قاز بومي
یکی از انواع بیماریهای که در اکثر مرغداری ها به چشم می خورد ٬کانی بالیسم (همنوع خواری ) است که در اثر این بیماری مرغها بهم نوک زده و یکدیگر را زخمی کرده و باعث #تلفات زیادی می شوند و از این راه به مرغداران زیان فراوانی می رسانند . این بیماری در نژادهای سبک ( مرغان تخمگذار ) بیشتر از نژادهای سنگین (مرغان گوشتی ) مشاهده گردیده٬این بیماری در مرغداری هایی که مرغها در قفس نگهداری و پرورش داده می شوند کمتر دیده می شود . 📌دلایل بروز بیماری 👈دلایل زیر سبب بروز بیماری می شوند : 1) #تغذیه دائم جوجه ها با #پلت 2) زیاد بودن #ذرت در #جیره غذایی 3) ناکافی بودن تعداد #آبخوری و #دانخوری 4) نبودن غذا در دانخوری به مدت طولانی 5) کمی آشیانه #تخمگذاری 6) شدت #نور در سالن (زیاد بودن نور ) 7) تراکم جوجه ها در واحد سطح 8) بالا بودن درجه #حرارت 9) کمبود #پروتئین و #موادمعدنی جیره 10) وجود #انگل های خارجی مانند #شپشک و #کنه مرغی و امثال آنها 11) #تهویه ناقص 12) نقص در کیفیت و کمیت دان و بطور کلی هر چیز که استرس ایجاد کند و برنامه روزانه مرغان را بهم بزند عکس العمل آن به صورت نزاع بین مرغان و همنوع خواری ایجاد می گردد . 📌حالات مختلف همنوع خواری : 1⃣نوک زدن به مقعد اینگونه عارضه در مرغان #تخمگذار که تولید زیادی دارند ایجاد می شود ٬ بخصوص در هنگامیکه مقعد بر اثر عبور تخم از لوله تخم زخم شده و #خونریزی می کند ٬ در این حالت ممکن است دستگاه تولید تخم مرغ بطور کلی بیرون کشیده شود . 2⃣ نوک زدن به ناخن ها این حالت در جوجه های کوچک دیده می شود . علت آن بیشتر دور بودن دانخوری از منابع حرارتی یا بالا بودن دانخوریها از سطح زمین است که در این صورت جوجه به بستر خود نوک زده و ضمن آن ناخن سایر جوجه ها نیز نوک زده می شود . بنابر این بهتر است در دو سه روز اول کف #بستر را با کاغذ پوشاند تا از خوردن آن جلوگیری شود و سپس کاغذ ها را برداشت و همچنین غذا را در دانخوری های بشقابی مخصوص جوجه در زیر منبع حرارتی قرار داد . 3⃣خوردن #پر این حالت در گله هایی دیده میشود که که کمبود عناصر غذایی دارند . انگلهای خارجی نیز سبب بروز چنین حالتی می شوند . اگر اندازه پرها بزرگ باشد باعث خفگی حیوان می شود . 4⃣ نوک زدن سر این حالت معمولا״ پس از زخم شدن تاج و غبغب در اثر یخ زدن یا پس از جنگیدن شروع می گردد و با دیدن یک لکه خون بر روی سر مرغ همنوع خواری تحریک می شود . ✅پیشگیری و درمان کانی بالیسم 1) مقدار پروتئین خوراک ٬ بخصوص پروتئین حیوانی یک تا دو درصد اضافه شود . 2) سلولز خوراک را به وسیله سبوس و جو زیاد نمایید . (#سبوس تا٪10 و#جو تا ٪20 ) 3) هوای پاک و ملایم برای مرغها 4) اگر بستر زیاد خشک یا زیاد تر نباشد ٬ روزانه مقداری #گندم یا جو در بستر ریخته شود که مرغها مشغول جمع آوری آن شوند . 5) آشیانه بقدری تاریک بشد تا کارگر فقط بتواند جلوی پای خود را ببیند و این در صورتی است که تاریک نمودن مانع تهویه صحیح نباشد . 6) اکر در خوراک کمترین اثار #کپک زدگی دیده شود آن را عوض کنید . 7) تعداد مرغهای تخمگذار بیش از پنج قطع در متر مربع نباشد . 8) نمک نیز به مقدار دو درصد برای مدت پنج روز توصیه می شود . 9) مرغهای تخمگذار اگر روی زمین نگهداری می شوند باید چند هفته قبل از شروع تخمگذرای لانه تخمگذاری در محل های نسبتا״ تاریک برقرار باشد . 10)لوازم مرغدری باید متناسب با تعداد مرغها باشد . 11)نوک مرغها باید طبق اصول معینی چیده شود . 12)تراکم مرغها در آشیانه کم شود . 13)انگلهای خارجی اگر هست از بین برده شود . 14)در اختیار گذاشتن غذا و آب بحد کافی . 15)کنترل شدت نور و به طور کلی رعایت کلیه اصول پرورش و نگهداری ٬ برای کنترل باید پنجره را با رنگ قرمز پوشانده و یا از لامپهای قرمز در داخل سالن استفاده نمود . بدین وسیله مرغ تمام محیط را به رنگ قرمز می بیند و تشخیص لکه خون برایش مشکل می شود . جدا کردن مرغهای زخمی از گله عامل مهمی در جلوگیری از توسعه این بیماری است . اضافه کردن مکمل های #ویتامین و مواد معدنی به جیره نیز موثر می باشد.
قالب وردپرس