بیماریهای تغذیه ای بوقلمون|بیماریهای مربوط به جوجه بوقلمون و پرورش جوجه بوقلمونجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
کمبود مواد معدنی: بیماریهای تغذیه ای بوقلمون کلسیم و فسفر: ✔️ حدود ۶۹ درصد کلسیم و ۸۰ درصد فسفر بدن عمدتاً در استخوان‌بندی (اسکلت) موجود است که نه تنها موجب استحکام استخوان‌ها می‌شود بلکه یک منبع ذخیره مواد معدنی نیز هست. ✔️ کلسیم به صورت کربنات کلسیم، ترکیب اصلی پوسته تخم را تشکیل می‌دهد. یون‌های کلسیم در تحریک سلول‌های عصبی، انتقال پیام‌های عصبی عضلانی و انقباضی عضلانی و انعقاد خون نقش به سزایی دارد. ✔️ فسفر هم یکی از عناصر تشکیل دهنده اسیدهای نوکلئیک، فسفولیپیدها و بعضی پروتئین‌ها است و در مایعات بدن به همراه کلسیم، به عنوان الکترولیت نقش مهمی بازی می‌کند. ✔️ به جز منابع حیوانی، میزان کلسیم و فسفر در جیره طیور خیلی کم است. لذا از سنگ آهک به منظور مکمل معدنی استفاده می‌کنند. کمبود این عناصر می‌تواند به تحلیل رفتن استخوان‌بندی طیور مانند نرمی استخوان (ریکتز) و در پرندگان بالغ به آستئومالاسی و پوکی استخوان منجر گردد. ✔️تولید تخم‌ کاهش می‌یابد و پوسته‌های آن نازک و لمبه‌ای شکل می‌شود. کلرید سدیم (نمک) ✔️این ماده معدنی در بسیاری از اعمال حیاتی، مانند برقراری فشار اسمزی، تعادل آب و اسید و باز که بر عهده یون‌های سدیم و کلر است، نقش اساسی دارد. کمبود این ماده معدنی می‌تواند باعث تاخیر در رشد، کاهش در تولید تخم‌مرغ، اسهال و از دست دادن آب، ناتوانی اعصاب ماهیچه‌ای و مرگ شود. ✔️ در مرغان تخم‌گذار که جیره‌هایشان فاقد سدیم است دچار کاهش ناگهانی تولید تخم‌ می‌شوند و در آنان نوک زدن به همدیگر و شیوع کانی بالیسم (هم نوع خواری) پدید می‌آید. منگنز: ✔️کمبود این ماده، اسکلت پرنده را دچار تغییر شکل می‌کند وپوسته تخم را نازک، متخلخل و نرم می‌گرداند. در گله‌های مادر یا تخمگذار نیز افت چشمگیری در تولید تخم‌ و قابلیت جوجه درآوری پدید می‌آورد. بیماریهای تغذیه ای بوقلمون روی: ✔️روی جهت رشد و توسعه استخوانی، تشکیل و نگه‌داری بافت پوششی و برای تولید تخم‌ موردنیاز است. ✔️لذا کمبود آن با کاهش رشد، کاهش اشتها و کاهش رشد پرها و نیز ساییدگی پرها و فلسی شدن پوست و به ویژه پوست پرها و پنجه‌ها همراه است. ✔️بر اثر کمبود روی، تولید تخم‌ و قابلیت جوجه درآوری کاهش و تلفات جنینی افزایش می‌یابد.
قالب وردپرس