آیا واکسیناسیون در پیشگیری بیماری کفایت می کند؟|آواکسیناسیون برای گله در پیشگیری از بیماریجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک

آیا واکسیناسیون در پیشگیری بیماری کفایت می کند؟

اغلب پرورش دهندگان تنها روش پیشگیری که بر آن تاکید دارند، مساله واکسیناسیون گله است. درحالیکه مساله واکسیناسیون در آخرین مرحله پیشگیری یک بیماری مطرح است.⚫️ پیشگیری براساس نوع اهمیت به ترتیب به سه قسمت تقسیم میگردد؛الف) مدیریتب) امنیت زیستیج) ایمن سازی⚫️ این سه مهم گاهی با یکدیگر و گاهی به تنهایی اهمیت پیدا میکنند. به هیچ وجه ما نباید به بحث واکسیناسیون به عنوان راه حل کلیدی بیماری ها نگاه کنیم، به بیان ساده تر چرا به عامل بیماریزا اجازه ورود دهیم تا بعدا به فکر از بین بردن آن باشیم. مثال همین مساله واکسن مایکوپلاسما گالیسپتیکوم می باشد که دیگر اجازه مصرف داده نشد، چراکه گامها به سوی حذف آن عامل می باشد. همانطور که یک مرغدار بر برنامه واکسیناسیون و زمان واکسن ها حساسیت بالایی نشان میدهد، باید دو برابر آن به مساله مدیریت و امنیت زیستی بها دهد.🔺 هرگز حساسیتی که به تهیه نوع واکسن از کدام شرکت و کدام برند را داریم در مساله تهیه ضدعفونی کننده ها، پاکسازی مرغداری، حوضچه ورودی، تمیزی لباس کارکنان، کنترل رفت و آمدهای بی مورد، حذف عوامل حامل عفونت، فومیت ها و غیره را نداریم.🔺 به عبارتی ما سه نوع تاکتیک دفاعی مختلف نسبت به بیماری باید از خود نشان دهیم؛▪️ عوامل بیماری که در مرغداری من وجود دارد باید از بین بروند. ▪️ باید نگذارم عامل بیماریزایی وارد مرغداری من شود. ▪️ در صورت ورود عامل آمادگی لازم برای دفاع از گله را داشته باشیم. در عمل با رعایت استراتژی های اول و دوم عملا نیازی به قسمت سوم که همان مساله واکسیناسیون می باشد، نخواهیم داشت. با این وجود ما باز آمادگی گله را در برخورد عامل بیماریزا بالا نگه میداریم. متاسفانه توجه به دو امر اول کمرنگ گشته و پیشگیری فقط در امر واکسن خلاصه گشته است. هدف از بیان مطالب فوق ارائه یک دید کامل و نه چندان جزیی در بحث پیشگیری از بروز بیماری ها در گله های پرورشی است
قالب وردپرس