بلدر چين اريا منتخب
۱- در ابتدا کلیه مراحل تخلیه کامل سالن ، شستشوی مناسب و ضدعفونی کارا و موثر را در سالن انجام دهید . ۲- ۲۴ ساعت قبل از ورود جوجه ها ضد عفونی سالن را انجام دهید . ۳- قبل از ورود جوجه ها دمای سالن را به ۳۳ - ۳۴ درجه سانتی گراد بر سانید . رطوبت مناسب سالن ۷۰% می باشد . ۴- تهیه دان و کنستانتره از کارخانجات تولید خوراک مناسب و یا ساختن دان در فارم با به کارگیری مواد اولیه از منبعی سالم و مطمئن . ۵- تجهیزات کافی در سالن مستقر کرده و به خوبی پخش کنید . ۶- از درست عمل کردن آبخوری ها و دانخوری ها اطمینان حاصل کنید . ۷- از درست عمل کردن فن ها و عملکرد مناسب تهویه ها اطمینان حاصل کنید . ۸- جوجه ها را از کارتن خارج کرده و در آرامش وارد سالن کنید . ۹- در ساعات ابتدایی حداقل ۲۰ لوکس شدت نور توصیه شده در اکثر نژاد ها می باشد . ۱۰- جریان هوا با سرعتی کمتر از ۱۵-۲۰ سانتیمتر بر ثانیه باشد . ۱۱- رطوبت سالن و رطوبت بستر را همواره چک کنید ، چه بسا رطوبت بالای بستر در روز های ابتدایی باعث اسپرژلوزیس درجوجه ها شود . ۱۲- واکسن به روش اسپری در ساعات اولیه با قطر ذرات مناسب صورت بگیرد . ۱۳- ترکیبات حاوی ب- کمپلکس و ال - کارنتین در جذب کیسه زرده دارای نقش مهمی دارند . هم چنین به علت حضور ویتامین های گروه ب در ترکیب مذکور ، مصرف این مکمل نقش بسزایی در کاهش علایم عصبی ناشی از کمبود های گروه ب دارد . ۱۴- نور در ۳ روز ابتدایی ۲۴ ساعت در هر روز در نظر گرفته شود . ۱۵- تداوم برنامه نوری را بر اساس شرایط منطقه و نوع نژاد در نظر بگیرید . ۱۶- بعد از چند ساعت از ورود جوجه ها رفتار های پرنده را در نظر بگیرید . ۱۷- تجمع پرندگان ، سر و صدای احتمالی و علایم مختلف بالینی نقش مهمی در ارزیابی ابتدایی از وضعیت گله دارد . ۱۸- چک کردن چینه دان در ۲-۴ ساعت ابتدایی و بعد از در معرض قرار گیری آب و دان ، شاخص مهمی در ارزیابی میزان رشد و مصرف دان در گله می باشد . ۱۹- بررسی جوجه ها در ۴ روز ابتدایی از نظر سالمونلا ، مایکو پلاسما و تیتر آنتی بادی علیه بیماری های گامبورو ، برونشیت ، نیوکاسل و آنفلوانزا در ارزیابی مناسب گله از میزان ایمنی پرنده ها و اتخاذ تصمیم مناسب کلینیسین منطقه شما جهت ارایه برنامه مناسب و موثر واکسیناسیون در فارم شما اهمیت دارد . ۲۰- همواره کوچکترین تغییرات رخداده را در کارت بهداشتی سالن ثبت کرده و برای حل مشکلات پیش آمده با دامپزشک فارم خود در تماس باشید .
قالب وردپرس