جلبک های دریایی،مناسب برای کیفیت گوشت قرمز و تخم مرغاريا منتخب|جوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ| جوجه مرغ بومي

جلبک های دریایی،مناسب برای کیفیت گوشت قرمز و تخم مرغ

آیا گوسفندها می توانند جلبک های دریایی را هضم کنند؟ ارزش تغذیه ای جلبک های دریایی برای نشخوارکنندگان بسیار متفاوت است. این امر بستگی به نوع گونه، ترکیب جلبک (پروتئین، مواد معدنی، پلی ساکاریدها، فلوروتانین ها phlorotannins) و همچنین به تطابق و هماهنگ شدن دام ها با این نوع خوراک خاص بستگی دارد در مطالعه ای آزمایشگاهی بر روی مایع شکمبه ی گوسفند تغذیه شده با جلبک دریایی ، نشان داده که قابلیت هضم ماده ی آلی جلبک های قهوه ای و قرمز به ترتیب برای گونه های جلبک قهوه ای L. digitata، S. latissimaT، Alaria esculenta ( به ترتیب 94درصد، 97درصد و 81درصد) و جلبک قرمز(81درصد P.palmata ( و برای جلبک های قهوه ای همچون A. nodosum، Fucus serratus و Fucus vesiculosus (به ترتیب 33درصد، 15درصد و 26درصد) بوده است. در مقایسه میان دو گونه جلبک قهوه ای M. pyrifera و گونه های Sargassum، هضم پذیری اولی کم (50درصد) اما بالاتر از دومی (29درصد) گزارش شد. باوجود اینکه پروتئین خام این جلبک های دریایی در درون شکمبه غیرقابل تجزیه می باشد اما در شرایط آزمایشگاهی گوارش پذیری آن ها بالا گزارش شد ، این امر جلبک های قهوه ای را علی رغم مقدار کم پروتئین ، منبع بسیار مناسبی برای نشخوارکنندگان می سازد.کیفیت بهتر تخم مرغ ها خوراک حاصل از جلبک دریایی A. nodosum باعث افزایش عملکرد جوجه های گوشتی می گردد. مهم نیست که به چه شکلی در درون رژیم غذایی این مرغ ها گنجانده شده است (خام، جوشانده یا اتوکلاو autoclave شده). در مطالعه ای دیگر بر روی جلبک دریایی سبز Enteromorpha prolifera نشان داده شده که گنجانیدن این جلبک با نسبت 2درصد تا 4درصد بهترین مواد مغذی و بالاترین انرژی قابل متابولیسم را در جوجه های گوشتی فراهم میسازد. این مساله را می توان به میزان و مقدار آمیلازamylase در دوازدهه(اثنی عشر) نسبت داد. علاوه بر این که این جلبک بر روی مصرف خوراک ، ضریب تبدیل غذایی و افزایش میانگین وزن روزانه آثار مثبتی داشته، باعث کاهش چربی زیر جلدی شکم و در نهایت موجب بهبود کیفیت گوشت سینه شده است . گونه های جلبک قهوه ای Sargassum که در ساحل دریای سرخ می رویند، به مدت 20 تا 30 هفته به مرغ های تخم گذار با نسبت اختلاط 1-12 درصد خورانده شده که پس از آن هیچ آثار منفی بر وزن این مرغ ها، وزن تخم مرغ ها، تولید تخم مرغ، ضریب تبدیل غذایی و کیفیت تخم مرغ دیده نشده است. Sargassum dentifolium به صورت خام، جوشانیده یا اتوکلاو شده به نسبت های 3درصد تا 6درصد برای کیفیت تخم مرغ مفید بوده است. جلبک سبز دریایی E. prolifera گنجانیده شده با نسبت های 1 تا 3درصد منجر به بهبود تولید تخم مرغ و بهبود کیفیت آن شده است: این جلبک باعث افزایش وزن، ضخامت پوسته تخم مرغ، رنگ زرده و کاهش کلسترول درون زرده می شود. همچنین منجر به بار کمتر E. coli در فضولات شده که نشان دهنده ی سلامت بیشتر و بهتر طیور است
قالب وردپرس