مناطق بیابانی برای شترمرغ
الف- جیره خود را بلافاصله از جیره تولید به جیره استراحت تغییر دهید. با شروع فصل استراحت و کاهش تخمگذاری جیره مولدین را از جیره تولید (تخمگذاری) به جیره استراحت تغییر دهید. طولانی کردن روند تغییر جیره از تولید به استراحت با هدف گرفتن تعداد تخم بیشتر اثرات منفی بر گله مولد خواهد داشت. به طور مثال باعث افزایش ذخیره چربی می شود. با تعویض جیره، پرنده‌ها آرامتر شده و بخصوص نرها حالت تهاجمی کمتری را نشان می‌دهند. جیره تنها ابزار متوقف نمودن تخم‌گذاری در دوره استراحت است. ب- مبارزه با انگل‌های داخلی این دوران فرصت مناسبی برای مبارزه با انگل‌های داخلی است. روش‌هاي مختلف استفاده از داروهاي ضد‌انگل داخلي شامل: خوراندن قرص ضد‌انگل، محلول ضد‌انگل و يا تزريق است. از انواع مختلف داروهاي ضد‌انگل كه در شترمرغ قابل استفاده است میتوان استفاده نمود و لازم است با كارشناس مزرعه و يا دامپزشک مشورت نمائید. ج- مبارزه با انگل‌هاي خارجي لازم است مبارزه با انگل‌هاي خارجي (از قبیل کنه‌ها و شپش‌ها) صورت گيرد كه معمولاً در فصل استراحت است. انگل‌هاي خارجي شايد در ظاهر آسيب خاصي به پرنده نرسانند ولي به دليل مصرف مواد مغذي از بدن پرنده سهم به سزايي در كاهش توليد پرنده دارند. مبارزه با انگل‌های خارجی با اسپری محلول حاوي ضد‌انگل بر روی بدن و محل نگهداری پرنده (سايبان) انجام می‌شود. د- واکسیناسیون گله علیه نیوکاسل وآنفولانزا براي افزايش سيستم ايمني گله و جوجه‌هاي توليد شده توسط پرندگان مولد لازم است تا در فصل استراحت واكسيناسيون مولدين به خصوص براي بيماري‌هايي از قبيل نيوكاسل و آنفولانزا صورت گيرد. واكسيناسيون بايد با توجه به تيتر آنتی بادی گله صورت گیرد و همچنین با توجه به تیتر ايجاد شده تكرار داشته تا حداكثر ايمني در گله براي اين بيماري‌ها ايجاد گردد. این کار با مشورت دامپزشک باید صورت گیرد. ه- پركني انجام اين عمليات فرصت مناسبی برای پرورش‌دهنده برای جبران قسمتی از هزینه‌ها را فراهم می‌نماید. علاوه بر آن پرنده فرصت مي‌يابد تا در دوره استراحت پرهای خود را مجدداً احیا نموده و زیبایی خود را حفظ نماید‌. حداقل‌، پرهای خراب و چوبی شده را از پرنده جدا نمائید. پركني را سعی نمائید زمانی انجام دهید که هوا خنک است. در آفریقای جنوبی این عملیات بلافاصله پس از طلوع آفتاب شروع شده و به محض گرم شدن هوا (حداکثر 2 تا 3 ساعت) متوقف می‌گردد. این کار زیر نظر کارشناس باید صورت گیرد. و- جا بجایی و جایگزینی با رعایت حداقل جابجایی، پرندگان ناسازگار با هم، کم تولید، نرهای فاقد قدرت تولیدمثلی و .. را جدا نمائید و در گله‌های جدید و یا مجزا قرار دهید و یا از گله حذف نمایید. این عملیات را با مشورت کارشناس انجام دهید. تصیم‌گیری صحیح با مطالعه رکورد چند سال گذشته امکان پذیر است. ز- درمان پرندگان بیمار پرندگان مجروح، پرندگان ضعیف و نحیف‌، پرندگان مریض را جداسازی نموده و در پن مجزا قرار دهید و عملیات درمان را بر روی آنان اعمال نمائید. در صورت حصول نتیجه می‌توانید در فصل تولید بعدی از آنان استفاده نمائید. در غیر صورت آنان را حذف نمائید. پرندگان ناسالم نمی‌توانند از پتانسیل تولید خود بطور کامل استفاده نمایند و باعث افزایش هزینه‌ها (مصرف خوراک) می‌گردند و سود آوری و عملکرد گله کاهش می‌یابد.
قالب وردپرس