ارزيابي سريع كيفيت خوراك دام با استفاده از حواس پنجگانه و روش هاي ساده|دان شترمرغجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک

ارزيابي سريع كيفيت خوراك دام با استفاده از حواس پنجگانه و روش هاي ساده

تست‎هاي آزمايشگاهي و آزمايش‎هاي مزرعه‎اي تواماً می‌توانند بهترين كنترل كيفي خوراک دام را به ما ارائه دهند. به‌علاوه تكنيك‎هاي ارزيابي سریع خوراك‎دام در مزرعه باعث كمك به خريد مواد خام و همچنين انتخاب تست‎هاي آزمايشگاهي صحيح مي‎شوند. روش‎هاي مزرعه‎اي عمدتاً براساس ارزيابي حسي1 با استفاده از حواس پنجگانه لامسه، چشايي، بينايي، بويايي و شنوايي است.افزون بر آزمايش‎هاي حسي، آزمايش‎هاي ساده‎اي را هم مي‎توان در مزرعه انجام داد. ارزیابی های حسی ارزيابي با حس لامسه با بكار بردن وسايل ساده مي‎توان نتايج ساده، اما موثري را بدست آورد. با لمس دانه‎هاي غلات چه چيزي مشخص مي‎شود؟ا ابتدا دست خود را در عمق كيسه حاوي دانه‎ها فرو كنيد. اگر دانه‎ها به‎صورت مناسب خشك شده باشند، شما هيچ تفاوت دمايي را بين داخل و خارج كيسه احساس نخواهيد كرد. اگر ميزان رطوبت بالا باشد، دانه‎هايي كه در عمق داخل كيسه قرار دارند نسبت به دانه‎هايي كه در سطح كيسه قرار دارند در زمستان سردتر و در تابستان گرم‎تر خواهند بود. ارزیابی با حس لامسه يك قاشق سبوس برنج يا سبوس روغن‎كشي شده برنج را كف دست چپ خود قرار دهيد. با انگشتان خود آن ‌را فشار داده و كف دست بماليد. اگر بسيار زبر و خشن بود می توان چنين نتيجه‎گيري نمود كه تقلب صورت گرفته و پوسته شلتوك نكوبيده به آن اضافه شده است. يك مشت پر از سبوس برنج را در دست گرفته و فشار دهيد و سپس به‎آهستگي انگشتان خود را باز كنيد. اگر كيفيت پوسته ‎برنج خوب باشد اثر فشار انگشتان شما روي آن باقي مي‎ماند، در صورت تقلب پس از باز كردن مشت دست اين توده فرو خواهد ريخت. از طرف ديگر اگر در غذاي آردي شترمرغ چنين فشردگي‎هايي ديده شود نشانگر ميزان بالاي رطوبت است، زيرا اگر سطح رطوبت آن به صورت طبيعي باشد، به سادگي مي‎شكند. ارزيابي با حس چشايي با چشيدن مي‎توان تازگي خوراك و اجزای آن را ارزيابي نمود. خوراك و اجزای خوراك تازه شترمرغ، داراي يك طعم مطلوب مي‎باشند. در طول مدت ذخيره خوراك شترمرغ، چربي يا روغن، ترشيده شده و باعث بوجود آمدن يك طعم سوختگي غيرمطلوب ناشي از وجود اسيدهاي چرب آزاد مي‎شود. خوراك‎هاي مانده داراي يك بوي كهنگي و مزه كپك‎زدگي مي‎باشند. با گاز زدن و چشيدن نواله‎هاي روغني مي‎توان تازگي، ترشيدگي، كپك‎زدگي، كهنگي و هر گونه تقلب را مشخص نمود. در حال حاضر به صورت تقلبي به بيشتر نواله‎هاي روغني، سبوس برنج و يا ديگر بذرهاي روغني ارزان‌تر اضافه مي‎كنند. با مشاهده ميكروسكوپي و همچنين جويدن، چشيدن و بررسي رنگ و بوي خوراك شترمرغ مي‎توان بيشتر اين تقلب‎ها را مشخص كرد. يك‎نفر مي‎تواند با ليسيدن و چشيدن يك نمونه كوچك از پودر ماهي، ميزان نمك آنرا تشخیص دهد. مزه نمك آن قابل مقايسه با مزه شوري يك ترشي با حدود 5 درصد نمك و همچنين قابل مقايسه با خوراك‎هاي معمولي است كه ممكن است 2 تا 3 درصد نمك داشته باشند.
قالب وردپرس