ویتامین_ها وتاثیر گذاری انها برروی پرنده

ویتامین_ها وتاثیر گذاری انها برروی پرنده

ویتامین_ها وتاثیر گذاری انها برروی پرنده ویتامین A کمبود این ویتامین موجب نقرس وکوری میشودودر دوران تولید مثل باعث مرگ جنین در تخم میشود کمبود این ویتامین با سبزیجات برطرف میشود ویتامینB کمبود این ویتامین باعث اختلالات سوخت سازی بدن شده وضعف تعادل و بیماری عصبی را به همراه داردکه در دوران تولید مثل باعث مرگ جنین شده این ویتامین در تخم مرغ یافت میشود ویتامینB1 کمبود این ویتامین باعث اماس روده وبی اشتهایی در پرنده میشودودر تولید مثل باعث تولد جوجه های ضعیف ومرگ ومیر جوجه هادرروزهای اولیه تولد میشوداین ویتامین در تخم مرغ موجود است ویتامین B2 کمبود این ویتامین باعث اختلالات گوارشی وتنفسی میشودوموجب ضعیف شدن پرنده وتوقف رشد شود و باعث بدنیا امدن جوجه فلج ازناحیه انگشتان گردداین ویتامین در تخم مرغ واسفناچ یافت میشود ویتامین B6 کمبود این ویتامین باعث کم خونی ضعف اعصاب ودرد شکم پرنده ودر تولید مثل باعث مرگ میر جنین و ضعف جوجه ها شود این ویتامین در جوانه گندم سبزی وتخم مرغ یافت میشود ویتامین B۱۲ کمبود این ویتامین باعث اختلالات خونی وضعف پرنده و در رشد جنین وجوجه ها تاثیر گذار باشدوکمبود ان باعث تلفات جوجه شود این ویتامین در تخم مرغ یافت میشود

آریا منتخب پارسیان مشاوره و فروش انواع جوجه بوقلمون – جوجه شترمرغ – جوجه کبک – جوجه مرغ بومی – جوجه بلدرچین – جوجه اردک

09131005836

09121986651

09131007689

09123968671

 

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

فروش تخم مرغ صادراتی

فروش جوجه مرغ صادراتی

فروش جوجه بوقلمون

فروش انواع بذر

فروش جوجه مرغ بومي

قیمت کنسانتره ۲/۵ درصد

قیمت پایاندان

قیمت پیش دان

فروش تخم بوقلمون نطفه دار

فروش جوجه بوقلمون برنز یکروزه

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

فروش پولت صنعتی

فروش جوجه شترمرغ

فروش دان شترمرغ

فروش جيره بوقلمون

فروش دان مرغ بومي

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.