مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا 1 ماهگی)|پرورش شترمرغجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
در مزارع توام (گله مولد به همراه پرواربندي) نیاز است سالن پرورش جوجه تا یک ماهگی از سالن پرورش از یک تا 3 ماهگی جدا باشد. در این صورت امکان کنترل و پیشگیري بیماري ها و نیز ایجاد شرایط گرمایش، تهویه و ... براي جوجه ها بهتر فراهم می گردد. در مزارع پرورشی پرواربندي یک سالن براي پرورش جوجه از تولد تا سن 3 ماهگی کافی است. چون در این مراکز فقط یک یا چند گروه جوجه وارد سالن شده و نگهداري می شوند ولی در مزارع پرورشی توام هفتگی این کار صورت می پذیرد. اندازه هر پن در سالن پرورش تولد تا یک ماهگی جوجه شترمرغ حدودا 2 در 4 کافی است و فضاي نگهداري براي 30 قطعه جوجه فراهم می گردد. توجه داشته باشید یک مترمربع فضا براي پرورش 4 قطعه جوجه کافی است و اگر قصد دارید پن ها را بزرگتر در نظر بگیرید ابعاد را طوري انتخاب نمائید که فضا براي پرورش حداکثر 50 قطعه جوجه شترمرغ با رعایت حداکثر 4 جوجه در هر مترمربع فراهم گردد. هرچه تعداد جوجه ها در پن کمتر باشد امکان کنترل جوجه ها و شناسایی مشکلات بهتر فراهم می گردد و خطر گسترش بیماري ها نیز کمتر است. در مناطق سردسیر توصیه می شود فضاي انتخابی براي هر پرنده کمی بیشتر در نظر گرفته شود، زیرا ممکن است بدلیل شرایط جوي، جوجه ها اجباراً مدت زمان بیشتري را در سالن سپري نمایند و شرایط براي انتقال جوجه ها در روز به گردشگاه ( فضاي آزاد ) فراهم نگردد. در این مناطق بهتر است پن ها از طول بیشتري نسبت به عرض برخوردار باشند تا شرایط براي دویدن و گردش جوجه ها فراهم گردد. کف سالن بتن انتخاب شود تا شرایط براي ضدعفونی و شعله گرفتن فراهم شود. ارتفاع جداکننده هر پن کوتاه و حداکثر 30 سانتی متر کافی است. این امر براي گردش و تهویه هوا بسیار حائز اهمیت بوده و براي جوجه نیز آرامش بیشتري را فراهم می نماید و از طرفی از نظر صرف هزینه نیز کمتر است. در یک طرف سالن، بهتر است راهرو در نظر گرفته شود. در انتهاي سالن یک اتاق براي نگهداري خوراك و یک اتاق نیز براي نگهداري تجهیزات در نظر بگیرید. حوضچه ضدعفونی در مدخل ورودي درب سالن فراموش نشود. سالن پرورش جوجه باید نورطبیعی کافی داشته باشد. پنجره ها براي تهویه طبیعی در ارتفاع یک متري قرار گیرند. حتماً براي پنجره ها توري مناسب به منظور جلوگیري از ورود حشرات در نظر گرفته شود. پنجره ها در دو طرف سالن قرار گیرند. بسته به ابعاد سالن در انتهاي سالن یک یا دو فن تهویه (محاسبه شده بر اساس طول و عرض سالن و نیز تراکم حداکثر جوجه در سالن) با قدرت مناسب قرار گیرد. ارتفاع فن هاي تهویه از کف سالن یک متر در نظر گرفته شود. در صورت لزوم و در روز و یا شب هاي گرم تابستان می توانید پنجره ها را باز نموده و فن ها را روشن نمائید تا اکسیژن و هواي تازه در اختیار جوجه ها قرار گیرد. در مناطق گرم یا در ماه هاي گرم تابستان می توانید جوجه ها را ساعات گرم روز به داخل منتقل نموده و با نصب چند کولر آبی در عرض ( در انتهاي مخالف فن هاي تهویه) سالن را خنک نموده و از استرس گرمایی بکاهید. جوجه ها در استرس گرمایی کم اشتها شده و از رشد کمتري برخوردارند و شرایط براي بروز بیماري ها نیز فراهم می گردد. روش دیگر استفاده از سیستم کولینگ پد براي خنک کردن سالن است. بدین صورت که در یک انتهاي سالن و در دوطرف، اتاقک هاي کوچک با دیوارهاي آجري یا سیمانی با در نظر گرفتن سوراخ هاي متعدد براي ورود هوا احداث نموده و درون اتاقک یک دیواره با استفاده از پوشال ایجاد نمود. از طریق پمپ آب پوشالها خیس شده و با روشن نمودن فن هاي انتهاي سالن و بستن سایر پنجره ها، محیطی خنک و مناسب را براي جوجه ها فراهم نمائید. این سیستم در مرغداري ها استفاده شده و در کاهش استرس گرمایی بسیار موثر است. ممکن است در ابتدا براي شما هزینه اي را در بر داشته باشد ولی قطعاً در کوتاه مدت هزینه صورت گرفته جبران خواهد شد. همچنین می توانید طول سالن (بیرون سالن) را با حصیر یا برزنت مجهز نمائید و براي کاهش نفوذ گرما و اشعه خورشید از شیشه ها و پنجره ها در فصل تابستان از آن استفاده نمائید. در زمستان نیز براي جلوگیري از نفوذ سرما در شب موثر است. سیستم گرمایش از کف براي سالن پرورش جوجه (تولد تا 1 ماهگی) بخصوص براي فصول سرد سال ضروري است. فقط داخل پن ها به این سیستم مجهز شود و حتی براي صرفه جوئی در هزینه ها می توانید قسمتی از پن را به این امر اختصاص دهید. سیستم گرمایش از کف محیطی مطلوب را براي جوجه ها فراهم نموده و مانع از سرد شدن ناحیه شکمی جوجه می گردد. سرد شدن ناحیه شکم جوجه باعث تاخیر در جذب کیسه زرده، اختلال در سیستم گوارشی و سلب آرامش جوجه می گردد. توجه داشته باشید که سیستم گرمایش از کف نباید بعنوان منبع حرارتی براي گرم کردن سالن در نظر گرفته شود. دیده شده که از این سیستم با هدف گرم نمودن سالن استفاده شده، کف سالن بیش از حد گرم شده و در نتیجه جوجه ها بیش از حد احساس گرما نموده که در این صورت جوجه دهیدراته شده و آرامش خود را از دست می دهد و از خوردن آب و خوراك دست می کشد. بتن کف فقط باید سرد نباشد و وقتی با دست کف سالن را لمس می کنید احساس سرما ننمائید. لذا نباید گرم و داغ باشد. بنابراین علاوه بر گرمایش از کف، باید منبع حرارتی مطمئن (هیتر یا فن جت) براي گرم نمودن سالن نیز در نظر بگیرید.
قالب وردپرس