روش‌هاي تغذيه جوجه و اثرات آن در عملكرد آن ها|روش های تغذیه جوجهجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک

روش‌هاي تغذيه جوجه و اثرات آن در عملكرد آن ها

بعد از خارج شدن جوجه از تخم مرغ و همزمان با شروع تغذيه دهاني، تغييرات عمده‌اي در نوع مواد غذايي دريافتي توسط جوجه به وقوع مي‌پيوندد ، لذا روزهاي آخر قبل از هچ و چند روز اول بعد از هچ و مديريت تغذيه در اين مدت، در عملكرد و ماندگاري جوجه‌ها از اهميت زيادي برخوردارند.دستگاه گوارش جوجه در بدو تولد كه باقي مانده زرده نيز بدان متصل است از رشد كامل برخوردار نيست و بنابر اين قادر به استفاده كامل از مواد كربوهيدراته و اسيدهاي آمينه نمي‌باشد. با استفاده از ذخيره محدود مواد غذايي زرده، دستگاه گوارش جوجه بلافاصله بعد از هچ دچار تغييرات سريعي ميشود تا بتواند سريعاً قادر به هضم و جذب مواد غذايي گردد.جوجه‌هايي كه ديرتر هچ ميشوند با توجه به جذب بيشتر محتويات كيسه زرده در مرحله قبل از تولد و به تبع آن كم بودن ذخيره مواد مغذي موجود در آن، ممكن است از ماندگاري يا عملكرد پائين‌تري برخوردار باشند.عللي كه بعد از هچ سبب دسترسي ديرتر جوجه به آب و يا دان شوند مثل واكسيناسيون، نوك چيني، مدت حمل طولاني و غيره ، سبب كاهش وزن بيشتر جوجه و افزايش حساسيت به بيماريها ميشوند. در اين شرايط بطور متوسط 2 تا 5 درصد از جوجه‌ها معمولاً در روزهاي اوليه تلف شده و جوجه‌هاي باقي مانده نيز اگرچه به رشد ادامه ميدهند ولي از رشد يكنواخت و مطلوبي برخوردار نخواهند شد كه نتيجه آن در نهايت وجود گله‌اي با رشد كم و غير يكنواخت و بازدهي كم خواهد بود.با توجه به كاهش تدريجي مدت زمان دوره پرورش نيمچه گوشتي و در نتيجه افزايش اهميت نسبت مدت زمان تغذيه در روزهاي اول به كل مدت دوره پرورش ، امروزه مديريت تغذيه روزهاي اول از اهميت بيشتري برخوردار گرديده است
قالب وردپرس