قبل
بعدی
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

فرمول جیره پیشنهادی بوقلمون

جزای جیره ۱تا۳هفتگی ذرت ۳۸۰ سویا ۵۳۵ روغن سویا ۲۷ کربنات کلسیم ۱۳ دیکلسیم فسفات۱۸% ۲۸/۵ جوش شیرین ۲/۴ نمک ۲ مکمل ویتامینه ومعدنی ۵ متیونین ۲/۵ لیزین ۱/۵ مولتی انزیم ۰/۵ نیتاز/۰/۶ توکسین پایندر ۲ مجموع ۱۰۰۰

اجزای جیره ۳تا۷ هفتگی ذرت ۴۳۲/۵ سویا ۴۸۵ روغن سویا ۲۹ کربنات کلسیم ۱۳ دیکلسیم فسفات۱۸% ۲۵ جوش شیرین ۲/۲ نمک ۲ مکمل ویتامینه ومعدنی ۵ متیونین ۲/۵ لیزین ۱/۵ مولتی انزیم ۰/۵ نیتاز ۰/۶ توکسین پایندر ۲ مجموع ۱۰۰۰

اجزای جیره ۷تا۱۱ هفتگی ذرت ۵۰۰ سویا ۴۲۰۰ روغن سویا ۳۰ کربنات کلسیم ۱۳ دیکلسیم فسفات۱۸% ۲۱ جوش شیرین ۲/۲ نمک ۲ مکمل ویتامینه ومعدنی ۵ متیونین ۲/۴ لیزین ۱/۵ مولتی انزیم ۰/۵ نیتاز ۰/۶ توکسین پایندر ۲ مجموع ۱۰۰۰
اجزای جیره ۱۱تا۱۵هفتگی ذرت ۵۶۶ سویا ۳۵۵ روغن سویا ۳۵ کربنات کلسیم ۱۳ دیکلسیم فسفات۱۸% ۱۵/۵ جوش شیرین ۲/۲ نمک ۲ مکمل ویتامینه ومعدنی ۵ متیونین ۲/۴ لیزین ۱/۵ مولتی انزیم ۰/۵ نیتاز ۰/۶ توکسین پایندر ۲ مجموع ۱۰۰۰
اجزای جیره ۱۵تا۱۹هفتگی ذرت ۶۲۵ سویا ۲۹۴/۴ روغن سویا ۴۰ کربنات کلسیم ۱۳ دیکلسیم فسفات۱۸% ۱۲ جوش شیرین ۲/۲ نمک ۲ مکمل ویتامینه ومعدنی ۵ متیونین ۲/۱ لیزین ۱/۲ مولتی انزیم ۰/۵ نیتاز ۰/۶ توکسین پایندر ۲ مجموع ۱۰۰۰
اجزای جیره ۱۹هفتگی تاکشتار ذرت ۶۸۷ سویا ۲۳۰ روغن سویا ۴۴/۴ کربنات کلسیم ۱۳ دیکلسیم فسفات۱۸% ۱۰ جوش شیرین ۲/۲ نمک ۲ مکمل ویتامینه ومعدنی ۵ متیونین ۲/۱ لیزین ۱/۲ مولتی انزیم ۰/۵ نیتاز ۰/۶ توکسین پایندر ۲ مجموع ۱۰۰۰
شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره ۱۷۲۴۱۲ ت/۴۱۲۵۵ در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد جیره دان بوقلمون فروش دان بوقلمون فروش خراك بوقلمون پليت و اردي كلويي ۱۸۵۰ تومان قيمت به روز بهترين جيره جیره د,ان بوقلمون جیره دان بوقلمون اریا منتخب پارسیان روز اول ۲۴ ساعت _الکترولید+Bکمپلکس حل شده درآب به جوجه خورانده شود روز دوم ۷۲ ساعت _لینکو اکپکسین+Bکمپلکس حل شده درآب به جوجه خورانده شود روز سوم ۲۴ ساعت _الکترولید+Bکمپلکس حل شده درآب به جوجه خورانده شود ۱۵ روزگی تک چینی ۲۰ روزگی ب۱خراکی واکسن نیکاسل در اب فرانسوی ۴۰ روزگی لاسوتا خراکی واکسن در اب مشاوره رایگان برنامه ی روشنایی در cdآموزشی ذکر شده است. به صورت رایگان فروش دان بوقلمون فروش خراك بوقلمون پليت و اردي كلويي ۱۸۵۰ تومان قيمت به روز بهترين جيره پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹ ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶ ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱               تماس با ما                       درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

*
*

2 × 4 =