تخم کبک و نگه داری آن|فروش جوجه کبکجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
بلدر چين اريا منتخب
تخم کبک بيضوي و دوكي شكل است و نوك تيز آن كاملاً مشخص مي باشد .وزن تخم از 16 تا25 گرم است ميانگين طول تخم ها 42 ميليمتر و عرض آنها 31 ميليمتر است ضخامت پوسته تخم كبك حدود 228/0 ميليمتر و ضخامت غشاي داخلي حدود 047/0 ميليمتر است .نسبت رطوبت در پوسته ، زرده و سفيده به وزن كل تخم به ترتيب 2/15 درصد ، 35 در صد و 8/49 در صد مي باشد .نگهداری تخم Egg carدوره بحراني براي تخم هاي جوجه كشي فاصله تخم گذاري تا قرار گرفتن تخم ها در دستگاه جوجه كشي است . تخم ها بايد باسرعت جمع آوري شوند ( حداقل 4 بار در روز ) و خيلي گرم يا سرد نشوند.تخم ها نبايد در دماي زير حدود 5 درجه سانتي گراد و بالاي 27 درجه سانتي گراد قرار داده شوند دماي مناسب براي نگهداري تخم ها ي جوجه كشي حدود 13 تا 16 درجه سانتي گراد مي باشد .بهتر است براي تخم گذاري پرنده آشيانه هايي ساخته شود تا از شكستن و كثيف شدن آنها جلوگيري شود تخم هاي كثيف بايد براي جوجه كشي تميز شوند كه را ه هاي ذيل پيشنهاد ميگرددابتداء با يك تميز كننده نرم ( سمباده نرم ) تراشيده شوند و با پنبه آغشته به الكل تميز گردندبعضي از پرورش دهندگان ترجيح مي دهند تمام تخم ها را بشويند ،دماي آبي كه تخم ها با آن شسته مي شوند بايد بين 44 تا 49 درجه سانتي گراد باشد و مي توان يك پاك كننده بهداشتي براي كاهش آلودگي پوسته تخم به آب اضافه نمود و زمان شستشو نبايد بيش از 3 دقيقه باشد و تخم ها قبل از انبار شدن كاملاً خشك گردند
قالب وردپرس