پرورش شترمرغ |پرورش جوجه شترمرغ |نكاتي در پرورش شترمرغ|آريا منتخبجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
پرورش شترمرغ
شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره 172412 ت/41255 در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد پرورش شترمرغ این کد به عنوان پایه ای برای مقامات و شرکت ها برای ساخت های مختلف طراحی شده خود را کد رفاه را برای شتر مرغ. همه اعضای انجمن شتر مرغ جهانی تشویق به دنبال این کد رفاه به عنوان حداقل استانداردهای بهره برداری است. 2. توصیه های مربوطه برای شتر مرغ و طراحی شده برای اطمینان هستند تعمیر و نگهداری شتر مرغ به بالاترین استانداردهای رفاه تحت هر تولید سیستم های. 3. تعداد و نوع شتر مرغ نگه داشته و نرخ جوراب زنانه ساقه بلند و / یا تراکم مسکن بستگی به مناسب بودن محیط، ظرفیت مزرعه، صلاحیت استاکمن و زمان در دسترس برای انجام / وظایف خود را. خوب Stockmanship از اهمیت فوق العاده در تمام سیستم های تولید شتر مرغ. 4. قانون رفاه حیوانات مربوطه اعمال می شود به صاحبان و همچنین به هر شخص به دنبال پس از شترمرغ از طرف آنها، در هر کجا شترمرغ در آن قرار دارد. کتبی قرارداد می تواند از ارزش در تضمین این که همه احزاب در مورد روشن می شود خود را مسئولیت در رابطه با رفاه. با این حال، تعهدات ناشی از حقوق خواهد هنوز هم اعمال می شود. Stockmanship 5. نفوذ تنها مهم در رفاه هر گله استاکمن، است که باید توسعه و انجام روال موثر برای ادامه مراقبت. 6. همه stockmen باید از نیازهای رفاه سهام را تحت مراقبت خود آگاه باشند و قادر به حفظ آنها را تحت هر شرایط قابل پیش بینی می شود با توجه به قبل در حال مسئولیت گله. این امر مستلزم کسب stockmanship خاص مهارت ها، به دست آورد از طریق ترکیبی از تجربه عملی و آموزش. هر کجا که ممکن است، از آموزش باید از یک نوع است که منجر به شناخت رسمی شود صلاحیت. 7. Stockmen باید در hooding، حمل و نقل و خویشتن داری آموزش داده است. به طور کلی، آن نیاز به حداقل 2 نفر به رسیدگی و حرکت یک شترمرغ بالغ با خیال راحت. 8. Stockmen باید نشانه هایی از سلامت خوب در شترمرغ در تمام سنین مطمئن شوید. این شامل هوشیاری به طور کلی، حرکت آزاد، تغذیه فعال و عدم لنگش، قابل مشاهده زخم، آبسه و یا صدمات. 9. Stockmen همچنین باید نشانه هایی که نشان می دهد بیماری در شترمرغ مطمئن شوید. این شامل: یک بی میلی ب. وضعیت و رفتار غیر عادی ج. نشسته جدا از گله د. لنگی E. مدفوع دانه یا سخت F. شرایط و دفترچه یادداشت به فقیر، از جمله انگل گرم. از دست دادن وضعیت بدن ساعت. از دست دادن بیش از حد قلم و دفترچه یادداشت کدهای WOA رفاه برای شتر مرغ صفحه 3 از 13 WOA اوت 2007 من. آمدن به خوردن J. تنفس سریع و نامنظم K. چشم درد L. هر چیزی از عادی قابلیت 10.The از استاکمن در شتر مرغ یک عامل مهم در تعیین اندازه یک گله. واحد فقط باید راه اندازی اگر stockmen دارند مهارت های لازم برای حفاظت از رفاه هر حیوانی مسئول و خود زیرساخت به حمایت از آنها. 11.It مهم است که برای یک مالک به اطمینان حاصل شود که زمان کافی در دسترس است معمول کار عادی استاکمن برای بازرسی مناسب از گله و برای هر اقدام درمانی لازم اتخاذ گردد. 12.Ostrich نیاز به دست زدن به به آرامی به عنوان امکان پذیر است. Hooding توصیه می شود زمانی مورد نیاز، به آنها بطور منظم احساس از استرس در طول حمل و نقل و درمان است. همه سطوح کف باید بدون لغزش و جلوگیری از هر گونه اشیاء بیرون زده تیز. آب و غذا 13. شتر مرغ باید تغذیه سالم و رژیم غذایی که: یک مناسب به گونه های خود است ب. مناسب برای گروه سنی و تولید خود را ج. است در مقدار کافی تغذیه برای حفظ سلامتی خوب د. ارضا نیازهای تغذیه ای خود را پرندگان 14.All در تمام سنین، از روزه، باید در دسترس غذا دارند هر روز. تغذیه فواصل وابسته به سن هستند، با حداقل تغذیه دو بار در روز. تغییرات ناگهانی 15.Avoid در نوع و مقدار خوراک. آب 16.Clean باید در همه زمان در دسترس باشد، با مراقبت گرفته شده برای جلوگیری از گرم شدن در تابستان و به خوبی در بالا از انجماد در زمستان. 17.Stale و خوراک آلوده باید از فرورفتگی حذف قبل از خوراک تازه است اضافه. خوراک همیشه باید خوش طعم و با کیفیت خوب می باشد. آلودگی 18.Cross با مواد خاصی مورد استفاده در خوک، گاو و جیره طیور می سمی به شترمرغ، مراقبت آنقدر بزرگ مورد نیاز است برای جلوگیری از هر گونه آلودگی متقاطع. 19.Avoid خوراک برای گونه های دیگر، از جمله مرغ فرموله شده، در مورد آنها شامل هر مواد سمی به شتر مرغ. فرورفتگی 20.Feed باید فضا برای هر پرنده در قلم اجازه می دهد برای تغذیه در هر زمان. حداقل مورد نیاز برای پرندگان بالغ است ½ متر در پرنده است. این امر در مورد پرندگان که معمولا به صورت آگهی معاونت و یا در سطح خوراک جیره بندی تغذیه می کند. کدهای WOA رفاه برای شتر مرغ صفحه 4 از 13 WOA اوت 2007 سلامتی عمومی 21.Ostrich در سیستم های پرورش که در آن رفاه آنها بستگی بشر مکرر نگه داشته توجه باید به طور کامل حداقل بازرسی یک بار در روز به بررسی کنید که آنها در یک هستند دولت رفاه. 22.Ostrich در سیستم های دیگر از سیستم های پرورش که در آن رفاه آنها بستگی دارد نگه داشته در توجه مکرر انسان باید در فواصل زمانی کافی برای جلوگیری از هر گونه بازرسی رنج کشیدن. 23.Ostrich که به نظر می رسد بیمار یا مجروح یک باید برای مناسب بدون تاخیر مراقبت. و ب. که در آن آنها را به مراقبت پاسخ نمی دهند، مشاوره دامپزشکی باید به عنوان به دست آمده در اسرع وقت. 24.Records باید برای حفظ یک هر نوع درمان دارویی داده شده به حیوانات، و ب. تعداد تلفات در بر داشت در هر بازرسی از حیوانات در انجام مطابق با موارد 21 و 22. سوابق 25.The اشاره شده در مورد 24 باید برای یک دوره حداقل سه سال حفظ و یا به عنوان در توسط قانون در داخل کشور مشخص شده است. stockmen 26.Ostrich باید با تجربه و آموزش دیده و صالح در سراسر شود طیف وسیعی از مهارت بهداشت و رفاه. این مهارت ها باید شامل واکسیناسیون، پیشگیری و درمان انگل های داخلی و خارجی. 27.A سلامت نوشته شده و برنامه رفاه برای همه حیوانات باید برای هر آماده گله. این باید چرخه تولید سالانه را پوشش و توسعه یافته با مناسب دامپزشکی و مشاوره فنی، و بررسی و به روز در سال است. برنامه باید شامل سوابق کافی برای ارزیابی خروجی پایه از گله و باید آدرس، به عنوان یک حداقل، سیاست واکسیناسیون و زمان بندی و کنترل خارجی و انگل های داخلی. توجه 28.Particular باید به هر سهام پرداخت می شود معرفی شده است، از جمله مرغ مادر، مردان، تخم مرغ یا جوجه از بیماری به راحتی می توانید پخش می شود. 29.Records باید از هر نوع درمان دارویی داده و تعداد حفظ شود مرگ موجود در هر بازرسی. که در آن اطلاعات معادل مورد نیاز است، نگه داشته برای مقاصد دیگر، از جمله برای سوابق پزشکی یا قانون شناسایی، این باید کفایت کند. بازرسی سلامت 30.The و رفاه حیوانات بر نظارت مداوم بستگی دارد. Stockmen باید انجام بازرسی از گله روزانه و توجه خاص به نشانه ای از آسیب، پریشانی یا بیماری، به طوری که این شرایط می تواند به رسمیت شناخته شود و از برخورد با بی درنگ. کدهای WOA رفاه برای شتر مرغ صفحه 5 از 13 WOA اوت 2007 تلفات 31. هر شتر مرغ که به نظر می رسد بیمار یا مجروح: یک باید برای مناسب بدون تاخیر مراقبت. و ب. جایی که آنها پاسخ نمی به مراقبت، مشاوره دامپزشکی باید به عنوان به زودی به دست آمده تا جایی که ممکن است. 32. در صورت لزوم، حیوانات بیمار یا مجروح باید در محل اقامت مناسب جدا شود با ملافه راحت خشک به عنوان مناسب. 33. مجروح، بیمار و یا شتر مرغ مضطرب باید شناسایی و درمان بدون تاخیر. که در آن استاکمن قادر به شناسایی علت بیماری است، او باید اقدام درمانی فوری. هنگامی که در شک، مشاوره دامپزشکی باید به عنوان به دست آمده در اسرع وقت. 34. لازم است به بینی برای تفکیک و مراقبت از بیمار یا مصدوم حیوانات، با مراقبت گرفته شده برای جلوگیری از استرس غیر ضروری به عنوان یک نتیجه از جدایش از اصحاب. در صورت امکان منطقه جداسازی باید در نزد دیگر قرار پرنده ها. 35. اگر یک شترمرغ نا مناسب به درمان پاسخ نمی دهند، باید آن را به جمع آوری و یا انسانی در مزرعه کشته شدند. این یک خطا است به علت، یا اجازه، درد های غیر ضروری یا غیر ضروری ناراحتی با خروج از هر گونه حیوانات به رنج می برند. 36.In موارد اضطراری، ممکن است لازم باشد برای کشتن یک حیوان فورا برای جلوگیری از رنج کشیدن. در چنین مواردی، حیوان باید به شیوه ای انسانی را نابود کرد و، در صورت امکان، توسط یک فرد با تجربه و / یا آموزش دیده هم در تکنیک ها و تجهیزات مورد استفاده برای کشتن شتر مرغ. حیوانات 37.If کشته و یا قتل عام در مزرعه، به غیر از در موارد اضطراری، و عملیات ممکن است تنها با استفاده از یک روش مجاز و مطابق با انجام رفاه در حال حاضر در قانون کشتار. 38.An شترمرغ نا مناسب ممکن است تنها حمل و نقل آن است که اگر برای دامپزشکی گرفته درمان / تشخیص و یا در حال رفتن به نزدیکترین محل در دسترس از کشتار و پس از آن تنها ارائه آن را در راه است که رفتن به آن را باعث بیشتر حمل و نقل رنج کشیدن. فرد 39.No باید هر شتر مرغ در راه، که باعث یا به احتمال زیاد به علت حمل و نقل آسیب یا رنج غیر ضروری را به آن حیوان. 40. هیچ شخص هر حیوانی مگر اینکه حمل و نقل: یک آن جا برای سفر در نظر گرفته شده است؛ و ب. ارائه مناسب شده است برای مراقبت از خود در طول سفر و در هنگام ورود ساخته شده در محل مقصد. ج. برای این منظور یک شترمرغ باید در نظر گرفته شود مناسب برای آن در نظر گرفته شده سفر اگر بیمار، مجروح، ناتوان یا خسته است، مگر اینکه آن را تنها به مقدار کمی بیمار، مجروح، سفر بیماران و یا خسته و در نظر گرفته شده است به احتمال زیاد علت آن را غیر ضروری نمی رنج کشیدن. کدهای WOA رفاه برای شتر مرغ صفحه 6 از 13 WOA اوت 2007 د. با وجود موارد فوق، هر شتر مرغ ممکن است به نزدیکترین حمل و نقل مکان در دسترس برای درمان دامپزشکی و یا تشخیص و یا به نزدیکترین دسترس محل کشتار، اگر حیوان به احتمال زیاد به موضوع غیر ضروری درد و رنج به دلیل عدم تناسب آن است. ممکن است با این حال، یک حیوان بنابراین حمل و نقل نمی توان کشیده و یا تحت فشار قرار دادند به هر وسیله، یا برداشته شده توسط یک دستگاه مکانیکی، مگر اینکه این است که در حضور و تحت نظارت یک جراح دامپزشک انجام است که در تنظیم آن را به با تمام سرعت عملی به یک محل برای حمل و نقل درمان دامپزشکی. دوز و واکسیناسیون تجهیزات 41.Care باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که تمام تجهیزات مورد استفاده در دوز، واکسیناسیون و درمان به یک استاندارد رضایت بخش داشت. تجهیزات مورد استفاده برای هر تزریق باید به طور مرتب تمیز و استریل برای جلوگیری از عفونت. در حالت ایده آل، یکبار مصرف سوزن باید استفاده شود. دوز نازل تفنگ باید از یک اندازه مناسب برای سن می شود شترمرغ. اشیاء خطرناک مانند سوزن باید از با خیال راحت در دفع مطابق با قوانین جاری است. 42.Where لازم، استاکمن باید آموزش در استفاده و نگهداری از دریافت تجهیزات مورد استفاده برای دوز، واکسیناسیون و درمان است. نگهداری سوابق رکورد 43.A باید از نگهداری - یک هر نوع درمان دارویی داده شده به حیوانات؛ و ب. تعداد تلفات در بر داشت در هر بازرسی از حیوانات در انجام مطابق با هر یک از مقررات زیر است. 44. رکورد مذکور در بند (7) باید برای یک دوره حداقل سه حفظ سال از تاریخ که در آن درمان دارویی، داده شد و یا از تاریخ بازرسی، به عنوان مورد ممکن باشد، و باید به یک شخص مجاز در دسترس باشد هنگام انجام یک بازرسی و یا زمانی که در غیر این صورت چنین شخص مورد درخواست. 45.Records باید از نام و آدرس منبع از دامپزشکی نگه داشته دارو. 46. کشاورزان فقط باید خرید و استفاده مجاز داروهای حیوانی. آنها باید کامل حفظ سوابق از تمام دارو خریداری شده، از جمله که در آن از خریداری کرد. همچنین، کشاورزان باید سوابق را برای حداقل سه سال از نگه دارید: • تاریخ شما را درمان حیوانات؛ • چه مقدار دارو استفاده می شود؛ و • کدام حیوانات و یا گروهی از حیوانات شما درمان می شود. کشاورزان می توانید اطلاعات بیشتری در کد از تمرین در استفاده مسئولانه از حیوانات را پیدا داروهای در مزرعه. 47.In نظر مدیریت حیوانات فردی، کشاورزان ممکن است آن را مفید، به عنوان بخشی از سلامت و طرح رفاهی، توجه داشته باشید موارد خاص از لنگش و بیماری و که در آن مناسب، درمان مربوطه داده شده است. کدهای WOA رفاه برای شتر مرغ صفحه 7 از 13 WOA اوت 2007 مدیریت 48.Animals در ساختمان نگه داشته باید، حفاظت که در آن لازم و ممکن است، داده می شود نه از شرایط نامطلوب آب و هوا، شکارچیان و خطرات به سلامت آنها و باید، در تمام بار، دسترسی به یک منطقه دروغ گفتن به خوبی زهکشی شده اند. 49.Ostrich حفظ "دامنه رایگان"، با دسترسی به سرپناه، به عنوان مناسب و اجرا می شود در فضای باز. 50.Ostrich ممکن است تنها در داخل خانه برای یک دوره برگزار بزرگتر از 24 ساعت که آب و هوا شرایط به گونه ای که این امر می تواند ناامن به آنها اجازه می دهد هستند - به عنوان مثال، یخ شدید و یا جاری شدن سیل. تراکم 51.Stocking باید در شرایط عادی آب و هوایی شدید گل آلود اطمینان حاصل شود که شرایط انجام پر بال خود تاثیر نمی گذارد. 52.All زمینه و ساختمان باید روشن باقی مانده مانند سیم یا پلاستیک، نگه داشته است که می تواند به شتر مرغ و تمام دام مضر است. 53.At همه زمان شترمرغ نیاز به دسترسی به سرپناه از باران، باد و یا خورشید است. علامت گذاری 54.A استاکمن ماهر با استفاده از ابزار به درستی نگهداری باید انجام دائمی مارک شتر مرغ. گردن یا بال تگ ها و در حال مناسب برای استفاده در شتر مرغ می باشد. رسیدگی کشاورزان شترمرغ 55.All باید به راحتی عمل و قلم کارآیی بهینه، به تسهیل مدیریت روزمره و درمان، در اندازه و مقیاس را با توجه به گله شماره. قلم و کف باید در تعمیر خوب نگهداری شده و نباید هر لبه های تیز و یا بینی، که ممکن است پرندگان صدمه بزند. چنین دست زدن باید به حداقل مورد نیاز برای حفظ سلامت مطلوب نگه داشته شود. 56. هنگامی که حمل و نقل شترمرغ اطمینان وجود دارد به خوبی طراحی شده جمع آوری، بارگیری و تخلیه امکانات موجود در مزرعه. نرده و هجز 57.Fences و هجز باید به خوبی حفظ شده بنابراین برای جلوگیری از آسیب به شتر مرغ و جلوگیری از گرفتاری. نرده 58.Electric هنوز با شتر مرغ آزمایش نشده و تا زمانی که این تحقیقات انجام شده است ، آنها مجاز نیست. 59.Any حصار باید بسیار قابل مشاهده است. 60.Hedges مناسب برای شتر مرغ هستند، آنها را به خوبی حفظ شده و شکاف پر شده است. سیم 61.Barbed باید نزدیک شترمرغ هرگز استفاده می شود. کدهای WOA رفاه برای شتر مرغ صفحه 8 از 13 WOA اوت 2007 ارتفاع 62.Fence باید مناسب باشد به اندازه پرندگان بودن موجود است. سیم 63.Any استفاده باید نصب شود برای اطمینان از پرندگان گردن و یا پای خود را نمی گرفتار در سیم. برداشت برگ پر 64.The برداشت از پر می گیرد پس از کشتار و مجاز نیست در حالی پرندگان زنده است. 65.If حذف از پرهای از یک حیوان زندگی می کنند به دلایل رفاه مورد نیاز است، مراقبت باید انجام شود تا قطع قلم و دفترچه یادداشت فوق نسب. تکنیک های پرورش 66. تم به مقاله 68 پرورش یا پرورش روش طبیعی یا مصنوعی که باعث، یا احتمال زیاد به علت، درد و رنج یا آسیب به هر یک از حیوانات مربوط نخواهد بود انجام می شود. 67. مورد 67 باید استفاده از روش های پرورش طبیعی یا مصنوعی مانع که احتمال زیاد به علت درد و رنج و یا حداقل در حال حاضر و یا آسیب یا که ممکن است ضروری مداخلات که آسیب پایدار ایجاد نمی کند. 68. بدون حیوانات باید برای اهداف کشاورزی نگه داشته، مگر آن می تواند منطقی انتظار می رود، بر اساس ژنوتیپ یا فنوتیپ خود را که آنها را می توان بدون مضر نگه داشته اثر بر سلامت و رفاه خود. 69.Ostrich استفاده جفت گیری طبیعی با پرورش در یک محیط عاری از طیف وسیعی از انجام تنها گروه پرورش و یا مستعمرات. گروه پرورش 70.Single شامل یک مرد و یک یا چند قطعه مرغ بود. مستعمرات حاوی بیش از یک گروه پرورش در قلم است. 71.Artificial تلقیح در حال حاضر در استفاده با تولید شتر مرغ است. سایه زنی سیستم های حمل 72.Automatic در زمان تولد در حال حاضر در حال استفاده با تولید شتر مرغ است. جوجه 73.Any تغییر شکل، بیمار، مجروح و یا شکست خورده به تخم موفقیت باید برداشته شود بلافاصله و انسانی نابود شده است. کدهای WOA رفاه برای شتر مرغ صفحه 9 از 13 WOA اوت 2007 سیستم های انتقال مواد جوجه سیستم های خودکار 74.No در حال حاضر برای از دست زدن به جوجه های شتر مرغ در گنجانیده شده هاشور زدن. 75.Chicks باید با دقت در طول فرآیند انتقال از سینی جوجه ریزی به کار گرفته شود، به شناسایی، تعیین جنسیت و فرستا دن به واحدهای پرورش. 76.Day جوجه های شتر مرغ قدیمی منقار کمرنگ است. جوجه 77.Day باید دسترسی به غذا و آب در اسرع وقت دارند طراحی 78.The جعبه حمل و نقل باید اطمینان حاصل شود که تهویه کافی و هوا وجود دارد گردش خون به حفظ دمای مطلوب در جعبه در طول حمل و نقل. طراحی 79.The جعبه حمل و نقل باید جریان هوا بهینه سازی زمانی که آنها انباشته می شوند. امکانات 80.Holding باید آسایش حرارتی حفظ و تضمین حفاظت از جوجه ها از هر پیش نویس. سطح 81.The از باید روشنایی در یک سطح که تضمین آسایش جوجه و سطح فعالیت مناسب برای این وضعیت است. 82.Chicks باید به واحد پرورش ظرف 24 ساعت از زمان حذف تحویل داده می شود از hatchers. جعبه 83.Transport و خودرو حمل و نقل باید به طور کامل تمیز و ضد عفونی پس از انجام هر محموله از جوجه. 84.The پاکیزگی خودرو حمل و نقل باید بررسی می شود، و امضا بر این اساس، توسط سرپرست منصوب قبل از هر گونه جوجه جدید بر روی وسیله نقلیه لود می شود. تعداد 85.The جوجه قرار داده شده در هر یک از جعبه باید اطمینان حاصل شود که جوجه ها در آن فضای کافی برای جلوگیری از ازدحام بیش از حد و به حفظ محیط حرارتی راحت است. ارتفاع 86.The جعبهها باید جوجه را قادر به حفظ وضعیت نرمال و جلوگیری از جوجه از فرار. 87. هنگامی که در خودرو حمل و نقل قرار می گیرد، جعبه های حمل و نقل باید به درستی به امن جلوگیری از حرکت و اختلال به جوجه در طول حمل و نقل. زمان بندی 88.The حمل و نقل باید برنامه ریزی شده برای به حداقل رساندن زمان انتظار برای جوجه در هنگام ورود در مقصد. تلاش 89.Every باید برای اطمینان از سفر بدون غیر ضروری تکمیل تاخیر. برنامه 90.Contingency باید در محل در صورت می شود که تاخیر وجود دارد، به منظور حفاظت از رفاه جوجه. کدهای WOA رفاه برای شتر مرغ صفحه 10 از 13 WOA اوت 2007 رانندگان 91.All باید یک وسیله ارتباطی و روش اضطراری دستی که شامل تمام اعداد لازم تماس اضطراری. 92.Drivers باید با روش های مناسب است که باید انجام شود، آشنا باشند. کشته و زخمی در طول حمل و نقل رخ 93.Any باید ثبت شود. جوجه 94.Any نیاز به کشتن از سر ترحم باید انسانی رفتار شود. 95.Only و آموزش دیده و شخص باید از کشته شدن جوجه را انجام دهند. 96.Chicks باید دسترسی به آب و غذا بلافاصله در بدو ورود در پرورش واحد دارند. محیط زیست / مسکن 97. هنگامی که شتر مرغ در ساختمان نگهداری می شود، آنها باید در نگهداری می شود، و یا دسترسی در همه زمان ها به، یک منطقه دروغ گفتن که یا تا به خوبی نگهداری بستر خشک و یا به خوبی زهکشی. 98. آزادی حرکت از حیوانات، با توجه به گونه های خود و در مطابق با تجربه تاسیس و دانش علمی، نباید محدود در چنین راهی که به آنها موجب درد و رنج غیر ضروری و یا آسیب. 99.Ostrich می توانید با یک طیف گسترده ای از شرایط آب و هوایی مقابله اگر با مناسب ارائه زیر ساخت. 100. شتر مرغ هستند دامنه رایگان نگهداری با سرپناه و دسترسی به قلم خارج مناسب است. مادر اسکان 101. پرورش شترمرغ به لانه تشویق داخل، در نتیجه شن و ماسه خشک یا زمین کفپوش تشویق به فعال کردن حفر طبیعی لانه. نی را می توان برای شترمرغ بالغ به عنوان مواد بستر اما به طور کلی غیر ضروری است 102. قلم باید تخلیه رایگان با گردش هوای خوب و نور طبیعی خوب است. 103. حداقل سرپناه برای گروه پرورش تنها توصیه می شود 6 متر * 5.5 است متر است. 104. ارتفاع درب توصیه شده برای قلم مادر بالاتر از 1.8 متر با است عرض 1.2 تا 1.5 متر. (این یک اقدام ایمنی طراحی شده به سرعت پرندگان پایین است هنگام ورود به ساختمان) 105. به اشتراک گذاری پناهگاه توسط بیش از یک گروه جوجه (مستعمره) دلسرد شده است، اما زمانی که مورد نیاز اجازه می دهد حداقل 50 متر مربع در هر گروه. 106. حداقل مساحت کل توصیه می شود برای یک جفت پرورش و یا سه نفر 600 متر مربع است زمانی که به عنوان گروه پرورش فردی داشت. 107. حداقل مساحت کل توصیه می شود برای بیش از یک گروه پرورش در همان قلم باید حداقل 2500 متر مربع در هر گروه پرورش باشد. کدهای WOA رفاه برای شتر مرغ صفحه 11 از 13 WOA اوت 2007 اسکان در جوجه 108. در طول اولین جوجه هفته کودک، به خصوص در حالی که کیسه زرده است که هنوز هم جذب نشده، باید گرم و خشک نگه داشته شود و روی زمین سرد از دروغ نه به طور مستقیم واحد محل اقامت. کفپوش گرم و یا ملافه در رابطه با گرمایش سربار باید استفاده شود به نگه داشتن جوجه گرم و خشک است. پلاستیک و یا لاستیک بوریا بافی قادر می سازد که حرکت آزاد ادرار به دور از تماس مستقیم با جوجه ممکن است به استفاده می شود و دلسرد جوجه کودک از خوردن مواد بستر است که ممکن است مضر به سلامت خود. 109. هر ملافه مناسب است که تضمین پرندگان گرم و خشک استفاده می شود در طول زندگی خود. 110. منطقه غذا باید رایگان ملافه نگهداری می شود. 111. جوجه باید تشویق شوند دسترسی به قلم در فضای باز به زمانی که آب و هوا مناسب. به جز در هنگام تمیز کردن، جوجه باید دسترسی به تمام زمینه های قلم خود 24 دارند ساعت شبانه روز - عمل بستن آنها را از محله های شب خود را در طول روز دلسرد. 112. ساختمان باید نور با تهویه خوب و رایگان از پیش نویس است. 113. سطوح داخلی مسکن و قلم باید از مواد است که می تواند ساخته شده پاک و ضد عفونی کننده و یا به راحتی جایگزین در صورت لزوم. 114. طراحی، ساخت و نگهداری از تمام طبقات باید خطر به حداقل رساندن ناراحتی، فشار یا آسیب به شتر مرغ. تعمیر و نگهداری منظم ضروری است. 115. کف باید به خوبی زهکشی و با بستر خشک به عنوان مناسب به ارائه سن پرندگان. 116. کاسه آب و فرورفتگی باید ساخته شده و اشتراکی بنابراین برای جلوگیری از رسوب و به حداقل رساندن خطر از انجماد آب در آب و هوای سرد. 117. کاسه آب و فرورفتگی باید حداقل یک بار در روز چک، و بیشتر اغلب در شرایط دشوار، به اطمینان حاصل شود که آنها کاملا تمیز و در نگهداری می شوند کار سفارش. حمل و نقل تلفات حیوانات 118. یک حیوان بیمار یا مصدوم نیست باید منتقل شود، مگر آن است که برای گرفته درمان دامپزشکی و یا آن است که به نزدیکترین محل در دسترس برای انسانی گرفته شده کشتار، و پس از آن تنها در صورتی که حیوان گفت مناسب برای بارگیری، سفر است و تخلیه. این استاندارد در رابطه با سند DEFRA خوانده شود "ارشاد در حمل و نقل از تلفات حیوانات مزرعه." دست زدن / بارگیری / تخلیه 119. گرداننده حیوانات و درایوهای حمل و نقل باید: • درک استرس احتمال عوامل شتر مرغ ممکن است موضوع به کدهای WOA رفاه برای شتر مرغ صفحه 12 از 13 WOA اوت 2007 • چه قدر شتر مرغ شتر مرغ به دیگر واکنش نشان می دهند • چه قدر شترمرغ واکنش نشان می دهند به انسان • چه قدر شتر مرغ به صداهای عجیب و غریب، مناظر، صداها و بوها واکنش نشان می دهند • درک نیازهای حمل و نقل یک حیوان بزرگ با تنها 2 پا 120. چوب باید برای هدف قرار دادن شتر مرغ استفاده نمی شود 121. goads برق باید مورد استفاده قرار گیرد 122. چوب و کمک دست زدن به خوش خیم ممکن است به گسترش سلاح استفاده 123. نژادها و دروازه باید طوری طراحی شود که حیوانات می توانند از طریق آنها حرکت می کند بدون مانع 124. هنگامی که بیل گیتس و جلب عامل، هر تلاش باید برای کاهش بیش از حد سر و صدا که ممکن است پریشانی به حیوانات شود. 125. اگر یک مشکل شناخته شده است، مکانیزم کاهش سر و صدا باید در صورت لزوم نصب شده باشد. 126. شتر مرغ نیست باید نقل مکان کرد و یا لود مگر اینکه راه رو به جلو برای سرب روشن است حیوانات و فضای کافی در دسترس برای آنها وجود دارد به حرکت به جلو 127. انتقال مواد و تجهیزات باید شیب به حداقل رساندن یا سطح شیب دار. 128. رمپ بارگیری و تخته دم باید طراحی مناسب و پوشش داده شده با بستر برای جلوگیری از حیوانات را از سقوط کردن و یا لغزش. 129. حمل و نقل خودرو شترمرغ باید مناسب برای سن و اندازه پرندگان حمل و نقل و سقف کافی برای سن پرنده حمل و نقل 130. این خودرو باید تهویه و بدون لغزش کافی کف و مناسب تختخواب و ملافه ان 131. شتر مرغ باید به آرامی در تمام زمان بارگذاری گرفته می شود. Hooding است در طول مجاز بارگیری 132. اطمینان سقف کافی در همه زمان ها در طول بارگیری و حمل و نقل. حمل و نقل 133. زمان حمل و نقل برای هر هدف باید بین haulier و برنامه ریزی شده باشد سازنده (ها) و کشتارگاه، در صورت امکان، برای به حداقل رساندن زمان سفر برای شتر مرغ 134. شتر مرغ باید فورا در کشتارگاه تخلیه شود 135. شتر مرغ به کشتار نقل مکان کرد باید برای بیش از 8 ساعت منتقل نمی (از بارگذاری از حیوانات برای اولین بار به تخلیه از آخرین) 136. شتر مرغ حمل و نقل برای مقاصد پرورش ممکن است حمل و نقل بیش از دیگر نیاز فاصله ها. بهتر است برای فروش شتر مرغ در طول حمل و نقل است. فضای طبقه باید کدهای WOA رفاه برای شتر مرغ صفحه 13 از 13 WOA اوت 2007 کافی اجازه می دهد هر پرنده به استراحت و خواب بدون اینکه پایمال شده است. کافی زمان ثابت و ارائه غذا و آب باید در دسترس ساخته شده خودرو حمل و نقل. 137. شتر مرغ باید دسترسی به آب تا نقطه حمل و نقل 138. شتر مرغ باید دسترسی به مواد غذایی تا حداقل 4 ساعت قبل از بارگذاری دارند 139. طبقه از تمام وسایل نقلیه باید با ملافه کافی به منظور پوشش داده شود ارائه راحتی و احتمال آسیب را کاهش می دهد 140. هنگام جابجا شترمرغ مهم است که به یاد داشته باشید که آنها یک حیوان بزرگ با تنها 2 پا. این نیاز به تعدادی از ملاحظات خاص برای اطمینان از ایمنی خود در طول حمل و نقل برای به حداقل رساندن خطر سقوط: • مراقبت در هنگام رانندگی در اطراف گوشه، در میدان و در هنگام شکستن • محدود کردن فضا با 5 - 10 پرنده در هر محفظه • اطمینان هر گونه سقوط پرنده برداشته شده است بلافاصله برای جلوگیری از خطر آسیب یا مرگ از پرندگان دیگر. 123. در آب و هوای گرم یک سیستم برای خنک کردن پرندگان باید برای جلوگیری از گرما فشار. پرندگان را می توان با آب سرد اسپری در هنگام بارگذاری، اگر آب و هوا فوق العاده گرم است. پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها......یا سفارش خرید و فروش خود و.... به شماره 09123968671 09121986651 09131005836 09131007689         تماس با ما           درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.
قالب وردپرس