یادگیری نظارت آنتی باکتریایی بایددراولویت قرارگیرد09131007689

یادگیری نظارت آنتی باکتریایی بایددراولویت قرارگیرد09131007689

در این مقاله خانوم Laura Higham کارشناس بهداشت و دامپزشکی فارم FAI توضیح می دهند که چرا در سال 2020 میلادی نظارت آنتی باکتریایی دقیق در زنجیرۀ غذایی بایستی در اولویت امور قرار گیرد. چه چیز فارم FAI را واداشت تا این نظارت را در اولویت خود قرار دهد؟ فارم FAI به مدت 20 سال است که در زنجیرۀ تولید مواد غذایی دامی به صورت پایدار و ثابت مشغول به فعالیت است. در سال های اخیر، ما (به عنوان کارشناس بهداشت و دامپزشکی) از فعالیت های تجاری بسیاری در زمینۀ نظارت آنتی باکتریایی و جمع آوری اطلاعات حمایت به عمل آوردیم. در زنجیرۀ تولیدات غذایی فقدان مدیریت، استانداردها و گزارش داده ها در زمینۀ مصرف آنتی بیوتیک بیداد می کند. به همین دلیل، مدیریت فارم FAI تصمیم گرفت تا با استفاده از تجارب ما و علم روز یک دورۀ جدید آموزشی و کاربردی برگزار کند تا با استفاده از آن کارشناسان تولید غذایی را با دانش، مهارت و ابزار مورد نیاز برای مواجهه با این موضوع آشنا سازد. چرا نظارت آنتی باکتریایی دقیق مسألۀ حیاتی و الزام آوری است؟ مقاومت به آنتی بیوتیک از مسائل بسیار مهم در زندگی امروزی است. همین مسأله سالانه منجر به مرگ 700 هزار انسان می گردد که انتظار می رود تا سال 2050 میلادی به سالانه 10 میلیون نفر هم برسد. همۀ ما می دانیم که استفاده از آنتی بیوتیک دامی منجر به مقاومت آنتی باکتریایی می شود و همۀ ما که در زمینۀ تولیدات زنجیرۀ غذایی کار می کنیم برای کاهش خطر عمومی آن و اثرگذاری مثبت مسئولیم . بزرگ ترین چالش در زمینۀ نظارت دقیق آنتی باکتریایی چیست ؟ مصرف آنتی بیوتیک عامل بسیار مهمی در رابطه با موضوع مقاومت آنتی بیوتیکی است؛ بنابراین نحوۀ رفتار ما در مصرف این داروهای حیاتی تعیین کنندۀ سلامت آتی جامعه است. چنانچه در مصرف آنتی بیوتیک ها دقت و احتیاط کنیم یعنی اصول نظارت آنتی باکتریایی را به جا آوریم و تا جایی که ممکن است آنها را به صورت متناوب مصرف و از جایگزین ها استفاده کنیم می توانیم همچنان آنها را به عنوان ابزاری حیاتی نگه داریم و از دست ندهیم. اما چنانچه مصرف آنها روندی افزایشی و بیش از حد داشته باشد، اثرگذاری آن معکوس و منفی خواهد بود و دام و انسان هر دو از آن آسیب خواهند دید. اصولاً تغییر عملکرد انسان ها – آن هم در مقیاس عظیم – سخت و مشکل است اما اصولاً کسب و کار مواد غذایی در موقعیت خوبی برای ایجاد تغییرات و بهبود در مصرف آنتی بیوتیک دامی قرار دارند که به نوبۀ خود سهم بسزایی در سطح جهان را شامل می گردد. نظارت دقیق آنتی باکتریایی چه ابعادی را در بر می گیرد؟ این دورۀ آموزشی از 8 واحد تشکیل می شود و به شرکت کنندگان نحوۀ عملکرد آنتی بیوتیک و طبقه بندی آنها را آموزش می دهد. همچنین در رابطه با بروز و شیوع باکتری های مقاوم می گوید و همچنین نحوۀ صحیح اندازه گیری دارو در گونه های دامی که مصرف خوراکی برای انسان دارند را عنوان می کند. و نیز کلاس های آموزشی ویژه ای برای شرکت کنندگان برگزار می شود که در آن نکات طلایی و گام به گام برای رعایت استانداردهای لازم تجاری و کسب و کار در این زمینه به آنها آموزش داده می شود. این دورۀ آموزشی برای چه کسانی مناسب است ؟ این دورۀ آموزشی برای تمامی افرادی که در شغل های مربوط به خدمات و تولید مواد غذایی هستند صاحبین کارخانه ها و فارم ها و فراوری کنندگان مفید است. در واقع این دورۀ آموزشی کامل کنندۀ تمامی آموزش های موجود در رابطه با دامداری و دامپزشکی است. تاکنون صاحبین صنایع چه بازخوردی در این رابطه داشته اند؟ مؤسسۀ بین المللی RUMA که تعیین کننده و تصمیم گیرندۀ استانداردهای لازم داروی مصرفی در کشاورزی می باشد ضمن تأیید این دورۀ آموزشی آن را بسیار مفید و بالا برندۀ سطح اطلاعات کارشناسان و صاحبین مشاغل در زمینۀ تولیدات مواد غذایی دانست. امید است که این دورۀ آموزشی چه تأثیرگذاری داشته باشد؟ ما بر این باوریم که هر چقدر کارشناسان و صاحبین مشاغل تولید مواد غذایی با دانش “مقاومت آنتی بیوتیکی” بیشتر آشنا گردند مهم ترین گام را در جهت کنترل مصرف آنتی بیوتیک در دام – که به نوبۀ خود مؤثرترین گام در جهت کاهش خطر مقاومت آنتی بیوتیک در جوامع بشری هم هست – برداشته ایم

 

 

Sell chicken turkey

 

 

 

 

 

 

فروش جوجه شترمرغ 98

خرید جوجه شترمرغ

فروش جوجه مرغ بومی

خرید جوجه مرغ بومی

خرید جوجه بوقلمون

 

 

فروش مرغ ال اس ال

 

 

 

 

 

قیمّت جوجه بوقلمون در دی سال ٩٧
جوجه با مجوز ١٧/۵٠٠ تا ٢١/۵٠٠
قیمّت جوجه بدون مجوز ٣۵تا ٣

قیمّت جوجه ١۵روزه بیوتی ۴٧

 

یادگیری نظارت آنتی باکتریایی بایددراولویت قرارگیرد09131007689

 

 

<h4><a href=”https://ariamp.com/2014/05/04/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%82%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86/”><strong><span style=”color: #ff0000;”>Sell chicken turkey</span></strong></a></h4>
&nbsp;
فروش بوقلمون پرواری
09123968671-02188433196
فروش جوجه بوقلمون بیوتیر
فروش جوجه بوقلمون نیکلاس
فروش جوجه بوقلمون هیبریت<h4>
<a href=”https://ariamp.com/2014/05/04/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%82%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86/”><strong><span style=”color: #ff0000;”>Sell chicken turkey</span></strong></a></h4>
فروش جوجه بوقلمون خارجی

 

 

فروش جوجه درجه یک نژاد فوق سنگین- تلفات بسیار کم ،تمام بیوتی(B6, B9, B12)
<h4><a href=”https://ariamp.com/2016/04/03/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d9%82%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86/”><span style=”color: #3366ff;”><strong><span class=”tlid-translation translation”><span class=”” title=””>Turkey meat</span></span></strong></span></a></h4>

فروش جوجه بوقلمون1 روزه
فروش جوجه بوقلمون 15 روزه
فروش جوجه بوقلمون 30 روزه
فروش جوجه بوقلمون 2ماه
فروش جوجه بوقلمون45روزنیکلاس
در صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……
یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره10005513841325_09121986651 _ 02188433196-09123968671
درخواست خود را علام نماید و پیامک کنید
سایت دیگرر

<a href=”http://www.ariamontakhab.com”>www.ariamontakhab.com</a>
سایت دیگر
<a href=”http://www.ostrichskin.org”>www.ostrichskin.org</a>
سایت دیگر

 

Turkey meat

اریا منتخب پارسیان

یادگیری نظارت آنتی باکتریایی بایددراولویت قرارگیرد09131007689

&lt;a href=”https://telegram.me/ariamontakhab” target=”_blank” rel=”noopener”&gt;telegram.me/ariamontakhab&lt;/a&gt;

&lt;a href=”https://ariamp.com/wp-content/uploads/2016/09/arm.jpg”&gt;&lt;img class=”size-medium wp-image-3417″ src=”https://ariamp.com/wp-content/uploads/2016/09/arm-300×300.jpg” alt=”ارم شرکت اریا منتخب” width=”300″ height=”300″ /&gt;&lt;/a&gt;

نژاد ورامین،نژاد گلپایگان
فروش جوجه مرغ بومی پلیموت
&lt;strong&gt; &lt;a href=”https://www.ariamontakhab.com”&gt;www.ariamontakhab.com&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;
اریا منتخب
&lt;strong&gt;&lt;a href=”http://www.ostrichskin.org”&gt;www.ostrichskin.org&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;
اریا منتخب
&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;اریا منتخب
&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;span class=”tlid-translation translation”&gt;&lt;span class=”” title=””&gt;Ostrich chicken sales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;

&amp;lt;h2&amp;gt;اریا منتخب&amp;lt;/h2&amp;gt;

خرید جوجه مرغفروش مرغ پلیموت|Plymouth Rock Chicken

فروش مرغ پلیموت|Plymouth Rock Chicken

فروش مرغ پلیموت|Plymouth Rock Chicken
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

اریا منتخب پارسیان

فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار 3ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی

یادگیری نظارت آنتی باکتریایی بایددراولویت قرارگیرد09131007689
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
پرورش مرغ بومی تخمگذار
فروش مرغ بومی
قیمت مرغ تخمگذار
اریا منتخب
اریا منتخب

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

اریا منتخب پارسیان

 

یادگیری نظارت آنتی باکتریایی بایددراولویت قرارگیرد09131007689

فروش مرغ بومی پلیموت راک فروش جوجه مرغ بومی پلیموت راک از نژاد مرغ بومی|فروش جوجه

مرغ بومی یک روزه نژاد پلیموت راک09121986651|فروش جوجه مرغ پلیموت|فروش جوجه یک

روزه پلیموت|فروش مرغ پلیموت|Plymouth Rock Chickenبهترین نژاد مرغ بومی با بهترین

تخم گزاری اولین تولید کننده مرغ بومی پلیموت راک و بلک استار در ایران اسماعیل ..
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی

فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه

اریا منتخب|فروش جوجه بوقلمون| فروش جوجه شترمرغ|فروش جوجه مرغ بومی

www.ariamp.com 09121986651 www.ariamp.comفروش جوجه یک ماه بوقلمون،بلدرچین

،فروش جوجه کبک فروش جوجه مرغ بومی پلیموت راک،

فروش جوجه مرغ محلی گلپایگان،02188478351-فروش جوجه یک روز راس،

فروش جوجه گوشتی،کاب،فروش جوجه گوشتی پلاس فروش مرغ تخم گزار بومی،فروش مرغ
فروش مرغ پلیموت|Plymouth Rock Chicken
&lt;h3&gt;فروش جوجه مرغ بومی پلیموت&lt;/h3&gt;
[divider height=”30″]
اریا منتخب

یادگیری نظارت آنتی باکتریایی بایددراولویت قرارگیرد09131007689

&lt;p class=”big”&gt;شرکت اریا منتخب پارسیان 10سال سابقه در زمینه پرورش&lt;/p&gt;
فروش جوجه شترمرغ،فروش چوچه بوقلمون،فروش جوجه گوشتی،فروش مرغ بومی

به لطف پروردگار قدمی در راستای پیشرفت کشور عزیزمان ایران داشته باشد

این شرکت درزمینه تولید و فروش کلیه فرآورده های به دست آمده از شترمرغ

و بوقلمون آماده خدمتگزاری می باشداین شرکت دارای دو سایت تخصوصی می باشد

ایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب در صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز

قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره10005513841325

09141003082.- 02188433196درخواست خود را علام نماید و پیامک کنید..

اریا منتخب

یادگیری نظارت آنتی باکتریایی بایددراولویت قرارگیرد09131007689

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + سه =