دامپزشکی تاکستان با واحدهای تولید خوراک دام غیرمجاز
شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره 172412 ت/41255 در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد تأمين سوخت مادر مصنوعي حرارت مادرمصنوعي در دوران پرورش بوسيله تعداد زيادي از انواع مواد سوختني تأمين مي شود .تقريباً همه انواع مواد سوختني موجود مي توانند جهت تأمين حرارت مورد استفاده قرار گيرند .مواد سوختي عبارتند از : گاز . از گاز مي توان براي گرم نمودن بخاريها و يا سيستم حرارت مركزي استفاده نمود گاز به سه شكل موجود است : 1 – گاز طبيعي 2 – گازمايع .دو نوع گاز مايع وجود دارد : الف – پروپان، ب – بوتان . 3 – گاز متان در حال حاضر گاز متان از تجزيه پس مانده گوارشي خشك طيور توليد شده و به طرق مختلف از جمله بخاري و سيستم حرارت مركزي استفاده مي شود . نفت چراغ . اين ماده سوختي در بخاري و سيستم حرارت مركزي استفاده مي شود . زغال سنگ. ترجيح بر اين است كه در صورت موجود بودن زغال سنگ خشك، ديگر از زغال سنگ قيري شكل بعنوان سوخت بخاري استفاده نشود،چون مواد فرار و دود حاصل از سوختن زغال سنگ خشك كمتراست. مازوت . بطور معمول در بعضي از نقاط دنيا مازوت را بعنوان سوخت بخاري يا سيستم حرارت مركزي بكار مي برند . چوب . براي گرم كردن سالنهاي پرورش استفاده ميشود و به اين ترتيب احتياج به مواد سوختي ديگر براي گرم كردن سالن پرورش كاهش مي يابد .يك ماشين دمنده، اكسيژن رابطرف محل حرارت مي برد و دمنده اي ديگر هواي گرم شده را به سالن هدايت مي كند . برق . از برق بعنوان تأمين سوخت بعضي از وسايل گرم كننده از قبيل بخاري برقي، لامپهاي روشنائي، لامپهاي مادون قرمز و غيره استفاده مي شود. انرژي خورشيدي . درحال حاضر اختراعات زيادي انجام شده كه اشعه خورشيدي را به انرژي هاي ديگر تبديل مي نمايد . در بعضي موارد انرژي خورشيدي تبديل به انرژي حرارتي شده و براي تأمين حرارت سالن مرغداري بكار مي رود و گاهي اوقات براي راه اندازي دستگاههاي حرارتي خاص كه حرارت كمكي لازم را جهت سالنهاي پرورش تأمين مي كنند از انرژي خورشيدي استفاده مي شود . روشهاي تأمين حرارت مادرهاي مصنوعي مادر هاي مصنوعي واحدهايي هستند كه باعث گرم نگهداشتن جوجه ها مي شوند.معمولاً براي انعكاس حرارت آنها به طرف جوجه ها شرايط خاصي لازم است .انواع مادرهاي مصنوعي عبارتند از : 1 – مادرهاي آويز : مادرهاي آويز معمولترين نوع مادرمصنوعي هستند .قسمت گرم كننده توسط يك ورقه فلزي گرد يا زاويه دار پوشيده شده كه باعث انعكاس حرارت به طرف كف سالن مي شود . مادرهاي گازي معمولاً به طريقي توسط طناب ياكابل به سقف آويزان مي شوند تا بتوان آن را بالا و پائين برد، وقتي كاربرد ندارند مي توان آنها را از سالن خارج كرد و يا اينكه تا حد امكان بالا كشيده مي شوند تا براي جوجه هاي سري بعد مورد استفاده قرار گيرند .روش هاي متعددي براي گرم كردن مادرهاي آويز وجود دارد كه اين مسئله باعث طبقه بندي آنها شده است ؛ مادر گازي معمولي . اين نوع مادر گازي 8/1 تا 4/2 متر قطر داشته و قسمت گاز سوز در بالاي گنبد قرار دارد بوسيله تعويض شير گاز هم با گاز طبيعي و هم با گاز مايع قابل استفاده است .هركدام بين 500 تا 750 جوجه يكروزه را در بر گرفته و در هر ساعت نسبت به اندازه شان بين 12000 تا 20000 BTU حرارت توليدمي نمايند . مادر گازي سر تخت .اين نوع مادر گازي داراي سر تقريباً پهن بوده و در آن وسيله گاز سوز مخصوصي استفاده شده كه باعث تابش گرما مي شود .قطر آن حدود 2/1 متر بوده و در ارتفاع 61 سانتي متري ازكف سالن آويزان مي شود. معمولاً زير هر مادر گازي حدود 500 جوجه قرار گرفته و ميزان گرماي آنها بين 25000 تا 50000 BTU در ساعت متغير است . گرماي تابشي قابل اندازه گيري با دما سنج نيست، بلكه فقط راحتي جوجه ها بعنوان ملاك و معيار صحت مقدار حرارت استفاده مي شود . كاتاليزوري . نوعي مادر گازي وجود دارد كه در آن از يك كاتاليزور براي انجام واكشنهاي شيميايي و توليد حرارت استفاده مي شود .سوخت كاتاليزوري باعث توليد حرارت تميز و بدون شعله شده و گرد و خاك و رطوبت تأثيري دركاربرد آن ندارد .وسيله گرم كننده داراي دماي سطحي پائين بوده و باعث آتش گرفتن گرد و خاك يا بستر پوشال نمي شود .ورقه فلزي در آن بكارنرفته وگرما مستقيماً از آن منعكس مي شود. ميزان حرارت حدود 22000 BUT در ساعت بوده و گفته مي شود كه حدود 20 درصد كمتر از مادرگازي استاندارد سوخت مصرف مي نمايد . اشعه مادون قرمز . وسيله گرم كننده مخصوص اين نوع مادر مصنوعي زير آجر نسوزي قرار گرفته كه پس از گرم شدن اشعه مادون قرمز توليد مي كند .انواع مختلفي از اين نوع مادر مصنوعي وجود دارد .بعضي ها داراي چتر بوده و بعضي ديگر چترندارند .ميزان گرماي توليدي نسبتاً پايين است . نفت چراغ معمولي . اين نوع مادر مصنوعي داراي چتر بزرگ و وسيله گرم كننده مخصوصي است كه سوخت آن نفت چراغ مي باشد و معمولاً در مناطقي كه مواد سوختي ديگر كمياب است مورد استفاده قرار مي گيرد . برق معمولي . در جائيكه برق ارزانتر از بقيه مواد سوختي است از مادر مصنوعي كه توسط جريان برق گرما توليد مي نمايد استفاده مي شود . مولد حرارت برقي در زير چتر مادر مصنوعي قرار داده شده و توسط ترموستات جريان برق قطع و وصل مي شود . در بعضي از مدلها پنكه برقي كوچكي در زير مخروط چتر مادر مصنوعي نصب شده و هواي تازه را از بالاي مادر مصنوعي روي سطح جوجه ها به جريان مي اندازد .يك مادر مصنوعي برقي امكان دارد تا 2500 وات برق لازم داشته باشد . 2 – مادرهاي مصنوعي كه با آب داغ كار مي كنند .در اين روش لوله هاي آب داغ در ارتفاع 30 سانتيمتري كف سالن قرار داشته و توليد حرارت مي كنند .ديگ بخاري كه در يك طرف سالن قرار دارد آب گرم را در لوله ها به جريان مي اندازد . در ديگ بخار ترموستاتي قرار دارد كه باعث مي شود درجه حرارت آب بطور يكنواخت حفظ شود .ترموستات اضافي ديگري در زير لوله وسط سالن قرار دارد .اين ترموستات براي كنترل كار پمپ آب گرم است و زمانيكه حرارت سالن كاهش يابد، پمپ شروع به كار نموده تا دماي سالن به حد مطلوب برسد .حدود 4 تا 8 لوله آب گرم در وسط سالن كار گذاشته شده و بالاي آنها پوششي قراردارد كه باعث مي شود گرما به سمت كف سالن هدايت شود . 3 – مادرهاي زميني . در اين روش بجاي تأمين گرماي مورد نياز جوجه ها از بالاي سرشان، امكانات حرارتي را بر روي زمين قرار مي دهند .براي اين كار ديگ بخار همراه با ترموستات در يك طرف سالن قرار گرفته و توسط لوله هائي كه در آن ها آب گرم جريان دارد كف سيماني گرم مي شود .در بعضي موارد كف سالن توسط سيمهاي برقي كه در سيمان كف كار گذاشته شده گرم مي شود .معمولاً در چنين شرايطي از پوشال يا تراشه هاي نجاري براي بستر استفاده مي شود . توجه . هيچگاه كل سالن پرورش را با اين روش گرم نكنيد، بلكه فقط قسمت وسط به عرض 8/1 تا 4/2 متر در تمام طول سالن بايد گرم شود .درصورت گرم نمودن كل سالن با اين سيستم، پر درآوري جوجه ها خوب نخواهد بود. نكته مهم . هيچگاه نبايدلوله هاي آبگرم را در نزديكي ديوارهاي جلو و عقب سالن قرار داد، بلكه لازم است براي تأمين تهويه كافي در زير پوشش در وسط سالن نصب گردند . 4 – گرم كردن كل سالن . وقتيكه براي دوران پرورش از سالن بسته استفاده مي شود اين امكان وجود دارد كه براي تأمين حرارت لازم، كل سالن را گرم نمود .طبيعتاً حرارت توليد شده در اين روش كمتر از مقدار حرارت لازم در سيستم مادر مصنوعي است . در بدو ورود جوجه ها حرارت لازم در كف سالن حدود c°29 مي باشد .اين حرارت توسط سيستم حرارت مركزي تأمين مي شود و بوسيله كانالي به سالن راه مي يابد .روش ديگر بكار بردن مادر مصنوعي دائمي به ارتفاع حدود 8/1 متر از كف سالن مي باشد، ولي معمولاً اين روش اقتصادي نيست . روش گرم كردن كل سالن در فارمهائي كه از قسمتي از سالن استفاده مي كنند مناسب است . استفاده از حضار در اطراف مادر مصنوعي براي اينكه جوجه ها زياد از منبع حرارتي دور نشوند، در اطراف مادر مصنوعي حصاربندي ميكنند .حصار در فاصله حدود 76 سانتيمتري از سطح مادر مصنوعي بطور دايره وار نصب مي گردد .با بزرگ شدن جوجه ها حصار را نيز بزرگتر ميكنند تا جوجه ها سطح كافي داشته باشند .مواديكه بعنوان حصار بكار مي رود ممكن است توپر يا توري باشند .از مواد توپر در هواي سرد و از توري در هواي گرم استفاده مي شود معمولاً حصارهاي توپر از مواد قابل انحناء كه 40تا 60 سانتيمتر عرض دارند ساخته و در اطراف مادر مصنوعي قرار مي دهند . اين حصارها توسط سنجاقهاي بزرگ لباس به يكديگر متصل مي گردند .از كارتن هاي مقوائي موجدار نيز مي توان استفاده نمود ولي چون قابل شستشو و تميز كردن نيستند، بعد از استفاده بايد دور ريخته شوند . لوازم دوران پرورش آبخوري آبخوري براي جوجه هاي جوان آبخوري براي جوجه هاي جوان تقريباً به نوع كله قندي محدود مي شود .براي اينكه آب به آساني در دسترس جوجه ها قرار گيرد لازم است در داخل حصار و اطراف مادر مصنوعي تعدادي آبخوري كوچك قرار داده شود و آبخوري كله قندي عملي ترين نوع آبخوري است . انواع آبخوري ها عبارتند از : 1- كله قندي 2- پلاستيكي 3- تمام شيشه اي 4- فلزي 5- پلاستيكي و فلزي هر آبخوري كوچك تقريباً بايد به ميزان 1 گالن (8/3 ليتر) ظرفيت داشته باشد .تعداد زياد آبخوري كوچك بهتر از تعداد كم آبخوري بزرگ است . آبخوري بعد از يك هفتگي به مجرد اينكه جوجه ها ياد گرفتند چگونه آب بنوشند و حصار وسيعتر شده يا برداشته شد، لازم است كه آبخوريهاي بزرگ جانشين آبخوريهاي كوچك شوند .اكثر آبخوريهايي كه بعد از 1 هفتگي بكار مي روند تا مرحله بلوغ قابل استفاده بوده و در بعضي ها در زمان توليد نيز مورد استفاده قرار مي گيرند .معمولاً اين نوع سيستم آبخوري اتوماتيك بوده و داراي انواع زير مي باشد : ترافهاي اتومات . تراف معمولاً به شكل V بوده و براي ارتفاع 5 سانتيمتر تا حدود 41 سانتيمتر و همچنين طول 8 فوت (4/2متر) قابل تنظيم است .سه نوع آبخوري ترافي وجود دارد كه اختلافشان در نوع سوپاپي است كه در آن بكار رفته است . 1-سوپاپ معللق . در اين نوع آبخوري يك انتهاي تراف به چهارچوب متصل بوده و انتهاي ديگر روي سوپاپي آويزان است .وزن آب موجود در تراف باعث قطع و وصل شدن جريان آب مي گردد . 2-سوپاپ شناور .در اين نوع آبخوري تراف بطور محكم به چهارچوب متصل است . در يك انتهاي تراف يك بشقاب در بسته اي است كه در آن سوپاپ شناوري قرار دارد و براساس ارتفاع آب در داخل بشقاب و تراف جريان آب قطع و وصل مي شود . 3-سوپاپ برقي . در اين نوع آبخوري سوپاپ برقي باعث قطع و وصل جريان آب در داخل تراف مي شود . آبخوري آويز . اين نوع آبخوري معمولاً گرد و از جنس پلاستيك يا فلز بوده و از سقف آويزان مي شود .يك گنبد زنگي شكل كه مجاور سوپاپي قرار دارد باعث مي شود آب به ميزان معين در بشقاب وجود داشته باشد .ارتفاع آنها بوسيله طناب، كابل يا زنجير كم و زياد مي شود . آبخوري فنجاني . آبخوريهاي كوچكي هستند كه 15 - 5 سانتيمتر قطر داشته و عمق آنها 6/7 – 5/2 سانتيمتر است .بر اساس روشي كه آب در داخل آنها وارد مي شود تقسيم بندي مي شوند . نوع معلق . يك فنجان نسبتاً بزرگي به انتهاي يك لوله عمودي يا لوله خرطومي متصل است .در داخل فنجان سوپاپي قرار دارد كه براساس وزن آب داخل فنجان باز و بسته مي شود . نوع ماشه اي . معمولاً فنجانها در قسمت بالاي يك لوله افقي در طول يالن قرار دارند سوپاپي در قسمت پائين فنجان وجود دارد كه توسط ماشه اي باز و بسته مي شود . ماشه توسط پرنده عمل مي كند .فنجان اين نوع آبخوري بسيار كوچك است .لوله افقي توسط كابل و وينچ بالا و پائين كشيده مي شود و از اينرو براساس سن جوجه ارتفاع آن تغيير مي يابد . توجه . براي استفاده از آبخوري فنجاني بايد فشار سنجي در ابتداي خط ورودي آب نصب گردد . آبخوري پستانك چكمه اي . اين نوع آبخوري سوپاپ كوچكي است كه از پائين توسط طيور كار مي كند .وقتي پرنده گردنش را دراز نموده و به آب نوك مي زند باعث مي شود كه آب از دهانه بطرف پائين جريان يابد .اين نوع آبخوري براي جوجه هاي قبل از سن يك هفتگي قابل استفاده نمي باشد . دانخوري دانخوريهاي اوليه براي اينكه جوجه ها در سنين ابتدائي ياد بگيرند كه چگونه دان مصرف نمايند بايد در روزهاي اول تعداد زيادي دانخوري در اختيار آنها گذاشته شود .معمولاً دانهاي اوليه در سيني هاي بزرگ كم عمق كه 5- 5/2 سانتيمتر ارتفاع دارند ريخته مي شوند .چنين سيني هايي را مي توان به روشهاي ذيل تهيه كرد . 1-سرپوش كارتن حمل جوجه هاي يكروزه . 2-سرپوش دانخوري – اين نوع سرپوش به اندازه سرپوش كارتن حمل جوجه هاي يكروزه بوده و مخصوص همين كار در كارخانه ساخته مي شود . 3-دانخوري پلاستيكي – اين نوع دانخوري به اندازه سرپوش كارتن حمل جوجه هاي يكروزه بوده كه از مواد پلاستيكي يا مواد مشابه ديگر ساخته مي شود .حسن آنها در اين است كه قابل شستشو بوده و پس از شستشو مجدداً قابل استفاده اند . دانخوريهاي ثانويه وقتي جوجه به سن پنج روزگي مي رسند دانخوريهاي اوليه قابل استفاده نيستند و بايددانخوريهاي بزرگتري جايگزين آنها شوند .در اكثر موارد دانخوريهاي ثانويه را آنقدر بزرگ در نظر مي گيرند كه تا پايان عمر گله قابل استفاده باشند .بعضي از اين دانخوريها اتوماتيك بوده و بعضي ديگر بايد با دست پر شوند .انواع دانخوريهاي ثانويه عبارتند از : دانخوريهاي دستي دانخوريهاي ترافي . اين دانخوريها ترافهايي هستند كه 8/1- 2/1 متر طول داشته و با دست پر مي شوند .استفاده از پنجره مشبك يا چوب گردان در روي تراف باعث مي شود كه جوجه ها نتوانند داخل تراف بروند و به اين ترتيب دان به هدر نميرود . دانخوريهاي استوانه اي (لوله اي). اين نوع دانخوري، استوانه هاي بزرگي به قطر 40 – 20 سانتيمتر و به طول 6/0 مترمي باشند .دان از استوانه به بشقاب بزرگي كه در قسمت پائين قرار دارد مي ريزد و مورد مصرف طيور قرار مي گيرد . معمولاً دانخوريهاي استوانه اي را به سقف آويزان مي كنند . دانخوريهاي اتوماتيك دانخوريهاي اتوماتيك شامل بشقاب ياتراف بوده كه دان در آن به مصرف طيور مي رسد و مكانيزمي باعث مي شود تا دان بطور اتوماتيك از مخزن (هاپر) به بشقابها يا ترافها انتقال يابد .اين نوع دانخوريها داراي انواع زيادي مي باشند ولي تقسيمات اصلي آن بشرح ذيل است . تراف و زنجير . در اين سيستم تراف بزرگي در سرتاسر سالن قرار دارد كه بوسيله زنجير مخصوصي دان در داخل آن به حركت در مي آيد .هاپري كه در يك انتهاي سالن يا پن قرار دارد بعنوان ذخيره دان عمل مي نمايد . سيستم نقاله و بشقاب . در اين سيستم دان در داخل تراف يالوله توسط آگر يا زنجير به حركت در مي آيد . سوراخهائي كه در فاصله هاي معيني روي لوله تعبيه شده اند باعث ريزش دان در داخل بشقاب مي شوند .وقتي ظروف دان بقدر كافي پر شدند مي توان توسط دستگاههاي اتوماتيك جريان دان را قطع نمود . سيستم لوله و تراف .دان در داخل لوله اي كه ترافي به آن متصل است عبور مي كند . سوراخهاي لوله باعث ريزش دان داخل ترافي كه در زير آن قرار دارد مي شود سيستم دانخوري لوله اي . يك آگر يا كابل ديسك دار كهدر داخل لوله قرار دارد باعث انتقال دان در سراسر سالنمي شود .لوله هاي كوچك ديگري در فاصله هاي معين به لوله اصلي متصل هستند .از طريق اين لوله هاي كوچك دان در داخل دانخورهاي بشقابي ريخته مي شود . نوع دانخوري و سن مرغ . دانخورهاي ثانويه بايد در اندازه و انواعي انتخاب گردند كه براي جوجه هاي سنين قبل از يك هفتگي مناسب باشند .اگر تراف خيلي بزرگ باشد بايد بعد از حذف دانخوري اوليه وقبل از استفاده از دانخوري ثانويه بزرگ از دانخوريهاي مناسب ديگري استفاده نمود كه اين عمل باعث افزايش هزينه ها مي شود .جوجه ها وقتي كوچك هستند بجاي اينكه در اطراف دانخوري بايستند و دان بخورند به داخل دانخوري مي روند، اين مسئله نه تنها بعنوان يك عدم مزيت بشمار نمي آيد بلكه باعث تشويق و ترغيب آنها به دان خوردن مي شود . با افزايش رشد گله، ارتفاع دانخوريها به نحوي افزايش داده مي شود كه هميشه ارتفاع دان در حد پشت جوجه ها باشد . براي جلوگيري از استراحت مرغها در روي تراف دانخوري، از سيم شوك دهنده برقي استفاده مي نمايند پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها......یا سفارش خرید و فروش خود و.... به شماره 09123968671 09121986651 09131005836 09131007689                       تماس با ما                   درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.
شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره 172412 ت/41255 در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد تأمين سوخت مادر مصنوعي حرارت مادرمصنوعي در دوران پرورش بوسيله تعداد زيادي از انواع مواد سوختني تأمين مي شود .تقريباً همه انواع مواد سوختني موجود مي توانند جهت تأمين حرارت مورد استفاده قرار گيرند .مواد سوختي عبارتند از : گاز . از گاز مي توان براي گرم نمودن بخاريها و يا سيستم حرارت مركزي استفاده نمود گاز به سه شكل موجود است : 1 – گاز طبيعي 2 – گازمايع .دو نوع گاز مايع وجود دارد : الف – پروپان، ب – بوتان . 3 – گاز متان در حال حاضر گاز متان از تجزيه پس مانده گوارشي خشك طيور توليد شده و به طرق مختلف از جمله بخاري و سيستم حرارت مركزي استفاده مي شود . نفت چراغ . اين ماده سوختي در بخاري و سيستم حرارت مركزي استفاده مي شود . زغال سنگ. ترجيح بر اين است كه در صورت موجود بودن زغال سنگ خشك، ديگر از زغال سنگ قيري شكل بعنوان سوخت بخاري استفاده نشود،چون مواد فرار و دود حاصل از سوختن زغال سنگ خشك كمتراست. مازوت . بطور معمول در بعضي از نقاط دنيا مازوت را بعنوان سوخت بخاري يا سيستم حرارت مركزي بكار مي برند . چوب . براي گرم كردن سالنهاي پرورش استفاده ميشود و به اين ترتيب احتياج به مواد سوختي ديگر براي گرم كردن سالن پرورش كاهش مي يابد .يك ماشين دمنده، اكسيژن رابطرف محل حرارت مي برد و دمنده اي ديگر هواي گرم شده را به سالن هدايت مي كند . برق . از برق بعنوان تأمين سوخت بعضي از وسايل گرم كننده از قبيل بخاري برقي، لامپهاي روشنائي، لامپهاي مادون قرمز و غيره استفاده مي شود. انرژي خورشيدي . درحال حاضر اختراعات زيادي انجام شده كه اشعه خورشيدي را به انرژي هاي ديگر تبديل مي نمايد . در بعضي موارد انرژي خورشيدي تبديل به انرژي حرارتي شده و براي تأمين حرارت سالن مرغداري بكار مي رود و گاهي اوقات براي راه اندازي دستگاههاي حرارتي خاص كه حرارت كمكي لازم را جهت سالنهاي پرورش تأمين مي كنند از انرژي خورشيدي استفاده مي شود . روشهاي تأمين حرارت مادرهاي مصنوعي مادر هاي مصنوعي واحدهايي هستند كه باعث گرم نگهداشتن جوجه ها مي شوند.معمولاً براي انعكاس حرارت آنها به طرف جوجه ها شرايط خاصي لازم است .انواع مادرهاي مصنوعي عبارتند از : 1 – مادرهاي آويز : مادرهاي آويز معمولترين نوع مادرمصنوعي هستند .قسمت گرم كننده توسط يك ورقه فلزي گرد يا زاويه دار پوشيده شده كه باعث انعكاس حرارت به طرف كف سالن مي شود . مادرهاي گازي معمولاً به طريقي توسط طناب ياكابل به سقف آويزان مي شوند تا بتوان آن را بالا و پائين برد، وقتي كاربرد ندارند مي توان آنها را از سالن خارج كرد و يا اينكه تا حد امكان بالا كشيده مي شوند تا براي جوجه هاي سري بعد مورد استفاده قرار گيرند .روش هاي متعددي براي گرم كردن مادرهاي آويز وجود دارد كه اين مسئله باعث طبقه بندي آنها شده است ؛ مادر گازي معمولي . اين نوع مادر گازي 8/1 تا 4/2 متر قطر داشته و قسمت گاز سوز در بالاي گنبد قرار دارد بوسيله تعويض شير گاز هم با گاز طبيعي و هم با گاز مايع قابل استفاده است .هركدام بين 500 تا 750 جوجه يكروزه را در بر گرفته و در هر ساعت نسبت به اندازه شان بين 12000 تا 20000 BTU حرارت توليدمي نمايند . مادر گازي سر تخت .اين نوع مادر گازي داراي سر تقريباً پهن بوده و در آن وسيله گاز سوز مخصوصي استفاده شده كه باعث تابش گرما مي شود .قطر آن حدود 2/1 متر بوده و در ارتفاع 61 سانتي متري ازكف سالن آويزان مي شود. معمولاً زير هر مادر گازي حدود 500 جوجه قرار گرفته و ميزان گرماي آنها بين 25000 تا 50000 BTU در ساعت متغير است . گرماي تابشي قابل اندازه گيري با دما سنج نيست، بلكه فقط راحتي جوجه ها بعنوان ملاك و معيار صحت مقدار حرارت استفاده مي شود . كاتاليزوري . نوعي مادر گازي وجود دارد كه در آن از يك كاتاليزور براي انجام واكشنهاي شيميايي و توليد حرارت استفاده مي شود .سوخت كاتاليزوري باعث توليد حرارت تميز و بدون شعله شده و گرد و خاك و رطوبت تأثيري دركاربرد آن ندارد .وسيله گرم كننده داراي دماي سطحي پائين بوده و باعث آتش گرفتن گرد و خاك يا بستر پوشال نمي شود .ورقه فلزي در آن بكارنرفته وگرما مستقيماً از آن منعكس مي شود. ميزان حرارت حدود 22000 BUT در ساعت بوده و گفته مي شود كه حدود 20 درصد كمتر از مادرگازي استاندارد سوخت مصرف مي نمايد . اشعه مادون قرمز . وسيله گرم كننده مخصوص اين نوع مادر مصنوعي زير آجر نسوزي قرار گرفته كه پس از گرم شدن اشعه مادون قرمز توليد مي كند .انواع مختلفي از اين نوع مادر مصنوعي وجود دارد .بعضي ها داراي چتر بوده و بعضي ديگر چترندارند .ميزان گرماي توليدي نسبتاً پايين است . نفت چراغ معمولي . اين نوع مادر مصنوعي داراي چتر بزرگ و وسيله گرم كننده مخصوصي است كه سوخت آن نفت چراغ مي باشد و معمولاً در مناطقي كه مواد سوختي ديگر كمياب است مورد استفاده قرار مي گيرد . برق معمولي . در جائيكه برق ارزانتر از بقيه مواد سوختي است از مادر مصنوعي كه توسط جريان برق گرما توليد مي نمايد استفاده مي شود . مولد حرارت برقي در زير چتر مادر مصنوعي قرار داده شده و توسط ترموستات جريان برق قطع و وصل مي شود . در بعضي از مدلها پنكه برقي كوچكي در زير مخروط چتر مادر مصنوعي نصب شده و هواي تازه را از بالاي مادر مصنوعي روي سطح جوجه ها به جريان مي اندازد .يك مادر مصنوعي برقي امكان دارد تا 2500 وات برق لازم داشته باشد . 2 – مادرهاي مصنوعي كه با آب داغ كار مي كنند .در اين روش لوله هاي آب داغ در ارتفاع 30 سانتيمتري كف سالن قرار داشته و توليد حرارت مي كنند .ديگ بخاري كه در يك طرف سالن قرار دارد آب گرم را در لوله ها به جريان مي اندازد . در ديگ بخار ترموستاتي قرار دارد كه باعث مي شود درجه حرارت آب بطور يكنواخت حفظ شود .ترموستات اضافي ديگري در زير لوله وسط سالن قرار دارد .اين ترموستات براي كنترل كار پمپ آب گرم است و زمانيكه حرارت سالن كاهش يابد، پمپ شروع به كار نموده تا دماي سالن به حد مطلوب برسد .حدود 4 تا 8 لوله آب گرم در وسط سالن كار گذاشته شده و بالاي آنها پوششي قراردارد كه باعث مي شود گرما به سمت كف سالن هدايت شود . 3 – مادرهاي زميني . در اين روش بجاي تأمين گرماي مورد نياز جوجه ها از بالاي سرشان، امكانات حرارتي را بر روي زمين قرار مي دهند .براي اين كار ديگ بخار همراه با ترموستات در يك طرف سالن قرار گرفته و توسط لوله هائي كه در آن ها آب گرم جريان دارد كف سيماني گرم مي شود .در بعضي موارد كف سالن توسط سيمهاي برقي كه در سيمان كف كار گذاشته شده گرم مي شود .معمولاً در چنين شرايطي از پوشال يا تراشه هاي نجاري براي بستر استفاده مي شود . توجه . هيچگاه كل سالن پرورش را با اين روش گرم نكنيد، بلكه فقط قسمت وسط به عرض 8/1 تا 4/2 متر در تمام طول سالن بايد گرم شود .درصورت گرم نمودن كل سالن با اين سيستم، پر درآوري جوجه ها خوب نخواهد بود. نكته مهم . هيچگاه نبايدلوله هاي آبگرم را در نزديكي ديوارهاي جلو و عقب سالن قرار داد، بلكه لازم است براي تأمين تهويه كافي در زير پوشش در وسط سالن نصب گردند . 4 – گرم كردن كل سالن . وقتيكه براي دوران پرورش از سالن بسته استفاده مي شود اين امكان وجود دارد كه براي تأمين حرارت لازم، كل سالن را گرم نمود .طبيعتاً حرارت توليد شده در اين روش كمتر از مقدار حرارت لازم در سيستم مادر مصنوعي است . در بدو ورود جوجه ها حرارت لازم در كف سالن حدود c°29 مي باشد .اين حرارت توسط سيستم حرارت مركزي تأمين مي شود و بوسيله كانالي به سالن راه مي يابد .روش ديگر بكار بردن مادر مصنوعي دائمي به ارتفاع حدود 8/1 متر از كف سالن مي باشد، ولي معمولاً اين روش اقتصادي نيست . روش گرم كردن كل سالن در فارمهائي كه از قسمتي از سالن استفاده مي كنند مناسب است . استفاده از حضار در اطراف مادر مصنوعي براي اينكه جوجه ها زياد از منبع حرارتي دور نشوند، در اطراف مادر مصنوعي حصاربندي ميكنند .حصار در فاصله حدود 76 سانتيمتري از سطح مادر مصنوعي بطور دايره وار نصب مي گردد .با بزرگ شدن جوجه ها حصار را نيز بزرگتر ميكنند تا جوجه ها سطح كافي داشته باشند .مواديكه بعنوان حصار بكار مي رود ممكن است توپر يا توري باشند .از مواد توپر در هواي سرد و از توري در هواي گرم استفاده مي شود معمولاً حصارهاي توپر از مواد قابل انحناء كه 40تا 60 سانتيمتر عرض دارند ساخته و در اطراف مادر مصنوعي قرار مي دهند . اين حصارها توسط سنجاقهاي بزرگ لباس به يكديگر متصل مي گردند .از كارتن هاي مقوائي موجدار نيز مي توان استفاده نمود ولي چون قابل شستشو و تميز كردن نيستند، بعد از استفاده بايد دور ريخته شوند . لوازم دوران پرورش آبخوري آبخوري براي جوجه هاي جوان آبخوري براي جوجه هاي جوان تقريباً به نوع كله قندي محدود مي شود .براي اينكه آب به آساني در دسترس جوجه ها قرار گيرد لازم است در داخل حصار و اطراف مادر مصنوعي تعدادي آبخوري كوچك قرار داده شود و آبخوري كله قندي عملي ترين نوع آبخوري است . انواع آبخوري ها عبارتند از : 1- كله قندي 2- پلاستيكي 3- تمام شيشه اي 4- فلزي 5- پلاستيكي و فلزي هر آبخوري كوچك تقريباً بايد به ميزان 1 گالن (8/3 ليتر) ظرفيت داشته باشد .تعداد زياد آبخوري كوچك بهتر از تعداد كم آبخوري بزرگ است . آبخوري بعد از يك هفتگي به مجرد اينكه جوجه ها ياد گرفتند چگونه آب بنوشند و حصار وسيعتر شده يا برداشته شد، لازم است كه آبخوريهاي بزرگ جانشين آبخوريهاي كوچك شوند .اكثر آبخوريهايي كه بعد از 1 هفتگي بكار مي روند تا مرحله بلوغ قابل استفاده بوده و در بعضي ها در زمان توليد نيز مورد استفاده قرار مي گيرند .معمولاً اين نوع سيستم آبخوري اتوماتيك بوده و داراي انواع زير مي باشد : ترافهاي اتومات . تراف معمولاً به شكل V بوده و براي ارتفاع 5 سانتيمتر تا حدود 41 سانتيمتر و همچنين طول 8 فوت (4/2متر) قابل تنظيم است .سه نوع آبخوري ترافي وجود دارد كه اختلافشان در نوع سوپاپي است كه در آن بكار رفته است . 1-سوپاپ معللق . در اين نوع آبخوري يك انتهاي تراف به چهارچوب متصل بوده و انتهاي ديگر روي سوپاپي آويزان است .وزن آب موجود در تراف باعث قطع و وصل شدن جريان آب مي گردد . 2-سوپاپ شناور .در اين نوع آبخوري تراف بطور محكم به چهارچوب متصل است . در يك انتهاي تراف يك بشقاب در بسته اي است كه در آن سوپاپ شناوري قرار دارد و براساس ارتفاع آب در داخل بشقاب و تراف جريان آب قطع و وصل مي شود . 3-سوپاپ برقي . در اين نوع آبخوري سوپاپ برقي باعث قطع و وصل جريان آب در داخل تراف مي شود . آبخوري آويز . اين نوع آبخوري معمولاً گرد و از جنس پلاستيك يا فلز بوده و از سقف آويزان مي شود .يك گنبد زنگي شكل كه مجاور سوپاپي قرار دارد باعث مي شود آب به ميزان معين در بشقاب وجود داشته باشد .ارتفاع آنها بوسيله طناب، كابل يا زنجير كم و زياد مي شود . آبخوري فنجاني . آبخوريهاي كوچكي هستند كه 15 - 5 سانتيمتر قطر داشته و عمق آنها 6/7 – 5/2 سانتيمتر است .بر اساس روشي كه آب در داخل آنها وارد مي شود تقسيم بندي مي شوند . نوع معلق . يك فنجان نسبتاً بزرگي به انتهاي يك لوله عمودي يا لوله خرطومي متصل است .در داخل فنجان سوپاپي قرار دارد كه براساس وزن آب داخل فنجان باز و بسته مي شود . نوع ماشه اي . معمولاً فنجانها در قسمت بالاي يك لوله افقي در طول يالن قرار دارند سوپاپي در قسمت پائين فنجان وجود دارد كه توسط ماشه اي باز و بسته مي شود . ماشه توسط پرنده عمل مي كند .فنجان اين نوع آبخوري بسيار كوچك است .لوله افقي توسط كابل و وينچ بالا و پائين كشيده مي شود و از اينرو براساس سن جوجه ارتفاع آن تغيير مي يابد . توجه . براي استفاده از آبخوري فنجاني بايد فشار سنجي در ابتداي خط ورودي آب نصب گردد . آبخوري پستانك چكمه اي . اين نوع آبخوري سوپاپ كوچكي است كه از پائين توسط طيور كار مي كند .وقتي پرنده گردنش را دراز نموده و به آب نوك مي زند باعث مي شود كه آب از دهانه بطرف پائين جريان يابد .اين نوع آبخوري براي جوجه هاي قبل از سن يك هفتگي قابل استفاده نمي باشد . دانخوري دانخوريهاي اوليه براي اينكه جوجه ها در سنين ابتدائي ياد بگيرند كه چگونه دان مصرف نمايند بايد در روزهاي اول تعداد زيادي دانخوري در اختيار آنها گذاشته شود .معمولاً دانهاي اوليه در سيني هاي بزرگ كم عمق كه 5- 5/2 سانتيمتر ارتفاع دارند ريخته مي شوند .چنين سيني هايي را مي توان به روشهاي ذيل تهيه كرد . 1-سرپوش كارتن حمل جوجه هاي يكروزه . 2-سرپوش دانخوري – اين نوع سرپوش به اندازه سرپوش كارتن حمل جوجه هاي يكروزه بوده و مخصوص همين كار در كارخانه ساخته مي شود . 3-دانخوري پلاستيكي – اين نوع دانخوري به اندازه سرپوش كارتن حمل جوجه هاي يكروزه بوده كه از مواد پلاستيكي يا مواد مشابه ديگر ساخته مي شود .حسن آنها در اين است كه قابل شستشو بوده و پس از شستشو مجدداً قابل استفاده اند . دانخوريهاي ثانويه وقتي جوجه به سن پنج روزگي مي رسند دانخوريهاي اوليه قابل استفاده نيستند و بايددانخوريهاي بزرگتري جايگزين آنها شوند .در اكثر موارد دانخوريهاي ثانويه را آنقدر بزرگ در نظر مي گيرند كه تا پايان عمر گله قابل استفاده باشند .بعضي از اين دانخوريها اتوماتيك بوده و بعضي ديگر بايد با دست پر شوند .انواع دانخوريهاي ثانويه عبارتند از : دانخوريهاي دستي دانخوريهاي ترافي . اين دانخوريها ترافهايي هستند كه 8/1- 2/1 متر طول داشته و با دست پر مي شوند .استفاده از پنجره مشبك يا چوب گردان در روي تراف باعث مي شود كه جوجه ها نتوانند داخل تراف بروند و به اين ترتيب دان به هدر نميرود . دانخوريهاي استوانه اي (لوله اي). اين نوع دانخوري، استوانه هاي بزرگي به قطر 40 – 20 سانتيمتر و به طول 6/0 مترمي باشند .دان از استوانه به بشقاب بزرگي كه در قسمت پائين قرار دارد مي ريزد و مورد مصرف طيور قرار مي گيرد . معمولاً دانخوريهاي استوانه اي را به سقف آويزان مي كنند . دانخوريهاي اتوماتيك دانخوريهاي اتوماتيك شامل بشقاب ياتراف بوده كه دان در آن به مصرف طيور مي رسد و مكانيزمي باعث مي شود تا دان بطور اتوماتيك از مخزن (هاپر) به بشقابها يا ترافها انتقال يابد .اين نوع دانخوريها داراي انواع زيادي مي باشند ولي تقسيمات اصلي آن بشرح ذيل است . تراف و زنجير . در اين سيستم تراف بزرگي در سرتاسر سالن قرار دارد كه بوسيله زنجير مخصوصي دان در داخل آن به حركت در مي آيد .هاپري كه در يك انتهاي سالن يا پن قرار دارد بعنوان ذخيره دان عمل مي نمايد . سيستم نقاله و بشقاب . در اين سيستم دان در داخل تراف يالوله توسط آگر يا زنجير به حركت در مي آيد . سوراخهائي كه در فاصله هاي معيني روي لوله تعبيه شده اند باعث ريزش دان در داخل بشقاب مي شوند .وقتي ظروف دان بقدر كافي پر شدند مي توان توسط دستگاههاي اتوماتيك جريان دان را قطع نمود . سيستم لوله و تراف .دان در داخل لوله اي كه ترافي به آن متصل است عبور مي كند . سوراخهاي لوله باعث ريزش دان داخل ترافي كه در زير آن قرار دارد مي شود سيستم دانخوري لوله اي . يك آگر يا كابل ديسك دار كهدر داخل لوله قرار دارد باعث انتقال دان در سراسر سالنمي شود .لوله هاي كوچك ديگري در فاصله هاي معين به لوله اصلي متصل هستند .از طريق اين لوله هاي كوچك دان در داخل دانخورهاي بشقابي ريخته مي شود . نوع دانخوري و سن مرغ . دانخورهاي ثانويه بايد در اندازه و انواعي انتخاب گردند كه براي جوجه هاي سنين قبل از يك هفتگي مناسب باشند .اگر تراف خيلي بزرگ باشد بايد بعد از حذف دانخوري اوليه وقبل از استفاده از دانخوري ثانويه بزرگ از دانخوريهاي مناسب ديگري استفاده نمود كه اين عمل باعث افزايش هزينه ها مي شود .جوجه ها وقتي كوچك هستند بجاي اينكه در اطراف دانخوري بايستند و دان بخورند به داخل دانخوري مي روند، اين مسئله نه تنها بعنوان يك عدم مزيت بشمار نمي آيد بلكه باعث تشويق و ترغيب آنها به دان خوردن مي شود . با افزايش رشد گله، ارتفاع دانخوريها به نحوي افزايش داده مي شود كه هميشه ارتفاع دان در حد پشت جوجه ها باشد . براي جلوگيري از استراحت مرغها در روي تراف دانخوري، از سيم شوك دهنده برقي استفاده مي نمايند پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها......یا سفارش خرید و فروش خود و.... به شماره 09123968671 09121986651 09131005836 09131007689                       تماس با ما                   درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.
قالب وردپرس