پرورش مرغ در قفس روشی کم هزینه و سود آور|پرورش مرغ به صورت صنعتیجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
پرورش مرغ مادر در قفس بیش از بیست سال است که دردنیا مورد استفاده قرار گرفته است به طوري كه امروزه دربسياري از کشورهای پیشرفته دنیا این سیستم پرورش مورد استفاده قرار مي گيرد.تحقيقات نشان مي دهد استفاده ازاين روش مزاياي بسياري دارد كه مي توان به تولید محصول ارگانیک، پایین آمدن هزینه ها، بهبود ضریب تولید و کاهش هزینه های انرژی و افزایش راندمان اشاره كرد. خوشبختانه در سالهاي اخيربا توجه به مزاياي بسيار اين روش بسياري از مرغداري هاي صنعتي كشور ازجمله استانهاي خراسان جنوبي، تهران، قم، گلستان وكردستان به آن روي آورده و از مزاياي آن بهره مند شوند پرورش مرغ گوشتی در قفس از شیوه‌های مدرن و پر درآمدی است که طی چند سال اخیر به خاطرمزايايي بسياري كه داشته مورد استقبال پرورش دهندگان طيور در برخي از استانها ي كشور قرار گرفته است. اين درحالي است كه به دنبال علاقمندان اين صنعت،مسئولان جهاد كشاورزي براي رونق اين روش مزايايي بسياري را براي علاقمندان در نظر گرفته اند ودر حال حاضر بسياري از مناطق كشور كه در زمينه صنعت پرورش مرغ گوشتي وتخمي فعاليت دارند به استقبال از اين شيوه روي آورده اند. مزاياي پرورش مرغ در قفسبررسي كارشناسان نشان مي دهد پرورش مرغ ها و خروس ها در قفس سالن به بخش های کوچکی با تعدادی کمتر از 30قطعه مرغ و خروس تقسیم شده که امکان نظارت بر آنها وهمچنین اختلاط بهتر مرغ ها و خروس ها را منجر مي شود که در صورت مشاهده هرگونه بيماري در مرغ ها و یا خروس ها ، امکان حذف و یا جایگزینی آنها به راحتی مقدور می باشد.همچنین آمارگیری از نظر نطفه داری و درصد تولید در هر سلول، امکان بررسی رابرای بهبود مدیریت به بهترين نحومقدورمی سازد.ازطرفي در اين روش براي جمع آوری تخم مرغ از نوار نقاله استفاده می شود که خود منجر به خارج شدن سریع تخم مرغ از دسترس مرغ ها ، کاهش میزان شکسته شدن و جمع آوری سریع ترآنها می شود که افزایش کیفیت جوجه های حاصله را در پي خواهد داشت.ازطرفي وضعیت تخم مرغ های شکسته شده در قفس کمتر از 2/1 درصد است که این عدد درسیستم پرورش دربستردربهترین شرایط به عددی کمتر از 5/4 درصد نمی رسد. همچنين در سیستم پرورش در قفس ، کودهای حاصله توسط نوار نقاله به صورت مستمر از سالن خارج شده که منجر به بهبود هوای داخل سالن ها شده و میزان تهویه مورد نیاز به ازای هر مرغ نسبت به حالت پرورش در بستر کاهش پیدا می كند که خود منجر به صرفه جوئی در مصرف سوخت و شرایط مطلوبتر براي پرورش مرغ های مادر شده وشيوع بيماري هاي واگير دار را به حداقل ممكن مي رساند.در اين روش دان مربوطه توسط واگن به صورت اتوماتیک توزیع شده که مشکلات کمتری را نسبت به سیستم زنجیری ایجاد می كندو همچنين براي آب مورد نياز مرغ، از آبخوری های نیپل استفاده شده که علاوه بر حفظ بهداشت بهتر، مانع از آبریزی در سالن می شود همچنين سیستم پرورش مرغ در قفس با توجه به اتوماسیون انجام گرفته در آن، نیاز به تردد در سالن ها را به حداقل ممکن کاهش داده و امکان استفاده از دوربین های مداربسته را براي کنترل وضعیت سالن و زیر نظر داشتن مرغ ها را نيز ممکن می سازد
قالب وردپرس