نکته هایی آموزنده برای مزارع پولت تخمگذار

فروش جوجه خروس یک روزه1

نکته هایی آموزنده برای مزارع پولت تخمگذار

در هفته دوازدهم ، ۹۰ درصد از چهار چوب اندازه مرغ تخم گذار کامل می شود. و از آن زمان به بعد وضعیت بدنی یا (گوشت گرفتن) آنها باید به تدریج افزایش یابد . باید بدانیم در صورتی که مرغ ها واقعا به اندازه کافی (گوشتی) شده اند، آنها را جا به جا کنیم. مرغ های که در سنین مختلف جا به جا می شوند، بهترین شرایط در آنها دیده خواهد شد. در سال های اخیر دانش ژنتیکی مرغ ها پیشرفت زیادی کرده که از جمله می توان از ضریب تبدیل، وزن گیری روزانه و تولید گوشت نام برد . برای مرغدارانی که هدفشان پرورش مرغ های با توانایی تولید تخم مرغ برای جوجه آوری است، وزن گیری آنها برای دست یابی به بهترین عملکرد باید تحت نظر باشد. در این روش پرورش، هم وزن بدن و هم یکنواختی، مورد برسی قرار می گیرند چرا که این ویژگی ها برای بدست آوردن حداکثر تولید و تداوم آن بسیار حائز اهمیت اند. گوشت گیری مطلوب، نقش مهمی در توانایی مرغ برای گذاشتن تخم مرغ زیاد دارد، بنابراین مرغ ها برای داشتن گوشت کافی و مصرف چربی، باید در هفته های ۱۸ تا ۲۱ هفتگی گوشت کافی داشته باشند. یکی دیگر از ابزارهای مهم که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، ثبت روند گوشت گیری مرغ هاست. از آن جایی که پرنده ها باید در دوره پرورش به خوبی نگهداری شوند، می بایست در زمان واقعی به وزن مورد نظر رسیده باشند. انتقال از پولت به یک مرغ مادر مولد، تغیرات زیادی در مصرف و چگونگی انرژی بین رشد اسکلتی، مصرف ماهیچه و چربی و توسعه ارگانهای سازنده تخم مرغ ایجاد می کند . در این مطلب، چگونگی آماده سازی یک پولت در زمان مقرر برای تبدیل به مرغ تخمگذار بیان شده است پرورش چنین مرغ هایی چهار مرحله مهم دارد. اندازه ساختار بدنی و یکنواختی، از جمله عوامل مهم در زندگی هر گله مرغ از یک روزگی تا هفته هشتم است. از هفته هشتم تا دوازدهم، زمان کنترل برنامه غذایی مرغ هاست. بلوغ از هفته دوازدهم تا شانزدهم اتفاق افتاده و به تدریج شروع به گوشت گیری و رسیدن به شرایط ثابت م کند. از هفته شانزدهم تا بیستم باید سرعت رشد به منظور افزایش توانایی جنسی و همچنین کسب یکنواختی و گوشت گیری، زیاد شود. یکنواختی و رشد اولیه * اولین اولویت، داشتن یک بدن خوب و یکنواخت است. زمانی که این وضعیت در ۸ هفته اول زندگی به دست آمد، قرار دادن مرغ ها در یک شرایط درست آسان تر است. * هفت روز اول پس از جایگزینی، روزهای بسیار مهمی برای ایجاد یکنواختی در گله هستند. وجود فضای کافی برای تغذیه و دسترسی به آب باید در یک درجه حرارت یکنواخت برای تمام جوجه ها امکان پذیر باشد. بنابراین ۴۸ ساعت پس از استقرار پرنده ها باید حداقل ۹۵ درصد از جوجه ها به ظروف پر از غذا و آب دسترسی داشته باشند . * یکی از روش ها برای به دست آوردن بهترین یکنواختی، تقسیم بندی جوجه ها به سه گروه و انتقال آنها طی سه هفته به محل اصلی است. گروه اول را از پرنده های متوسط، گروه دوم از پرنده های کوچکتر و گروه سوم را با مرغ های سنگین وزن دسته بندی کنید.مرغ ها غذای کافی بخورانید به گونه ای که در هشت هفته اول به وزن واقعی خود برسند. در صورت امکان پرندگان را برای پرورش دادن و تخم گذاری جدا از یکدیگر قرار دهید. * به طور کلی، پرندگان کوچکترآهسته تر و مرغ های سنگین تر تند تر غذا می خورند، معلوم شده که مواد غذایی ریز تر که پرندگان کوچکتراز آن تغذیه می کنند موجب می شود تا این دسته از پرندگان، ۳۰ دقیقه بیش از پرندگان سنگین غذا بخورند. * یکنواختی در تمام امور، باید در تمام دوره زندگی پرندگان ادامه داشته و کاهش نیابد. حداقل یکنواختی باید با نسبت ۱۰+ درصد، به هفتاد درصد برسد. هنگامی که چنین یکنواختی غیر قابل دست یابی باشد، توصیه می شود در جه بندی دیگری به اجرا درآید. جهت بدست آوردن یکنواختی مناسب، توضیع غذا از اهمیت بالایی بر خوردار است. بنابراین،توضیع غذا باید در یک دوره زمانی کوتاه مدت سه دقیقه ای انجام شود. * یکی از راه حل های خوب و عملی، انجام اولین وعده غذایی در سیستم های دانه خوری pan یا سیستم زنجیره ای در تاریکی و یا روش تغذیه با چراغ ها Signal به منظور توزیع سریع است. سیستم Signal به پرنده یاد می دهد که توزیع غذا با علامت چراغ ارتباط دارد. یاد گیری این روش از هفته سوم و در هنگام محدود نمودن غذا خوردن شروع می شود. * چراغ های سالن ۳۰ دقیقه قبل از زمان غذا خوری روشن شده و مرغدار برای برسی تمام وضعیت سالن آن را بازرسی می کند. سپس چراغ ها به مدت یک دقیقه خاموش شده و بعد از آن، چراغ چشمک زن به مدت یک دقیقه در انتهای سالن روشن می شود. سیستم غذا خوری به حرکت درآمده و غذا در سالن توضیع و چراغ ها به طور کامل روشن می شوند. بهبود گوشت گیری در مرغها به طور کلی منظور از (گوشت گیری) چیست؟ این اصطلاح برای نشان دادن چگونگی رشد ماهیچه ها در سینه و بال های پرنده است. گوشت گیری مطلوب نقش مهمی در توانایی مرغ در تولید تعداد زیادی تخم مرغ دارد. ماهیچه های پرندگان باید بین هفته های ۱۸ تا ۲۱ به اندازه کافی رشد کند. پولت ها در زمان پرورش، گوشت گیری متفاوتی دارند. تا هفته چهارم باید ببینیم که سینه پرندگان شکل گرد به خود گرفته باشد که به آن (گوشت گیری چهار)می گویند. در دوره نگهداری، شکل بدن مرغ تغیر کرده که به آن(گوشت گیری دو) می گویند. در این دوره ماهیچه سینه نباید بیرون زده باشد. از دوازده هفتگی به بعد، گوشت گیری ۲ الی ۳، در هفته شانزدهم و گوشت گیری ۳تا ۴ در هفته بیستم است. برای اتخاذ درست ترین تصمیم در اثنای دوره های مختلف پرورش و ارزیابی تصمیم های گرفته شده، یک برسی جدی از گوشت گیری لازم است، اما چگونه این کار باید انجام داد؟ یک نمونه از گله ای که در سالن حضور دارد باید گرفته شود. ارزیابی گوشت گیری باید مربوط به یک نقطه از سالن مثلا از وسط و یا از یک طرف آن باشد. هنگامی که پرندگان از نقطه ای که غذا وارد سالن می شود، نمونه برداری شوند، به طور معمول بهترین پرندگان مورد ارزیابی قرار می گیرند، در حالی که نمونه گیری از وسط و یا یک انتهای سالن، شرایط کلی سالن را مشخص خواهد کرد.

آریا منتخب پارسیان مشاوره و فروش انواع جوجه بوقلمون – جوجه شترمرغ – جوجه کبک – جوجه مرغ بومی – جوجه بلدرچین – جوجه اردک

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

 کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

 

کانال تلگرامی آریا منتخب پارسیان

فروش تخم مرغ صادراتی

فروش جوجه مرغ صادراتی

فروش جوجه بوقلمون

فروش انواع بذر

فروش جوجه مرغ بومي

قیمت کنسانتره ۲/۵ درصد

قیمت پایاندان

قیمت پیش دان

فروش تخم بوقلمون نطفه دار

فروش جوجه بوقلمون برنز یکروزه

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

فروش پولت صنعتی

فروش جوجه شترمرغ

فروش دان شترمرغ

فروش جيره بوقلمون

فروش دان مرغ بومي

 

 

 

اريا منتخب
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه مرغ گوشتی
نژاد کاپ،نژاد راس
فروش جوجه مرغ بومی
نژاد ورامین،نژاد گلپایگاناریا منتخباریا منتخباریا منتخب فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
اریا منتخب

ariamontakhab atlaat bishtar

ariamontakhab atlaat bishtar

اریا منتخب

telegram.me/ariamontakhab

ارم شركت اريا منتخب

ارم شركت اريا منتخب

فروش جوجه مرغ گوشتی
نژاد کاپ،نژاد راس
فروش جوجه مرغ بومی
نژاد ورامین،نژاد گلپایگان

www.ariamontakhab.com
اریا منتخب
www.ostrichskin.org
اریا منتخب

فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>
فروش جوجه بوقلمون
قیماریا منتخبت جوجه بوقلمون یک ماهه
اریا منتخب
telegram.me/ariamontakhab
اریا منتخب
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
خرید و فروش بوقلمون | خرید و فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
خرید جوجه شترمرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
اریا منتخب
قیمت جوجه بوقلمون
پرورش بوقلمون به روش سنتی
سود پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون pdf
پرورش بوقلمون محلی
وزن بوقلمون
پرورش بوقلمون در خانه
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
جوجه بوقلمون
خرید جوجه شترمرغ
خریدار بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز جوجه شتر مرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت گوشت شترمرغ
غذای شترمرغ چیست؟
اریا منتخب
اريا منتخب
اريا منتخب

اريا منتخب
اريا منتخب
اريا منتخب
اريا منتخب
اریا منتخب
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
قیمت روز جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
غذای جوجه بوقلمون
پرورش جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون قیمت
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
خرید جوجه مرغ
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
نکته هایی آموزنده برای مزارع پولت تخمگذار
نکته هایی آموزنده برای مزارع پولت تخمگذار
نکته هایی آموزنده برای مزارع پولت تخمگذارنکته هایی آموزنده برای مزارع پولت تخمگذار
نکته هایی آموزنده برای مزارع پولت تخمگذار
نکته هایی آموزنده برای مزارع پولت تخمگذار
نکته هایی آموزنده برای مزارع پولت تخمگذار
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
vفروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
خریاریا منتخبد مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار ۳ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
پرورش مرغ بومی تخمگذار
فروش مرغ بومی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
آموزش پرورش مرغ بومی
پرورش مرغ محلی در خانه
فروش مرغ محلی
پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اريا منتخب
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز جوجه شتر مرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
قیمت شترمرغ زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
غذای شترمرغ
قیمت گوشت شتر مرغ
فروش جوجه بوقلمونفروش جوجه بوقلمونفروش جوجه بوقلمون
قیمت شترمرغ بالغ
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ بالغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز گوشت شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت گوشت شتر
قیمت گوشت شترمرغ
قیمت گوشت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
غذای جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
ای جوجه شترمرغ
غذای شترمرغ چیست
قیمت غذای شترمرغ
غذای اصلی شترمرغ
محل نگهداری شترمرغ
فروش خوراک شترمرغ
غذای شترمرغ در ایران
تغذیه شترمرغ پرواری
طرز تهیه خوراک شترمرغ
فروش جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت جوجه اردک یک روزه
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش اردک اسرائیلی
پرورش جوجه اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
خریدار اردک
پرورش جوجه اردک
قیمت اردک گوشتی
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت غاز بالغ
فروش غاز
قیمت غاز زنده
قیمت گوشت اردک
اردک پکنی
اريا منتخب
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
خریدار اردک
فروش اردک اسرائیلی
اریا منتخب
روش جوجه مرغ بومی مشهد
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
قیمت جوجه یک روزه بومی
قیمت جوجه یکروزه بومی
مرغ جهادی
پرورش جوجه بومی
پرورش مرغ تخمگذار
اریا منتخب
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه

بهترین نژاد مرغ تخمگذار
بهترین نژاد مرغ تخمگذار در ایران
فروش بهترین نژاد مرغ تخمگذار
مرغ نژاد لگهورن
مرغ لگهورن
نژادهای مرغ تخمگذار
نژاد مرغ مرندی
مرغ جهادی
مرغ لگرن
اریا منتخب
اریا منتخب
اریا منتخب
شترمرغ
۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱-۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶آریا منتخب

فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره

۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

20 + نه =