا در تهران سه را جمهوری به وفوروبا قیمتی ارزان یافت میشود.) طریقه ضد عفونی کردن تخمها و دستگاه جوجه کشی از موارد مهم دیگر در جوجه کشی ضد عفونی کردن تخمها میباشد بر روی تخم انواع ماکیان یا پرندگان حتی زمانی که به تازگی گذاشته شده اند مقدار زیادی باکتری به صورت طبیعی وجود دارد که هرگاه این تعداد باکتری از حد معینی افزایش یافته و به داخل غشاء تخم نفوذ یابند موجب از بین رفتن نطفه میگردد پس بهتر است به جهت عدم آلودگی تخمها اولا پس از آن که پرنده تخم گذاری نمود بدلیل آلودگی احتمالی بسترو آغشته شدن فضولات با تخمها نسبت به جمع آوری سریع تخمها اقدام نمود تخمها را میتوان با یک پارچه حوله ای زبروخشکتمیزکرد به منظور تمیز کردن تخمها هرگز از آب استفاده نکنیدچرا که شستشوی تخمها باآب باعث میشود که آلودگیها و باکتریها از منافذ ریز تخم عبور کرده و نطفه شما را از بین ببرد لذا بهترین روش برای ضد عفونی این است که دو قسمت حجمی فرمالین را با یک قسمت وزنی پرمنگنات پتاسیم ترکیب میکنند غلظت معمولی با 2 متر مکعب فضا برای مدت 20 / ترکیب 40 سی سی فرمالین با 20 گرم پرمنگنات پتاسیم برای هر 83 دقیقه استفاده میشود. پس از چند لحظه ترکیب حاصله تولید حرارت کرده و گازفرمالدئید از آن متصاعد میگردد روش کار بدین صورت است که ابتدا پرمنگنات را داخل ظرفی سفالی یا سنگی میریزندگنجایش ظرف باید حداقل چند برابرمقدار پرمنگنات باشد (این ظروف نباید ترک داشته باشند )و سپس ظرف را داخل اطاق بخار قرار داده فرمالین را به آن اضافه کرده و سریعا اتاق را ترک مینمائیم از ترکیب پرمنگنات دو پتاس و فرمالین گاز فرمالدئید حاصل میشود که با توجه به سمی بودن این گازبرای انسان هنگام عملیات گاز دهی باید مراقب چشم و ریه مان باشیم حتما از ماسک وعینک مخصوص استفاده کنیم نکته مهم این است که در صورتی که میخواهیم بهترین نتیجه گیری را از ضد عفونی تخمها ببریم باید ضد عفونی در اتاقی با درجه حرارت بالاتر از 24 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 75 درصد انجام گیرد. روش دیگر ضد عفونی استفاده از آجر فرمالین است که در حقیقت همان ترکیب بالا است و معمولا در بسته های 450 گرمی عرضه شده و برای 400 متر مکعب فضا کافی میباشد( یعنی برای ضد عفونی 1 گرم آجر فرمالین لازم است ) در صورتی که تعداد تخمها به منظور ضد عفونی / 1 متر مکعب فضا 125 کم است میتوانید یک یخدان یونولیتی تهیه کنید تخمهارا در یک شانه مخصوص حمل پلاستیکی قرار داده سپس یک ظرف سنگی یا سفالی را در گوشه یخدان قرار داده با توجه به محاسبه محیط یخدان مورد نظر آجر فرمالین داخل ظرف ریخته و با کبریت یا فندک آن را شعله ور میکنیم به محظ آن که آجر فرمالین شروع به دود کردن نمود درب فلاکس را میبندیم و پس از مدت 10 تا حدکثر 15 دقیقه درب فلاکس را باز نموده و تخمها را در دستگاه جوجه کشی قرار میدهیم. پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره 09123968671 09121986651 09131005836 09131007689                       تماس با ما                     درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

آریا منتخب پارسیان مشاوره و فروش انواع جوجه بوقلمون – جوجه شترمرغ – جوجه کبک – جوجه مرغ بومی – جوجه بلدرچین – جوجه اردک

09131005836

09121986651

09131007689

09123968671

 

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

فروش تخم مرغ صادراتی

فروش جوجه مرغ صادراتی

فروش جوجه بوقلمون

فروش انواع بذر

فروش جوجه مرغ بومی

قیمت کنسانتره ۲/۵ درصد

قیمت پایاندان

قیمت پیش دان

فروش تخم بوقلمون نطفه دار

فروش جوجه بوقلمون برنز یکروزه

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

فروش پولت صنعتی

فروش جوجه شترمرغ

فروش دان شترمرغ

فروش جیره بوقلمون

فروش دان مرغ بومی

 

 

 

  1. راهکارهائی برای جوجه کشی موفق|راه هایی برای داشتن جوجه کشی مطلوب|داشتن جوجه کشی مطلوب|بهترین نوع جوجه کشی|جوجه کشی|

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 4 =