مزایا و معایب نوک چینی

فروش جوجه خروس یک روزه1

مزایا و معایب نوک چینی

شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره ۱۷۲۴۱۲ ت/۴۱۲۵۵ در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد نوک چینی همدیگر خواری در بین طیور در همه سنین وجود داشته و امری اجتناب ناپذیراست . روشهائی برای جلوگیری از این امر وجود دارد .معمولی ترین روش نوک چینی جوجه هاست ولی باید نوک چینی در سنی انجام شود که زیانی به جوجه ها نرسد .نوک چینی حتی تا قبل از شروع تولید نیز می تواند انجام پذیرد ولی بهترین نتیجه از نوک چینی در سنین پایین بدست می آید . مقصود از نوک چینی خوب انجام دو کار است: ۱- تا حد امکان با استرس کمی همراه باشد . ۲- نوک طیور طوری قطع گردد که مجدداً رشد نکند . نوک چینی باید بدقت انجام شود برای صحت اینکار تجربه کافی لازم است .محل صحیح و دقیق قطع و داغ نمودن نوک از اهمیت ویژه ای برخوردار است .اغلب وقتی نوک چینی به دقت انجام نمی گیرد ، استرس بیش از حد تولید شده و نوک جوجه زیاد یا کم قطع می گردد، در صورتیکه نوک جوجه کم قطع گردد منقار مجدداًٌ رشد کرده و بالاخره به اندازه طبیعی (یا نزدیک به اندازه طبیعی) خواهد رسید مزایا و معایب نوک چینی نوک چینی دارای محسنات و معایبی است ولی مطمئناً محسنات آن بیش از معایبش می باشد .همدیگر خواری در گله بصورت کشیدن پر و یا کندن پر یا نوک زدن به مخرج و یا حتی گاهی جنگیدن شروع شده و در نهایت منجر به فاجعه خواهد گردید. این موضوع بصورت عادت در می آید، زیرا طیور مبتلا به این معضل عادت خود را به طیور دیگر القاء نموده و خیلی زود همدیگرخواری در گله شایع می شود . مزایا و معایب نوک چینی نوک چینی دارای محسنات و معایبی است ولی مطمئناً محسنات آن بیش از معایبش می باشد .همدیگر خواری در گله بصورت کشیدن پر و یا کندن پر یا نوک زدن به مخرج و یا حتی گاهی جنگیدن شروع شده و در نهایت منجر به فاجعه خواهد گردید. این موضوع بصورت عادت در می آید، زیرا طیور مبتلا به این معضل عادت خود را به طیور دیگر القاء نموده و خیلی زود همدیگرخواری در گله شایع می شود . مزایا و معایب نوک چینی مزایای نوک چینی ۱- نوک زدن به انگشت پا کاهش می یابد . ۲- استرس کمتری به گله وارد می نماید . ۳- باعث جلوگیری از پرکنی و همدیگر خواری در سنین اولیه می شود . ۴- راندمان غذائی بعلت کاهش ریخت و پاش دان بهتر می شود . ۵- چون تعداد کمتری از طیور گله حذف خواهند شد، درصد زنده مانی بالاتر خواهد بود . ۶- یکنواختی گله بهتر می شود . معایب نوک چینی ۱- وزن جوجه ها برای مدت ۱ تا ۲ هفته پس از نوک چینی کاهش خواهد یافت . ۲- پس از نوک چینی برای مدت طولانی رشد کاهش خواهد یافت، حدود ۱۰تا ۲۰ هفته طول می کشد تا با مصرف غذای تمام وقت، جوجه ها به وزنی مشابه وزن جوجه های نوک چینی نشده برسند . ۳- نوک چینی ممکن است باعث تأخیر دربلوغ جنسی شده، وزن بدن در هنگام بلوغ کاهش یافته و تولید تخم مرغ را نیز کاهش دهد، ولی نوک چینی هیچ تأثیری براندازه تخم مرغ نخواهد داشت . نوک چینی با تیغه داغ برای انجام نوک چینی مناسب بر روی یک پرنده ، بخشی از فک بالائی و پائینی بوسیله یک دستگاه الکتریکی قطع کننده با حرارت ۸۱۵ درجه سانتیگراد برداشته می شود .دستگاه اتوماتیک بوده و با فشار نوک جوجه ها به ماشه آن، تیغه ای پائین آمده ونوک جوجه را قطع مینماید .تیغه داغ نه تنها نوک را قطع می کند بلکه بعنوان یک وسیله داغ کننده عملکرده و بافتهای مولد نوک را معدوم می نماید .در نوک چینی با تیغه داغ باید دقت نمود که زبان جوجه سوزانیده نشود روشهای نوک چینی روشهای متعدد و سنین مختلفی برای نوک چینی موثر وجود دارد .در اغلب موارد سن جوجه ها تعیین کننده روش نوک چینی خواهد بود . نوک چینی انسدادی در سن ۶ تا ۸ روزگی این روش یکی از بهترین طرق نوک چینی پولتهائی است که بعداً بعنوان تخمگذار نگهدای خواهند شد .ولی تأثیر آن در نژادهای مختلف لگهرون یکسان نیست .در این سن به راحتی می توان جوجه ها را گرفت و سرعت عمل هم خوب خواهدبود .ولی در این روش تمیز بودن بی نهایت اهمیت دارد، بطوریکه اغلب این روش را نوک چینی ظریف می نامند . تجارب انجام شده نشان می دهد که برای انجام این روش مهارت خیلی مهم است و خیلی ها در انجام آن با شکست مواجه شده اند .بهرحال وقتی که با این روش نوک جوجه قطع و داغ می گردد مجدداً رشد نخواهد کرد و نوک چینی بعدی لازم نخواهد شد .جوجه ها بوسیله یک ماشین نوک چینی الکتریکی که دارای یک صفحه راهنما و یک سوراخ به قطر ۰/۴۴ سانتیمتر است نوک چینی میشوند . درجات بیشتر عمق سوراخ در مواردیکه جوجه ها بزرگتر از حد طبیعی باشند استفاده می گردند .جوجه را طوری نگه میدارند که انگشت شست پشت سر او قرار گرفته و انگشت نشانه زیر گلویش باشد .منقار بسته را در داخل سوراخ دستگاه قرار می دهیم و فشار ناچیزی برگلوی جوجه وارد می نمائید تا زبان او به عقب بازگردد .نوک منقار با ماشه دستگاه برخورد کرده، تیغه پایین آمده و نوک جوجه بطور اتوماتیک قطع می شود .بین محل قطع نوک بالائی و سوراخهای بینی باید به اندازه ۲ میلیمتر فاصله وجود داشته باشد . نوک پایین باید کمی بلندتر از نوک بالائی باشد برای این منظور هنگام قرار دادن نوک جوجه در داخل دستگاه باید سر اورا مقداری بطرف پایین شیب داد .منقارهای سخت باید دقیقاً ۲ ثانیه در تماس با تیغه داغ قرار گیرند و این کار توسط تایمرکه بر روی دستگاه نوک چین نصب شده انجام می شود .اگر بیش از این مدت نگه داشته شوند استرس زیادی به آنها وارد می شود و اگر زمان کوتاهتر از این باشد منقار مجدداً رشد خواهد کرد .در یک نوک چینی خوب باید در هر دقیقه ۱۵ جوجه نوک چینی شوند .پس از سوزاندن نوک ۳۰۰۰ جوجه ، تیغه را باید تعویض کرد .مراقب باشید که هنگام نوک چینی چشم جوجه ها داغ نشود . وقتی جوجه ها بالغ شدند نوک بالائی و پایین بخوبی گرد خواهد شد، ولی باز هم نوک بالائی مقداری کوتاهتر از نوک پایین خواهد بود .این روش نوک چینی تنها در مورد جوجه های سنین ۶ تا ۱۰ روزه قابل اجراست . نوک چینی یک طرفه در سن ۶ تا ۸ روزگی در این روش نوک چینی از تیغه های مخصوص استفاده می شود . پرنده بطور جانبی نگه داشته می شود و هر دونوک آن بطور همزمان قطع و داغ میگردد .یک شیب داخلی سبب می گردد که بخش داخلی نوک بالائی و پایین کوتاهتر گردد .تیغه باید یک ثانیه در تماس با منقار قرار گیرد .براساس این تئوری عدم توانائی پرنده در بستن محکم منقارش سبب می گردد که نتواند بر پرها نوک بزند و یا دچار همدیگر خواری گردد .این روش مورد قبول همگان نیست چون مزایای کمی نسبت به نوک چینی انسدادی دارد و در اغلب موارد منجر به تولید منقار بهم چسبیده می گردد . نوک سوزی سریع در یک روزگی در این روش از یک قوس الکتریکی با ولتاژ زیاد در بین دو الکترود استفاده می شود که باعث سوراخ کوچکی در نوک بالائی می گردد .در هر ساعت بیش از ۲۰۰۰ جوجه را می توان با این روش نوک سوزی کرد .چند روز بعد نوک بالائی شروع به افتادن می کند و تا ۱۰ روز بعد این عمل کامل گشته و پس از ۱۴ روز کاملاً بهبود می یابد .فقط قسمت بین سوراخ شده و سر جوجه باقی خواهد ماند . نوک سوزی جوجه یکروزه با تیغه داغ روش خاصی از نوک سوزی است که بیشتر برای جوجه های یکروزه و در کارخانه جوجه کشی استفاده می شود .در این روش بجای قطع نوک، جلوی نوک بالائی را توسط تیغه کند مخصوصی می سوزاند .این تیغه طوری ساخته شده که یک لایه نازک از نوک بالائی را می سوزاند، به این ترتیب جوجه می تواند بدون حساسیت و به آرامی نوک زده و دان مصرف نماید .انتهای نوک بالائی بدتریج می افتد، به این ترتیب نوک پایین جوجه طبیعی بوده و فقط نوک بالائی سوزانده شده است نوک چینی بین سنین ۶ تا ۱۲ هفتگی خیلی از روشهائی که برای پولتهای نژاد تخمگذار استفاده می شوند .نمی توانند تا پایان عمر از همدیگر خواری جلوگیری نمایند، در نتیجه نیاز به نوک چینی مجدد در سنین ۶ تا ۱۲ هفتگی خواهدبود .نوک چینی در این مرحله موجب می شود تا نوکها به وضعیت دائمی خود در آیند ولی استرس زیاد روی وزن آنها تأثیر می گذارد .هرکدام از روشهای نوک چینی بر روی وزن بدن تأثیر متفاوتی دارند ولی برتری یک روش بر نوع دیگر براساس کاهش نوک زدنها، همدیگر خواری و عملکرد دوران تولید گله ارزیابی می شود . تحقیقاتی که در دانشگاه کالیفرنیا انجام شده، برتری کامل عملکرد گله را در سن ۶ هفتگی نسبت به نوک چینی در ۱۲ هفتگی نشان می دهد . طرز کار در نوک چینی سنین ۶ تا ۱۲ هفتگی از یک ماشین نوک چین الکتریکی استفاده گردد .در مورد پرندگان بین ۶تا ۱۲ هفته نوک بالائی و پائینی را از فاصله حدود ۰/۴۵ سانتیمتری از جلوی سوراخهای بینی قطع می نمایند، نوک پایینی باید به مقدار ناچیزی بلندتر از نوک بالائی در نظر گرفته شود .در هر مرحله فقط یک نوک قطع می گردد .محل قطع نوک را باید داغ کرد تا قسمت شاخی کاملا گرد شود . نوک چینی در ۱۸ هفتگی با توجه به آنچه قبلاً گفته شد، پرندگان ممکن است ۲ هفته قبل از شروع به تولید تخم مرغ نوک چینی شوند ولی در این روش قسمت کمتری از نوک برداشته خواهد شد .هر فک بطور جداگانه نوک چینی خواهد شد و نوک پایینی باید حداقل ۰/۳ سانتیمتر بلندتر از نوک بالائی باشد . نوک چینی در ۱۸ هفتگی با توجه به آنچه قبلاً گفته شد، پرندگان ممکن است ۲ هفته قبل از شروع به تولید تخم مرغ نوک چینی شوند ولی در این روش قسمت کمتری از نوک برداشته خواهد شد .هر فک بطور جداگانه نوک چینی خواهد شد و نوک پایینی باید حداقل ۰/۳ سانتیمتر بلندتر از نوک بالائی باشد . نوک چینی مجدد اگر نوک چینی قبلی بطور صحیح انجام نگرفته باشد، نوک خیلی از طیور ۸ هفته بعد از نوک چینی و یا بیشتر مجدداً رشد خواهد کرد و احتیاج به نوک چینی مجدد خواهد داشت .بطور معمول هرگاه طیور را به هر منظوری گرفتند نوک آنها را کنترل می کنند و در صورت لزوم مجدداً نوک چینی می نمایند . نوک چینی جوجه خروسها جوجه خروسهائی که برای گله مادر نگهداری می شوند نیز باید نوک چینی گردند ولی روش نوک چینی آنها با آنچه تا بحال گفته شد فرق می کند و بستگی به سن آنها دارد . نوک چینی ۶ تا ۸ روزگی نوک چینی انسدادی همانند آنچه درباره پولتها توضیح داده شد انجام می گیرد ، ولی نوک بالائی و پایین به یک اندازه مساوی قطع می گردند . نوک چینی۶ تا ۱۰ هفتگی بیش “یک دوم” نوک نباید قطع گردند .در پن گله مادر نباید نوک خروسهای بالغ را سوزاند اجتناب از عواقب نامطلوب نوک چینی هنگامیکه طیور در استرس هستند نباید نوک چینی شوند .هنگامیکه طیور به هر دلیل تحت استرس می باشند نباید نوک چینی انجام گیرد بلکه بایدصبر نمود تا پس از بهبود و برگشت طیور بحالت طبیعی آن را انجام داد . داروهای سولفوره باعث ازدیاد خونریزی میشوند مشخص شده که بخصوص در مواردی که نوک چینی در سنین ۵روزگی به بالا بوسیله تیغه انجام می گیرد، داروهای سولفوره (بخصوص سولفونامیدها) منجر به طولانی شدن زمان خونریزی می شوند .برای حل چنین مشکلی باید ۲ روز قبل از نوک چینی ویتامین Kمحلول در آب مصرف شود . ماشین های نوک چینی منبع آلودگی هستند برای جلوگیری از انتشار آلودگی پس از عمل نوک چینی باید ماشینهای نوک سوزی تمیز و ضدعفونی گردند .اگر چه تیغه داغ کل میکروارگانیسم ها را می کشد، ولی مناطق دیگر دستگاه نوک چین خیلی زود آلوده می گردد .حدود ۱۰ تا ۱۲ روز بعد از نوک چینی تلفات افزایش می یابد (بخصوص وقتیکه نوک چینی در یک روزگی انجام شود.) ارگانیزمهائی که در دستگاه نوک چین ضد عفونی نشده وجود دارند شامل سالمونلا، استافیلوکوکها، آسپرژیلوس و کلیفرم می باشند .برای جلوگیری از رشد باکتری ها و ارگانیزم های دیگر بهتر است آلودگی دستگاه نوک چین را مرتباً بررسی کنیم . وسایل آبخوری ممکن است مناسب نباشند جوجه های تازه نوک چینی شده در هنگام نوشیدن آب از آبخوریهای فنجانی نوع سوزنی و گاهی آبخوری های چکه ای دچار مشکل می شوند، از اینرو باید آبخوریهای مخصوص جوجه های کوچک را تا چند روز پس از نوک چینی در پن نگه داشت . مزایا و معایب نوک چینی افزودن عمق دان در تراف دانخوری اینکار باعث می شود که هنگام دان خوردن، نوک تازه سوزانده شده پرنده به کف دانخوری برخورد ننماید .مسلماً برخورد نوک مجروح با دانخوری باعث کاهش مصرف غذا خواهد شد وجه : وقتی پرندگان در سنین بیش از ۱۰ هفتگی هستند مطمئن شوید که : نوک چینی در زمان واکسیناسیون انجام نمی گیرد ، بلافاصله پس از نوک چینی طیور تغذیه ننمایند، پس ازنوک چینی میزان آب و غذا را افزایش دهید، نوک چینی در زمانی از روز که خنک تر است انجام گیرد، در آب و هوای گرم ویتامین Kبه جیره بیفزائید یا اگر پیش بینی می کنید که خونریزی زیاد خواهد بود ۲ روز قبل از نوک چینی ویتامین K به جیره بیافزائید هربار تعداد کمی از طیور را بگیرید . دقت شود : کارگران نوک چین باید بدقت آموزش ببینند .نوک چینی کار طاقت فرسائی بوده و انجام صحیح آن نیاز به دقت زیاد دارد .تیغه ها باید کاملاً تمیز بوده و حرارت کافی داشته باشند .میزان نوک سوزانده شده در تمام جوجه ها یکسان و تیغه ها بطور یکنواخت داغ گردند .پولتها بطور ثابت در خلال نوک چینی و گهگاهی نیز در دوره تولید مورد ارزیابی قرار گیرند پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱ ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶ ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹                     تماس با ما                     درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

آریا منتخب پارسیان مشاوره و فروش انواع جوجه بوقلمون – جوجه شترمرغ – جوجه کبک – جوجه مرغ بومی – جوجه بلدرچین – جوجه اردک

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

 کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

 

کانال تلگرامی آریا منتخب پارسیان

فروش تخم مرغ صادراتی

فروش جوجه مرغ صادراتی

فروش جوجه بوقلمون

فروش انواع بذر

فروش جوجه مرغ بومي

قیمت کنسانتره ۲/۵ درصد

قیمت پایاندان

قیمت پیش دان

فروش تخم بوقلمون نطفه دار

فروش جوجه بوقلمون برنز یکروزه

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

فروش پولت صنعتی

فروش جوجه شترمرغ

فروش دان شترمرغ

فروش جيره بوقلمون

فروش دان مرغ بومي

 

 

 

اریا منتخب
telegram.me/ariamontakhab

ارم شركت اريا منتخب

ارم شركت اريا منتخب

اریا منتخب
اريا منتخب|فروش جوجه بوقلمون|خريد جوجه شترمرغ فروش جوجه شترمرغ|فروش جوجه مرغ بومي|۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱| فروش جوجه اردک| فروش جوجه مرغ بومی|جوجه مرغ گوشتی|اريا منتخب
اريا منتخب|فروش جوجه بوقلمون|خريد جوجه شترمرغ فروش جوجه شترمرغ|فروش جوجه مرغ بومي|۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱| فروش جوجه اردک| فروش جوجه مرغ بومی|جوجه مرغ گوشتی|اريا منتخب
اريا منتخب|فروش جوجه بوقلمون|خريد جوجه شترمرغ فروش جوجه شترمرغ|فروش جوجه مرغ بومي|۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱| فروش جوجه اردک| فروش جوجه مرغ بومی|جوجه مرغ گوشتی|اريا منتخب
فروش جوجه مرغ گوشتی
نژاد کاپ،نژاد راس
فروش جوجه مرغ بومی
نژاد ورامین،نژاد گلپایگان
اریا منتخب
www.ariamontakhab.com
اریا منتخب
www.ostrichskin.org
اریا منتخب

اریا منتخب

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>
فروش جوجه بوقلمون
قیماریا منتخبت جوجه بوقلمون یک ماهه
اریا منتخب
telegram.me/ariamontakhab
اریا منتخب
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
اریا منتخب
قیمت جوجه بوقلمون
پرورش بوقلمون به روش سنتی

 

 

 

 

 

مزایا و معایب نوک چینی

سود پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون pdf
پرورش بوقلمون محلی
وزن بوقلمون
پرورش بوقلمون در خانه
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
جوجه بوقلمون
خرید جوجه شترمرغ
خریدار بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز جوجه شتر مرغ
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
اریا منتخب
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز

 

 

 

 

مزایا و معایب نوک چینی

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون قیمت
اریا منتخب
اریا منتخب
اریا منتخب
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
خرید جوجه مرغ
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
vفروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی

 

 

 

 

مزایا و معایب نوک چینی

قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار ۳ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه

 

 

 

مزایا و معایب نوک چینی

پرورش مرغ بومی تخمگذار
فروش مرغ بومی
قیمت مرغ تخمگذار
اریا منتخب
اریا منتخب
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اريا منتخب
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
قیمت جوجه شترمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزایا و معایب نوک چینی

قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ بالغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز گوشت شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت گوشت شتر
قیمت گوشت شترمرغ
اریا منتخب
اریا منتخب
قیمت گوشت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
غذای جوجه شترمرغ

 

 

 

 

مزایا و معایب نوک چینی

غذای شترمرغ در ایران
تغذیه شترمرغ پرواری
طرز تهیه خوراک شترمرغ
فروش جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت جوجه اردک یک روزه
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش اردک اسرائیلی
پرورش جوجه اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
خریدار اردک

 

 

 

 

 

مزایا و معایب نوک چینی

پرورش جوجه اردک
اریا منتخب
اريا منتخب
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
خریدار اردک
اریا منتخب
فروش اردک اسرائیلی
اریا منتخب
روش جوجه مرغ بومی مشهد
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
قیمت جوجه یک روزه بومی
قیمت جوجه یکروزه بومی
اریا منتخب
اریا منتخب

آریا منتخب

آریا منتخب پارسیان كوتاه راجب

[divider height=”30″]
اريا منتخب

شرکت اریا منتخب پارسیان ۱۰سال سابقه در زمینه پرورش

فروش جوجه شترمرغ،فروش چوچه بوقلمون،فروش جوجه گوشتی،فروش مرغ بومی

به لطف پروردگار قدمی در راستای پیشرفت کشور عزیزمان ایران داشته باشد

این شرکت درزمینه تولید و فروش کلیه فرآورده های به دست آمده از شترمرغ

و بوقلمون آماده خدمتگزاری می باشداین شرکت دارای دو سایت تخصوصی می باشد

ایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب در صورت اطلاعات بیشتر و يا درخواست به روز

قيمتها……يا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره۱۰۰۰۵۵۱۳۸۴۱۳۲۵

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱٫- ۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶درخواست خود را علام نماید و پيامك کنید..

اریا منتخب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[button title=”اطلاعات بیشتر” link=”https://ariamp.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/” color=”#ffffff”]

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

3 × سه =