تقسیم بندی مراحل تخم گذاری شترمرغ|تخم شترمرغجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
پوك تخم شترمرغ
شترمرغ برای این که به فصل تولید و تخم گذاری وارد شود نیاز به ایجاد شرایط محیطی مناسب می باشد از قبیل طول روز و دمای مناسب، چرا که شترمرغ مانند سایر پرندگان فتوپریود است و با افزایش طول روز فعالیت های تولیدمثلی افزایش می یابد. توجه به این موضوع که شرایط اقلیمی متفاوت در مناطق مختلف ایران وجود دارد شاید از لحاظ دمایی آمادگی برای وارد شدن به فصل تولید مثل ایجاد شود ولی کوتاه بودن طول روز باعث می شود شترمرغ به طور کامل فعالیت های جنسی را بروز ندهد به طور میانگین در اواسط بهمن که طول روز و دما در اکثر نقاط افزایش می یابد بهترین زمان برای وارد شدن به فصل تولید مثل است. با توجه به موارد ذکر شده فصل تولید مثل به سه مرحله تقسیم می شود. مرحله اول: شروع تخمگذاری در این مرحله تخم ها کوچک تر، پوسته تخم کلفت و سفیده دارای کیفیت بالا است. به طوری که از دست دادن رطوبت در تخم های این مرحله کمتر است.لذا تخمها در رطوبت کمتر دستگاه جوجه کشی میشوند. مرحله دوم: پیک تخمگذاری در این مرحله ضخامت پوسته و کیفیت سفیده در حد نرمال است. مدت جوجه کشی در این دوره طبیعی است. مرحله سوم: پایان فصل در این دوران کیفیت سفیده پائین و پوسته تخم نازک است. به دلیل کیفیت پائین پوسته و سفیده، تخم ها آب را به آسانی از دست داده و لذا امکان افزایش مرگ و میر زودرس جنین را می تواند به دنبال داشته باشد.معمولا در این مرحله تخمها در رطوبت بالاتر جوجه کشی میشوند. جوجه های تولیدی نیز در مقایسه با مرحله اول و دوم از کیفیت کمتری برخوردارند
قالب وردپرس