مهمترین علائم و نشانگانی که در تشخیص و تفریق بیماریها به ما کمک میکنند عبارتند از: شدت و حدت بیماری روند آن(میزان تلفات-میزان واگیری-میزان اشتها)،علائم تنفسی (خفگی-دهن زدن-سوت کشیدن و ...)، علائم گوارشی به خصوص اسهال(گچی-موکوسی و کشدار-رنگ آن-شدت آن)، علائم حرکتی(ضعف پا-فلجی و ...). -در اولین قدم باید نوع بیماری را به لحاظ عفونی یا غیرعفونی بودن از هم جدا کرد: به طور کلی در بیماری های عفونی واگیری و در موارد عفونت های سپتیک، کاهش اشتها و تولید هم داریم ولی در بیماریهای غیرعفونی واگیری وجود ندارد و کاهش اشتها هم محسوس نمی باشد. 2_ در قدم بعدی پس از تشخیص عفونی بودن بیماری باید ببینیم بیماری ویروسی است یا میکروبی یا انگلی؟ افزایش تصاعدی و ناگهانی تلفات و واگیری و بی اشتهایی و مرگ و میر در جوجه های خوب 4 علامت مهم دال بر حدت بیماری است که غالبا در بیماریهای ویروسی نظیر نیوکاسل، برونشیت و آنفولانزا اتفاق می افتند ولی افزایش تدریجی تلفات و واگیری تدریجی و مرگ و میر در جوجه های ضعیف تر و عدم کاهش محسوس اشتهای گله،علامت بیماریهای میکروبی مثل کلی باسیلوز و بیماریهای مزمن است. همچنین اسهال سفید اوراتی و گچی(با منشا کلیوی) از اسهال سفید موکوسی و کشدار مایل به زرد که عامل باکتریایی و منشا روده ای دارد تفریق می شود. 3_ حالا باید دید این بیماری ویروسی چیست؟ نخست اگر علائم فوق با علائم تنفسی همراه بود، سراغ سه بیماری عمدتا شایع یعنی نیوکاسل،برونشیت و آنفولانزا می رویم. برای تفریق این سه بیماری باید توجه داشت که: مهمترین علامت برونشیت،بلوکه شدن چرک پنیری در محل دو شاخه شدن نای(سیرینکس) و احیانا اسهال گچی است. مهمترین علامت نیوکاسل خونریزی در راس غدد پیش معده،اسهال سبز و علائم عصبی نظیر تیک سر و پیچش گردن است. مهمترین علائم آنفولانزا خونریزی های سراسری. در لوله گوارشی و بعضا در ساق پاست. گاهی هم اسهال سبز دیده می شود. اگر بی اشتهایی شدید دارید، به شکل فوق حاد یک بیماری مثل نیوکاسل مشکوک شوید.
قالب وردپرس