مبارزه با ویروس برونشیت عفونی به کمک نانوتکنولوژی

مبارزه با ویروس برونشیت عفونی
شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره 172412 ت/41255 در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد موفقیت اقتصادی در صنعت مرغداری آمریکا به استفاده ی وسیع از واکسن هایی بستگی دارد که به منظور کنترل باکتری و عفونت های ویروسی انجام می شود. خوشبختانه، برنامه های واکسیناسیون برای مبارزه با بسیاری از عوامل بیماری زای مهم وجود دارند. لازم به ذکر است که عوامل بیماری زا بر نیمچه گوشتی ها در طول چرخه ی کوتاه تولید آن ها تاثیرگذار است. واکسیناسیون موثرتر طیور با وجود همه این ها، این واکسن ها کنترل کافی در مقابل عفونت های به وجود آمده را فراهم نمی کنند و بیشتر آن ها در شرایط مختلف ثابت و پایدار نیستند. نانو ذرات پلی آنهیدرید برای استفاده در بسیاری از غذاهای انسان و حیوانات معرفی شده اند. در پروژه ای که تا سال 2019 برنامه ریزی شده است، تیم به کار گرفته شده از متخصصان، در نانوتکنولوژی، بیولوژی مولکولی، واکسن ها و بیماری های طیور تخصص دارند و واکسن هایی بر پایه نانوذرات پلی آنهیدرید خواهند ساخت(مانند نانوواکسن ها) که سکوی پرتاب تکنولوژی برای ساخت واکسن های کارآمد دیگر است. این تیم متخصص ابتدا تکنولوژی مذکور را در سیستم نمونه ای آزمایش می کنند که دارای برونشیت عفونی است و می تواند آسیب های اقتصادی سنگینی به صنعت مرغداری بزند. این متخصصان کار خود را بر استفاده از نانو ذرات پلی آنهیدرید قابل تجزیه ی بیولوژیکی متمرکز می کنند تا تاثیر و ایمنی زایی واکسن برونشیت عفونی حاصل شود. استفاده کاربردی در صنعت مرغداری متخصصان برای آزمایش این فرضیه، میزان پخش بافت و ایمنی نانو ذرات پلی آنهیدرید را در جوجه اندازه گیری نمودند؛ این کار طبق مدیریت سطح افزایش ذرات پلی آنهیدرید انجام می گیرد تا استفاده عملی آن ها در صنعت مرغداری تضمین شود. در مرحله بعد، این متخصصان ترشح مداوم برونشیت عفونی آنتی ژن ها از نانو ذرات پلی آنهیدرید را بررسی می کنند. سپس، پایداری و فعالیت بیولوژیکی آنتی ژن ها را ارزیابی خواهند کرد و از پروتکل ایمن سازی بهینه شده برای آزمایش ایمنی زایی نانوواکسن در جوجه ها استفاده خواهند کرد. ترکیب پروتئین های زیرمجموعه برونشیت عفونی و تمامی ویروس های غیر فعال در قالب نانو ذرات پلی آنهیدرید موجب تولید سریع واکسن موثر خواهد شد. پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها......یا سفارش خرید و فروش خود و.... به شماره 09123968671 09121986651 09131005836 09131007689                   تماس با ما                   درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.
قالب وردپرس