رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در پی اظهارات فارغی رئیس کمیسیون کجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در پی اظهارات فارغی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگانariamontakhab جوجه یکروزه در گفتگو تسنیم در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه بین المللی اظهار کرد: در صدور مجوز و نحوه برگزاری این نمایشگاه نوعی شبه انحصار وجود دارد. وی افزود: از یک سو دو نهاد دولتی یعنی «مرکز توسعه تجارت»ariamontakhab و «شرکت نمایشگاههای بین المللی» برای صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای مرتبط به کشاورزی یک گردش کار طولانی با ظاهری قانونی تعریف کرده اند اما از جانب دیگر هیچ تشکل یا مجموعهای از تشکل یا شرکت های دیگر امکان ورود به این چرخه برای اخذ مجوز و برگزاری را ندارند رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور ادامه داد: این دو نهاد توامان نمایشگاه را از منظر تولید و منافع تولیدات کشاورزی و صنعت دام و طیور و دستاوردهای بازرگانیariamontakhab و تجاری برای این دو بخش مهم مشاهده نمی‌کنند و در مجموع برگزاری نمایشگاه را به عنوان منابع مالی کسب درآمد برای خود و افراد و شرکت‌هایی خاص کرده اند وی تصریح کرد: بر اساس تجربه و عملکرد سال های گذشته، می‌توان گفت این نمایشگاه رویکرد تجاری و بازرگانی ندارد و تقریبا هیچ هیات تجاری حتی در کشورهای اطراف برای حضور در نمایشگاه و فراهم آوردن زمینه صادرات گوشت مرغ و مواد لبنی که یک ضرورت ملی در جهت تحکیم موقعیت فعالیتهای تولیدی در عرصه دام و طیور است، سازماندهی و برنامه ریزی نمی کند و نمایشگاه در سایه لابی هایariamontakhab موجود در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی بدون توجه به این مسائل تعیین کننده، برگزار می‌شود
قالب وردپرس