جوجه کشی از تخم نطفه دار بوقلمون
آذر ۵, ۱۳۹۶
بررسی تاثیر کیفیت هچ بر عملکرد جوجه ها
آذر ۹, ۱۳۹۶
نمایش همه

نگهداری تخم نطفه داربوقلمون

پوك تخم شترمرغ بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

پوك تخم شترمرغ بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

نگهداری تخم نطفه داربوقلمون بوقلمون های ماده در هر فصل تخم گذاری بین 80 تا 100 تخم نطفه داربوقلمون تولید می کنند. تولید تخم در سال اول بالاترین راندمان را دارد و سالانه حدود 20درصد کاهش می یابد. وزن تخم نطفه دار بوقلمون بین 80 تا 100 گرم است و رنگ آن قهوه ای مایل به زرد همراه با لکه های قهوه ای است. هربوقلمون ماده تقریبا درهر روز یک تخم تولید می کند. در پروش بوقلمون مولد باید هرچه زودتر تخم ها را از محل پرورش جمع آوری کرده و پس از ضدعفونی آن ها را در محل دیگری، نگهداری کرد. جمع آوری سریع تخم ها برای جلوگیری از دهیتراته شدن (از دست دادن آب) غاز طریق منافذ پوسته و جلوگیری از آلودگی ثانویه آن ها است که در نهایت باعث مرگ جنین می شود. بنابراین تخم نطفه داربوقلمون باید سریعاً جمع آوری و ضد عفونی و در محیطی خنک، مرطوب و با تهویه مطلوب نگهداری شوند. به صورت معمول تعداد دفعات جمع آوری تخم ها سه بار در روز است ولی چنان که هوا گرم باشد می باید این دفعات به 5 تا 10 بار در روز افزایش یابد. تخم های نطفه دار را هرگز نشورید زیرا باشستن تخم های نطفه دارمنافذموجود در دیواره بسته شده و هنگام جوجه کشی تهویه هوا به داخل تخم بخوبی انجام نمی شود و جنین می میرد. همچنین هنگام شستن لایه طبیعی محافظ پوسته تخم نطفه دار بوقلمون برداشته شده و احتمال فساد تخم ها افزایش می یابد. بهتر است زملان نگهداری تخم نطفه دار بوقلمون برای جوجه کشی بیشتر از 5 تا 6 روز نباشد. هرچه تعدادروز های نگهداری تخم نطفه دار بوقلمون افزایش یابد، احتمال جوجه دهی تخم ها کاهش می یابد، به طوری که در سه هفتگی تقریباً به صفر می رسد. تخم نطفه دار بوقلمون در صورتی که در شرایط ایده ال انبارداری ذخیره نشود،خاصیت جوجه در آوری خود را از دست می دهد. سه عامل مهم که باعث کاهش خاصیت جوجه در آوری درنگهداری تخم جوجه کشی می شود، عبارتنداز : 1-دمای نگهداری نا مناسب 2-نگهداری طولانی مدت 3-دستکاری و تکان شدید تخم است. اگر دمای داخل تخم نطفه دار بوقلمون به 28 درجه سانتی گراد برسد، جنین شروع به رشد می کند. از این رو تخم نطفه داربوقلمون مخصوص جوجه کشی را باید در دمای کمتر از این میزان نگهداری گردد. تحقیقات انجام شده نشان داده است که بهترین نتیجه جوجه کشی وقتی حاصل می شود که تخم بوقلمون در دمای حدود10 تا 15 درجه سانتی گراد و به طورمتوسط 13 درجه سانتی گراد نگهداری می شودهمچنین وقتی که تخم بوقلمون را در دمای پایین تر از 10 درجه سانتی گراد نگهداری کنند. نتیجه جوجه کشی مناسب نخواهد بود.در هنگام نگهداری تخم باید نوک کوچک تخم به طرف پایین و نوک بزرگ آن به طرف بالاباشد. درشرایط فوق نباید تخم بوقلمون جوجه کشی را بیش از 2 هفته نگهداری کرد. چرخاندن وبرگرداندن مکرر تخم ها به حفظ تخم ها و افزایش احتمال جوجه در آوری کمک می کند.اگر تخم ها در دمای بین 4/4 و 20 درجه سانتی گراد نگهداری شوند، در این حالت تا یک هفته تخم ها باید در ماشین جوجه کشی وارد شوند. اگر زمان نگهداری افزایش پیدا کند،بهتر است دمای محیط حدود 13 درجه سانتی گراد بوده و رطوبت در حدود 70 تا 80 درصدباشد. تخم هایی که برای 5 تا 6 روز انبار می شوند. نیازی به چرحش روزانه ندارند،اما در نگهداری طولانی چرخاندن تخم ها لازم است. نگهداری تخم ها قبل از جوجه کشی باید در فضایی کاملا بهداشتی، با تهویه مطلوب و در مکانی با دیوار ها و سقف عایق کاری شده باشد. در واحد های بزرگ، یک بخش مجزا برای ضدعفونی کردن تخم ها وجود دارد، تخم ها پس از ضدعفونی اولیه در انبار باقی میمانند و سپس به سالن جوجه کشی منتقل می شوند. نظافت تخم ها، خطر نفوذ میکروب ها ازطریق پوسته تخم را کاهش می دهد. در سیستم بستر این احتمال بیشتر از سیستم پرورش درقفس می باشد. میکروب های موجود دربستر در شرایط مطلوب دما و رطوبت، بهتر رشد وتکثیر پیدا می کنند و احتمال آلودگی تخم بوقلمون افزایش می یابد. میکروب ها تکثیریافته و عموماً باعث مرگ جنین شده یا درصد تولد جوجه ها را کاهش می دهند. بعضیاوقات نیز سبب ترکیدن تخم می شوند. برای جلوگیری از خطر آلوده شدن دیگر تخم هانباید تخم ها را به تعداد زیاد روی هم گذاشت. از تخم های کثیف نباید برای جوجه کشی استفاده کرد. قبلااز قرار دادن تخم ها در داخل ماشین جوجه کشی و همچنین 12 ساعت بعد از قرار دادن در ماشین باید آن ها را به روش ذیل ضدعفونی کرد. ابتدا تخم ها را در سبد ها یا در سینی ها توری قرار می دهند به طوری که هوا بتواند به راحتی از میان آن ها بگذرد. سپس سبد ها و سینی ها را در سالن مخصوص قرار می دهند. برای تولید گاز فرمالدئید 20 سی سی فرمالین را به آرامی بر روی 10 گرم پرمنگنات (برای هر متر مکعب فضای سالن) میریزند. ظرف مورد استفاده باید آهنی یا فلزی بوده و حجم آن حدود 10 برابر ماده ضد عفونی باشد.تخم ها باید به مدت 20 دقیقه در معرض گاز فرمالدئید قرار گیرند. وجودرطوب ت در این روش ضدعفونی بسیار مهم است. دمای هوا باید 23 درجه سانتی گراد باشد. امکان ضدعفونی تخم بوقلمون در داخل ماشین جوجه کشی نیز وجود دارد. در این حالت اگر تخم بوقلمون در خارج از ماشین ضدعفونی نشده است، می توان آن ها را در داخل ماشین جوجه کشی قرار داد و به طریق ذیل عمل کرد. گاز دادن باید حداکثر 12 ساعت بعد از گذاشتن تخم ها پایان یابد. در این حالت، میزان پرمنگنات و فرمالین حدود 30 درصد کمتر ازمیزانی که برای ضد عفونی تخم بوقلمون ها در خارج از ماشین لازم است باید در نظرگرفت. در طی مدت گاز دهی به تخم ها، در ها و پنجره های ماشین را بسته ولی باد بزنباید کار کند، بعد از 220 دقیقه دستگاه تهویه روشن شده و گاز را خارج می کند. به نظر می رسد که تخم های کوچک فاقد مواد غذایی کافی و لازم برای تکمیل رشد جوجه درداخل تخم باشند. در حقیقت بنیه جوجه های کوچک، ضعیف تر بوده و جزو تولیدات حذفی به شمار می آیند. در دوره پرورش نیز جوجه های کوچک، افزایش وزن کمتری نسبتن به جوجه های بزرگتر دارند. تخم های بسیار بزرگ نیز مناسب جوجه کشی نمی باشند. وزن تخم بوقلمون برای جوجه کشی باید تا 85 گرم باشد. تخم انتخابی باید شکل مناسب و پوسته سالمی داشته باشد. جنسیت جوجه ها هیچ ارتباطی به بزرگی یا کوچکی، رنگ و شکل تخم هاندارد. تخم هایی که دارای قالب غیر معمولی و گرد بوده یا پوسته آن ها ضغیم تر یانازک تر از معمول است، نباید برای جوجه کشیاستفاده نمود، همچنین تخم های کثیف رانباید با تخم های تمیز در یک ظرف جای داد. اگر تخم کمی کثیف است می توان آن را بادست یا ماشین به طریقه خشک تمیز کرده و مورد استفاده قرار داد

دیدگاه ها بسته شده است

آریا منتخب پارسیان.
با ده سال سابقه
در زمینه فروش طیور

شماره های تماس ما

09121986651

09131007689

09123968671

09131005836