سرعت جریان هوا

پرورش جوجه بلدرچين - بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار , خريد جوجه بوقلمون , فروش جوجه بوقلمون , خريد جوجه شترمرغ , فروش جوجه شترمرغ , خريد جوجه گوشتي , فروش جوجه گوشتي , خريد مرغ بومي , فروش مرغ بومي

سرعت جریان هوا

شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره ۱۷۲۴۱۲ ت/۴۱۲۵۵ در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد حداکثر سرعت جریان هوا در سالن شاهد مزرعه Aدر نزدیک کف و در طول خط مرکزی به فاصله تقریبی ۵-۹ متری پنکه ها مشاهده شد در فاصله بیش از ۳ متر از پنکه ها تا فاصله ۵/۱ متر از خط مرکزی سرعت هوا نسبتا زیاد بود ولی از فاصله ۳ متری خط مرکزی به بعد سرعت آن کاهش می یافت که این تفاوت با مدل ارائه شده در شکل ۱ مطابقت دارد در مقابل حداکثر سرعت جریان هوا در سالن مورد آزمایش مزرعه A به طور قابل توجهی بیشتر و بیش از ۵ متر در ثانیه در فاصله ۲ متری پنکه ها بود که این سرعت با افزایش فاصله از پنکه ها کاهش یافته و به یک متر در ثانیه در فاصله ۵/۵ متری پنکه ها رسید . حداکثر سرعت جریان هوا در مزرعه B و در سالن شاهد در فاصله تقریبا ۱۰ متری پنکه ها اندازه گیری شد سرعت هوا در این سالن در طول خط مرکزی از فاصله ۳ الی ۹ متری پنکه ها رو به افزایش بود و بعد از آن با افزایش فاصله کاهش یافت سرعت هوا در فاصله ۴/۳ متری خط مرکزی حدود ۳/۰ – ۷/۰ متر در ثانیه و کمتر از سالن مشابه مزرعه A بود که البته این اختلاف به دلیل قدرت کمتر پنکه های مزرعه پیش بینی می شد در سالن آزمایش مزرعه B نیز در مقایسه با سالن مشابه مزرعه A حداکثر سرعت هوا در نزدیک کف کمتر بود وبا افزیش فاصله شعاع هوای پخش شده از پنکه کاهش یافته در فاصله بیشتر از ۶/۴ متری به شدت افت کرد .در نزدیکی مرکز سالن درجه حرارت هوا در نزدیک ترین نقطه به کف در سالنهای مورد آزمایش اندکی بالاتر از سالنهای شاهد بود علت این اختلاف می تواند مربوط به دو عامل باشد یکی اینکه دمیدن پنکه ها درجهت عمودی در سالنها ی مورد آزمایش هوای زیر سقف را که گرمتر بود به سمت پایین به جریان می اورد و در نتیجه موجب گرمتر شدن کف سالن می گردید دوم اینکه جریان هوای ایجاد شده به وسیله پنکه ها موجب دفع بهتر گرمای بدن جوجه ها گشته و در نتیجه هوای اطراف جوجه ها اندکی گرمتر می گردید از ان آجایکه درجه حرارت هوای زیر سقف سالنهای مورد آزمایش بیشتر از درجه حرارت هوای سالنهای شاهد بود نظریه دوم می تواند بیشتر مورد قبول واقع گردد بنابراین درجه حرارت کل فضای سالنهای مورد آزمایش کمتر بوده است به همین جهت درجه حرارت هوا به تنهایی عامل مشخص کننده راحتی جوجه ها نمی باشد . میزان رطوبت بستر در اندازه گیریهای به عمل آمده بین ۳/۲۰ تا ۴/۳۵ درصد در نوسان بود و اختلاف چندانی نیز بین سالنهای آزمایشی و شاهد مشاهده نگردید لذا هیچ گونه اختلافی در میزان رطوبت بستر با تغییر جهت هواکشها مشاهده نشد و این نشان دهنده آن است که تغییر جهت پنکه ها به طرف پایین موجب مرطوب شدن یا خشک شدن بیش از اندازه بستر نمی گردد . نتایج با وجود اینکه نتیجه تغییر جهت پنکه ها در این آزمایش ها از نظر کاهش استرس گرمایی موفقیت آمیز بود ولی ممکن است به عنوان یک راه حل اضطراری جهت رهایی از استرس گرما درجوجه های مسن که به وزن کشتار رسیده اند عمل نکند نویسندگان این مقاله حکایات مختلفی در مورد افزایش قابل توجه تلفات در سالنهایی که در نقاطی از آنها به علت تغییر جهت اضطراری پنکه ها به دلیل گرمای شدید و در نتیجه افزایش سرعت جریان هوا ، تراکم جوجه ها بسیار بالا بوده است شنیده اند البته در این گونه موارد به علت اینکه جهت پنکه ها از ابتدا به طرف پایین نبوده است گرمای بدن جوجه ها قبل از تغییر جهت پنکه ها به میزان کافی افزایش یافته موجب تلفات گردید است این مسئله با نتایج حاصله از آزمایشها تناقص ندارد زیرا در آزمایشها جهت پنکه ها در ۲۹ روز آخر آزمایش همواره به طرف پایین بوده که این خود موجب می گردد که احتمالا جوجه ها قبل از مواجهه با موج گرمای شدید به سرعت زیاد جریان هوای سالن عادت کرده در نتیجه زمان بروز گرما از تراکم در یک نقطه پرهیز کنند یکی دیگر ازمزایای این روش جلوگیری از بروز مقدار گرمای زیاد ناشی از افزایش تراکم جوجه ها می باشد در سالنهایی که از پنکه های عمودی استفاده شد جوجه ها در تمام اوقات به طور پراکنده در سطح سالن پخش بوده از تراکم در یک نقطه پرهیز نمودند چنانکه در طول آزمایش در مزرعه A در روز ۶ مرداد که گرمترین روز آزمایش بود و درجه حرارت هوای داخل سالن به ۳۵ در جه سانتی گراد رسید تمام جوجه ها در سطح سالن نشسته بودند از طرف دیگر چنین سیستمی در هوای ملایم و سرد بر ضریب تبدیل و حرارت ایده ال جوجه ها تاثیر منفی می گذارد از این رو لازم است که برای کاهش سرعت جریان هوا در کف سالن در فصول سرد و ملایم تمهیدات لازم در نظر گرفته شود در چنین مواقعی استفاده از پنکه هایی با دورهای متفاوت که بتوان در هوای سرد و ملایم از دورهای اهسته آن به منظور کاهش سرعت جریان هوا استفاده نمود می تواند مفید واقع گردد یکی دیگر از راههای کاهش سرعت جریان هوا در آب و هوای سرد استفاده از وسایلی است که بتوان به کمک آنها جهت پنکه ها را به دلخواه به طور عمودی افقی یا به سمت بالا تنظیم نمود و بدین وسیله سرعت جریان هوا را با درجه حرارت هوای محیط منطبق نمود نتایج حاصله از این آزمایشها نشان می دهند در بسیاری از موارد جهت مقابله با استرس گرمایی استفاده از روشهای دیگری به جز سیستم تهویه تونلی امکان پذیر است سیستم پنکه های عمودی برای مقابله با استرس حاصل ازگرما بسیار موثر می باشد زیرا در فصول سرد نیز می توان از آنها به عنوان تهویه استفاده کرد پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱ ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶ ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹                   تماس با ما                     درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

آریا منتخب پارسیان مشاوره و فروش انواع جوجه بوقلمون – جوجه شترمرغ – جوجه کبک – جوجه مرغ بومی – جوجه بلدرچین – جوجه اردک

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

 

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

فروش تخم مرغ صادراتی

فروش جوجه مرغ صادراتی

فروش جوجه بوقلمون

فروش انواع بذر

فروش جوجه مرغ بومي

قیمت کنسانتره ۲/۵ درصد

قیمت پایاندان

قیمت پیش دان

فروش تخم بوقلمون نطفه دار

فروش جوجه بوقلمون برنز یکروزه

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

فروش پولت صنعتی

فروش جوجه شترمرغ

فروش دان شترمرغ

فروش جيره بوقلمون

فروش دان مرغ بومي

 

 

 

 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

چهار × 5 =