فرمول جیره پیشنهادی بوقلمون

تولک چیست ودلایل تولک زودرس بوقلمون بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

جزای جیره ۱تا۳هفتگی ذرت ۳۸۰ سویا ۵۳۵ روغن سویا ۲۷ کربنات کلسیم ۱۳ دیکلسیم فسفات۱۸% ۲۸/۵ جوش شیرین ۲/۴ نمک ۲ مکمل ویتامینه ومعدنی ۵ متیونین ۲/۵ لیزین ۱/۵ مولتی انزیم ۰/۵ نیتاز/۰/۶ توکسین پایندر ۲ مجموع ۱۰۰۰

اجزای جیره ۳تا۷ هفتگی ذرت ۴۳۲/۵ سویا ۴۸۵ روغن سویا ۲۹ کربنات کلسیم ۱۳ دیکلسیم فسفات۱۸% ۲۵ جوش شیرین ۲/۲ نمک ۲ مکمل ویتامینه ومعدنی ۵ متیونین ۲/۵ لیزین ۱/۵ مولتی انزیم ۰/۵ نیتاز ۰/۶ توکسین پایندر ۲ مجموع ۱۰۰۰

اجزای جیره ۷تا۱۱ هفتگی ذرت ۵۰۰ سویا ۴۲۰۰ روغن سویا ۳۰ کربنات کلسیم ۱۳ دیکلسیم فسفات۱۸% ۲۱ جوش شیرین ۲/۲ نمک ۲ مکمل ویتامینه ومعدنی ۵ متیونین ۲/۴ لیزین ۱/۵ مولتی انزیم ۰/۵ نیتاز ۰/۶ توکسین پایندر ۲ مجموع ۱۰۰۰
اجزای جیره ۱۱تا۱۵هفتگی ذرت ۵۶۶ سویا ۳۵۵ روغن سویا ۳۵ کربنات کلسیم ۱۳ دیکلسیم فسفات۱۸% ۱۵/۵ جوش شیرین ۲/۲ نمک ۲ مکمل ویتامینه ومعدنی ۵ متیونین ۲/۴ لیزین ۱/۵ مولتی انزیم ۰/۵ نیتاز ۰/۶ توکسین پایندر ۲ مجموع ۱۰۰۰
اجزای جیره ۱۵تا۱۹هفتگی ذرت ۶۲۵ سویا ۲۹۴/۴ روغن سویا ۴۰ کربنات کلسیم ۱۳ دیکلسیم فسفات۱۸% ۱۲ جوش شیرین ۲/۲ نمک ۲ مکمل ویتامینه ومعدنی ۵ متیونین ۲/۱ لیزین ۱/۲ مولتی انزیم ۰/۵ نیتاز ۰/۶ توکسین پایندر ۲ مجموع ۱۰۰۰
اجزای جیره ۱۹هفتگی تاکشتار ذرت ۶۸۷ سویا ۲۳۰ روغن سویا ۴۴/۴ کربنات کلسیم ۱۳ دیکلسیم فسفات۱۸% ۱۰ جوش شیرین ۲/۲ نمک ۲ مکمل ویتامینه ومعدنی ۵ متیونین ۲/۱ لیزین ۱/۲ مولتی انزیم ۰/۵ نیتاز ۰/۶ توکسین پایندر ۲ مجموع ۱۰۰۰
شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره ۱۷۲۴۱۲ ت/۴۱۲۵۵ در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد جیره دان بوقلمون فروش دان بوقلمون فروش خراك بوقلمون پليت و اردي كلويي ۱۸۵۰ تومان قيمت به روز بهترين جيره جیره د,ان بوقلمون جیره دان بوقلمون اریا منتخب پارسیان روز اول ۲۴ ساعت _الکترولید+Bکمپلکس حل شده درآب به جوجه خورانده شود روز دوم ۷۲ ساعت _لینکو اکپکسین+Bکمپلکس حل شده درآب به جوجه خورانده شود روز سوم ۲۴ ساعت _الکترولید+Bکمپلکس حل شده درآب به جوجه خورانده شود ۱۵ روزگی تک چینی ۲۰ روزگی ب۱خراکی واکسن نیکاسل در اب فرانسوی ۴۰ روزگی لاسوتا خراکی واکسن در اب مشاوره رایگان برنامه ی روشنایی در cdآموزشی ذکر شده است. به صورت رایگان فروش دان بوقلمون فروش خراك بوقلمون پليت و اردي كلويي ۱۸۵۰ تومان قيمت به روز بهترين جيره پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹ ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶ ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱               تماس با ما                       درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

4 × 1 =