تاسیسات جانبی جهت راه اندازی مزارع صنعتی شترمرغ|تاسیسات مزرعه پرورش شترمرغجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک

تاسیسات جانبی جهت راه اندازی مزارع صنعتی شترمرغ

تاسیسات جانبی جهت راه اندازی مزارع صنعتی شترمرغ شامل موارد ذیل می باشد :1- اتاق خدمات ( اتاق سرویس ) : برای هر سالن پرورش باید اتاق سرویس جهت نصب مخزن آب به منظور مصرف دارو در آب آشامیدنی ، اقدامات کنترلی گله و سایر تجهیزات در محل مناسب در نظر گرفته شود. 2- انبار : 2-1 انبار نگهداری مواد غدایی : انبار باید از نظر میزان رطوبت ، دما و وضعیت پالت بندی مناسب بوده و فاصله پالت ها از دیوار رعایت و شرایط مطلوب جهت مبارزه با حیوانات جونده ، موذی و حشرات فراهم شده باشد. همچنین کف ، دیوار و سقف از جنس مناسب ، قابل شستشو و ضد عفونی کردن باشد. و محل استقرار انبار خوراک باید در مجاورت درب ورودی در نظر گرفته شود. 2-2 انبار دارو و واکسن : در مکان مناسب احداث و باید مجهز به امکانات لازم جهت نگهداری دارو و واکسن باشد. 2-3 انبار لوازم : در مکان مناسب استقرار یافته و در آن لوازم و وسایل مصرفی نگهداری میشود. تبصره : انبار ها باید به صورتی ساخته شوند که قابل شستشو و ضد عفونی باشند. 3- اتاق کارگران و کارکنان : خانه های کارگری در محتی احداث شوند که کارگران امکان ورود مستقیم به داخل فارم (مزرعه) وجود نداشته و در برنامه سر کشی ضمن رعایت کلیه اصول ایمنی زیستی ( دوش ، تعویض لباس و .... ) بایستی از قسمت نگهداری جوانترها به طرف بالغین و از سمت پرندگان سالم به طرف پرندگان مریض تردد نمایند. 4- رختکن : رختکن باید در موقعیتی طراحی گردد که کارگران و بازدید کنندگان فقط پس از ورود و پوشیدن لباس کار وارد قسمت های مربوطه شوند. ( در این مکان ها دوش باید تعبیه گردد تا بسته به شرایط در صورت لزوم دوش گرفته شود). تبصره 1 : نصب روشویی برای شستن دست ها و تعبیه حوضچه ضد عفونی چکمه ها لازم می باشد. تبصره 2 : پیش بینی جایگاه کمد به تعداد مناسب برای لباس های کار و لباس شخصی لازم می باشد. 5- سرویسهای بهداشتی : احداث سرویسهای بهداشتی متناسب با تعداد پرسنل قبل از رختکن ها ضرورت دارد. 6- مخازن سوخت : واحد پرورش جوجه شتر مرغ باید دارای مخازن کافی سوخت و با ظرفیت مناسب باشد و مخازن مذکور در جوار دیوار در نزدیکترین مکان به درب ورودی احداث شود به نحوی که جهت تخلیه سوخت نیاز به ورود وسیله نقلیه به داخل فارم نباشد. فاصله مناسب بین منابع تأمین سوخت و آب مصرفی در واحد های پرورش شتر مرغ بمنظور جلو گیری از نشت مواد سوختی به شبکه آب رسانی رعایت گردد. 7- مخازن ذخیره آب : آب مصرفی در واحد باید شرایط آب آشامیدنی را دارا بوده و با فشار مناسب در تمام محل های مورد نیاز در دسترس باشد. ارج است امکانات کافی جهت ذخیره و استفاده از آب برای کل واحد در مواقع ضروری مهیا باشد. تبصره : این مخازن ( هوائی و زمینی ) در واحد غیر قابل نفوذ و قابل لایروبی (شستشو) ضد عفونی و کنترل باشد. 8- چاه فاضلاب : در موقعیت مناسب و فاصله لازم از منابع آب و شبکه آبرسانی احداث شود و سیستم جمع آوری و هدایت فاضلاب باید به شکلی باشد که فاضلاب از قسمت تاسیسات اصلی در مسیر بسته با شیب مناسب به سمت چاه فاضلاب هدایت شود. 9- سیستم برق رسانی : واحد های پرورش شتر مرغ میبایست دارای سیستم برق رسانی کافی جهت سالن ها و سایر تأسیسات باشد ضمناً موتور برق اضطراری در واحدهای سراسری برق رسانی استفاده میکنند نیز ضروری است. 10- پارکینگ : احداث پارکینگ در خارج از محوطه پرورش شتر مرغ و بمنظور جلو گیری از ورود خودروهای متفرقه ضروریست. کف پارکینگ آسفالت و شیب آن به سمت مخالف واحد باشد. 11- کارواش احداث مکانی با امکانات و تجهیزات مناسب برای شستشو و ضد عفونی کامیون ها لازم می باشد. شیب این قسمت نیز باید به سمت مخالف واحد باشد. 12- محوطه سازی : در داخل واحد مسیرهای تردد و عبور و مرور از پوشش مناسبی برخوردار بوده و به گونه ای باشد که امکان نظافت و ضد عفونی فراهم باشد. 4- فواصل الف – فواصل با انواع دامداری و عوارض طبیعی و تاسیساتی و مناطق مسکونی فواصل مورد نظر بر اساس ضوابط نظام دامداری ، در رابطه با انواع دام همسان با دام و با انواع طیور همسان با طیور و با عوارض طبیعی و تاسیساتی و مناطق مسکونی به مشابه دام یا طیور بدون در نظر گرفتن تعدیل فواصل محاسبه می گردد. فاصله واحد پرورش شتر مرغ پرواری با کشتارگاه شتر مرغ 1000 متر و فاصله واحد پرورش شتر مرغ مولد و جوجه کشی شتر مرغ با کشتارگاه شتر مرغ 1500 تعیین می شود که در صورت عوارض طبیعی مشمول 20 درصد تخفیف فاصله می گردد. ب – فواصل داخلی واحد __ رعایت فاصله بین مهد جوجه با محل پرورش جوجه لازم نمی باشد. __ از تولد تا یک ماهگی ( مهد جوجه ) و از یک ماهگی تا سه ماهگی (پرورش جوجه) فاصله با جوجه کشی 30 متر و با گله مولد 50 متر __ از سه ماهگی تا پروار در مجاورت یکدیگر بلامانع است. __ فاصله پرواربندی با مولد 30 متر و با جوجه کشی 30 متر __ فاصله واحد جوجه کشی با مولد 60 متر تعیین م ی شود که محل استقرار می بایستی به نحوی باشد که حداقل تردد با مزرعه را داشته و جهت وزش باد از جایگاه های پرورش شتر مرغ مولد و پرواری به طرف جوجه کشی نباشد. __ فاصله جوجه کشی از درب ورودی 20 متر و فاصله محل پرورش مولدین از درب ورودی 15 متر تعیین می شود. __فاصله بیمارستان و قرنطینه با کلیه جایگاه های پرورش و تولید می بایستی حداقل 40 متر در نظر گرفته شود
قالب وردپرس