بيماريهاي كبك|شناخت انواع بیماریهای عفونی و تنفسی کبک های پرورشیجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
جوجه بلدرچین
در جدول زیر فهرست برخی از مهم ترین بیماریهایی که درکبک ها دیده شده است ، آمده است .در هنگام شیوع هرگونه تشخیص و درمان سریع می تواند در جلوگیری از گسترش سریع و کاهش تلفات باشد.اطلاعاتی که به یک دامپزشک در تشخیص سریع بیماری کمک می کنند عبارتند از :۱)سن پرندگان ۲) تعداد پرندگانی که در هر قفس مبتلا به بیماری به نظر می رسند ۳) توصیف علائم مشاهده شده توسط پرورش دهنده ۴) رژیم غذایی پرندگان ۵) هر گونه تغییر در وضعیت پرورش پرندگان که همزمان بامشاهده اولین علائم بیماری بوده باشد.درمان تجویز شده در صورت امکان باید توسط یک آزمایشگاه مورد آزمایش حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک قرار بگیرید . این اطلاعات باید سریعاً از پرندگانی که مشکوک به ابتلا هستند بدست بیاید.درمان پیشگیرانه در برخی از موارد توصیه می شود اگرچه در برخی از اوقات اضافه کردن داروی غیر لازم ممکن است صدماتی رابه پرندگان وارد نماید.جدول : بیماری ها وانگل های کبک هابیماریعلائمدرمانالف : ویروسینیوکاسلانسفالیتسین Encephalitisمایکوپلاسما maycoplasmaب : باکتریاییSallmonellosis سالمونلوسیسUlcenativ Enteries‍Chlamydiasis(ornithosis)Listeriosis مرض چرخشیج : انگل های داخلیکرم ذرت capilariaکرم خلاء syngamoustracheaکرم سکال ( cecalworm) heterakisgallinecتک یاخته ای ها coccidisio کوکسیدیوز eimeriaجوش سرسیاه Black headد: انگل خارجی : گاهی اوقات این انگل ها برروی بدن پرندگان ساکن میشوند و محصولات تجاری مختلفی برای ازبین بردن آن ها وجود دارد.سرفه ، بی حالی ورخوت ، لرزهکج شدن گردن ،تخم گذاری زودتراز هنگام ،اسهال فراوانمشکلات عصبی ، لرز افسردگی و بی حالی ،استادن غیرطبیعیسرفه های سینوزیتی ،مشکلات تنفسی کاهش تخم گذاریدر میان پرندگان جوان شایع می باشد،اسهال ،بی اشتهایی ، مرگ و میرفراوان در اولین هفته شیوعچشم ها ممکن است تا حدی بسته و بی حرکت باشند، بی اشتهایی مصرف کم غذا ، لاغری بسیار سریع ، مرگ و میر زیاد در پرنده های جوان ، پرنده های بسیار مریض بی میل و بی توجه می باشندفعالیت کم ، مشکلات تنفس ، ترشحات چرکی چشم و بینی ، مرگ و میر در پرندگان جوان زیاد می باشدنشانه های قابل مشاهده کمی دارد، ممکن است ایجاد اسپاسم های عصبی نماید ، مرگ ومیر ناشی از آن متغیر می باشد.لاغری ، اسهال ، بی میل و بی حالی مصرف آب کاهش می یابد بی اشتهائیپرندگان جوان بیشتر در معرض ابتلا قرار دارند این کرم ها مجرای نای را مسدود می کنند وباعث خفگی پرندگان می شونداسهال ، کم غذایی و بی اشتهاییدر میان پرندگان جوان شایع می باشد،اسهال ،بی اشتهایی ، مرگ و میرفراوان در اولین هفته شیوععموماٌ در سن ۲ تا ۳ هفتگی رخ میدهد و می تواند منجر به مرگ و میرزیاد در میان پرندگان جوان شود . کاهش اشتهاکه منجر به کندی رشد میگردد.جوجه ها بسیار بی حال می شوند و پرها ژولیده میشوندکاهش اشتها ، ترشحات آبکی زرد رنگ و ضعف عمومیدرمان موثری وجود نداردواکسن این بیماری موجوداستدرمانی وجود ندارددرمان موثری وجود ندارد. Tylosin و گاهی باعث مرگ و میرمی شود.وضعیت بهداشتی مناسب ، نیتروفرازن و برخی از آنتی بیوتیک هابرخی داروها از قبیل Stneptomycin و نئومایسین neomycin وباسیتراسین bacitracinبرخی آنتی بیوتیک هااز قبیل : کلروتتراسایکلین ، اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین تاثیر خوبی دارندآنتی بیوتیک ها۵ % Melclane در غذا استفاده شودباریوم آنتی مونیل تارتونت برای تنفس و thiabendozoie نیز همراه با غذافتونیازین دردزهای تکی یا متوالیPhenethiazineداروهای زیادی موجود هشتند بیشترین دارو استفاده شده برای کنترل بیماری saifaquinoxaline می باشد و amprol 0آمپرل ) نیز تا حدی استفاده میشودهرنوع هیستوموناس تاس Histomonastas می تواند در غذا یا آب حل
قالب وردپرس