برنامه روشنایی جهت پرورش بوقلمون گوشتی|پرورش جوجه بوقلمونجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
برنامه روشنایی جهت پرورش بوقلمون گوشتی سن گله (روز) مدت روشنایی(ساعت) شدت روشنایی(لوکس) ۱ ۲۴ ۵۰ ۲ ۲۳ ۵۰ ۳ ۲۲ ۵۰ ۴ ۲۱ ۴۰ ۵ ۲۰ ۳۰ ۶ ۱۹ ۲۵ ۷ روزگی تا انتهای دوره ۱۸ ۲۰ برنامه روشنایی در مینی سالن پرورش بوقلمون بصورت اتومات صورت میگیرد. برنامه دمایی جهت پرورش بوقلمون گوشتی هفته اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم به بعد حرارت (دما) ۳۸ ۳۱ ۲۹ ۲۷ ۲۵ ۲۳ ۲۰ تغییر دما به تدریج صورت میگیرد و از ۳۸ به ۳۱ درجه بصورت ناگهانی تغییر نمیکند. در پرورش بوقلمون در مینی سالن تغییر دما بصورت اتومات صورت میگیرد. رطوبت مورد نیاز جهت پرورش بوقلمون گوشتی ۳ روز اول پرورش مابقی دوره ۷۰ درصد رطوبت ۵۰ درصد رطوبت در مینی سالن پرورش بوقلمون گوشتی کنترل رطوبت بصورت اتومات صورت میگیرد.
قالب وردپرس