تغذیه جوجه ها|خوراک و جیره مصرفی جوجه های از تازه از تخم خارج شدهجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
با توجه به اینکه جوجه ها در داخل تخم از سفیده و زرده تخم استفاده کرده و تغذیه مینمایندلذا بعد از خروج از تخم تا 24 ساعت احتیاج به آب و غذا ندارند ولی بعد از آن باید آب تازه و پیش دان مناسب در اختیار آنان قرار دهید (تهیه دان باید قبل از تولد جوجه ها انجام گیرد و حتما از پیش دان مرغوب و شناخته شده استفاده نمائید )ضمنا به منظور تامین کلسیم جوجه ها میتوانید مقداري شیر کم چرب را جوشانده وپس از سرد شدن بجاي آب در اختیار جوجه ها قرار دهید لکن بعد از 2 تا 3 ساعت شیرهاي باقیمانده را دور بریزید و ظرف آب را کاملا شسته وآبخوري را از آب تازه و سالم پر کنید سلامت آب و عاري از میکروب بودن آن نقش مهمی را در بروز بیماریها بازي میکند. انجام این عمل تا 21 روزگی هر هفته یک باربسیارسود مند است . ضمنا تا ده روزگی از آبخوري قناري براي جوجه ها استفاده کنید تا جوجه ها نتوانند داخل آب شده و محیط بستر را مرطوب نمایند به منظور محکم شدن تامین کلسیم ماکیان میتوانید یک قاشق چایخوري محلول کیمیا لیگو (از داروخانه هاي دامپزشکی تهیه فرمائید.)را با یک هفتم قرص کلسیم انسانی در یک لیوان آب مخلوط کرده و به پرنده ها بخورانید همینطور میتوانیدبه منظور تقویت جوجه ها در روزهاي اول تولد کمی قرص ویتامین ب را با آب مخلوط کرده و به جوجه ها بخورانید.همچنین به منظور تامین کلسیم از پوسته تخم مرغ میکس شده در جیره غذائی پرنده ها میتوانید استفاده کنید. همواره ماسه شسته ریز تمیز در اختیار جوجه ها قرار دهید که این مورد در سلامت ماکیان نقش اساسی دارد. از سبزیجات تازه مانند جعفري و گشنیز و. . . در جیره غذائی ماکیان استفاده نمائیدولی سبزیجات را به گوشه هاي قفس یا سالن آویزان کنید تا زیر پا رها نشده و موجب آلودگی نگردد.
قالب وردپرس