انباشتگی چینه دان - چینه دان پاندولی|بیماری انباشتگی در بوقلمون های پرورشیجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
یکی از عارضه های تقریباً شایع در بوقلمون انباشتگی چینه دان است.در این عارضه دان و آب در چینه دان انباشته شده و بدلیل اتساع (گشاد شدن ناشی از انباشتگی) بیش از حد چینه دان قادر به تخلیه مواد در پیش معده نمی باشد و تنها مقدار اندکی از مایعات به پیش معده تخلیه میشوند.چینه دان به حدی متسع میشود که مانند پاندول [ساعت های دیواری قدیمی] در هنگام راه رفتن پرنده به این سو و آن سو تاب میخورد.🔔در این حالت پرنده نمیتواند مواد مغذی مورد نیاز خود را دریافت نماید و روز به روز نحیف تر و ناتوان تر میشود❗️نگهداری چنین پرنده ای نه در فارمهای گوشتی و نه در فارمهای مادر مقرون به صرفه نیست❗️ چون:♦️ بدلیل عدم دریافت مواد مغذی مورد نیاز به میزان مطلوب، تولید گوشت یا تخم مناسبی نخواهد داشت❗️♦️ ضعف عمومی منجر به ضعف سیستم ایمنی شده و چنین پرنده هایی زودتر از سایرین بیمار و باعث شیوع بیماری در گله میگردد❗️هر عاملی که باعث ضعف یا فلجی اعصاب محیطی چینه دان شود میتواند در ایجاد این عارضه نقش داشته باشد.عواملی مانند بیماریهای قارچی نظیر کاندیدیوز، کمبود ویتامین های گروه ب بویژه ویتامین B1، کمبود ریزمغذی ها مثل Mg و Ca، مایکوتوکسین ها، عوامل ژنتیکی، وراثتی و عوامل مکانیکی از جمله این عوامل هستند❗️البته این عارضه در بوقلمون بسیار شایعتر از مرغ بوده و در بوقلمونهای ماده بیشتر است. از آنجاییکه در این عارضه اعصاب آسیب دیده اند بجز در موارد استثنائی آنهم در ابتدای کار، درمان خاصی برای آن وجود ندارد.
قالب وردپرس