بررسی مدفوع جوجه هادر مرغ ها کلواک نه تنها محل خروج مدفوع است بلکه پسماند های کلیهجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
بررسی مدفوع جوجه ها در مرغ ها کلواک نه تنها محل خروج مدفوع است بلکه پسماند های کلیه هم از آن خارج میشود سه نوع مختلف مدفوع / پسماند را میتوان از هم متمایز کرد مدفوع با منشا روده کوچک یا مدفوع روده ای که حجیم و اغلب به شکل ویرگول است وقتی حالت عادی داشته باشد دارای ترک های بسیار کوچکی در سطح استariamontakhab و وقتی فشرده شود خشک باقی میماند مدفوع با منشا روده کور یا سکومی جوجه ها صبح مدفوع چسبناک و مرطوب و براقی به رنگ زرد تا قهواه ای شکلاتی بیرون میدهند اورات های کلیه مرغ ها مثل پستانداران ادرار نمیکنند بلکه ادرارariamontakhab بصورت اسید اوریک تبدیل میکنند که بصورت لایه ای سفید روی مدفوع رسوب میکند مدفوع غیر عادی رقیق یکنواخت ⬅ مشکلی در روده کوچک و بزرگ رخ داده آبکی با رگه های اورات و تکه های مدفوع ⬅ گامبورو یا آی بی کلیه ای اجزای دان در مدفوع نمایان است ⬅ گوارش ضعیف رگه های چسبناک نارنجی ⬅ دو حالت دارد گرسنگی طولانی عفونت کوکسیدیوز خون تازه در مدفوع ⬅ کوکسیدیوز بخصوص در روده کور مدفوع به رنگ سبز تیره ⬅ اسهال شدید بخاطر عدم هضم دان و تجمع دان بخصوص بخش فیبریariamontakhab در سکوم که مدفوع همراه نمک های صفراوی هضم نشده است مدفوع بخش سکومی اگر زرد و رقیق با تشکیل گاز باشد ⬅ جیره نادرست مدفوع آبکی سفید ⬅ کلیه مشکل دارد

اريا منتخب
اريا منتخب

بررسی مدفوع جوجه ها
اريا منتخب
اريا منتخب
اريا منتخب
اريا منتخب
بررسی مدفوع جوجه ها
اريا منتخب
اريا منتخب
اريا منتخب
اريا منتخب
بررسی مدفوع جوجه ها
اریا منتخب
اریا منتخب

بررسی مدفوع جوجه ها

آریا منتخب پارسیان كوتاه راجب

telegram.me/ariamontakhab

ارم شركت اريا منتخب

ارم شركت اريا منتخب


اریا منتخب
اريا منتخب|فروش جوجه بوقلمون|خريد جوجه شترمرغ فروش جوجه شترمرغ|فروش جوجه مرغ بومي|09123968671| فروش جوجه اردک| فروش جوجه مرغ بومی|جوجه مرغ گوشتی|اريا منتخب
اريا منتخب|فروش جوجه بوقلمون|خريد جوجه شترمرغ فروش جوجه شترمرغ|فروش جوجه مرغ بومي|09123968671| فروش جوجه اردک| فروش جوجه مرغ بومی|جوجه مرغ گوشتی|اريا منتخب
اريا منتخب|فروش جوجه بوقلمون|خريد جوجه شترمرغ فروش جوجه شترمرغ|فروش جوجه مرغ بومي|09123968671| فروش جوجه اردک| فروش جوجه مرغ بومی|جوجه مرغ گوشتی|اريا منتخب
فروش جوجه مرغ گوشتی
نژاد کاپ،نژاد راس
نژاد ورامین،نژاد گلپایگان
اریا منتخب
www.ariamontakhab.com
اریا منتخب
www.ostrichskin.org
اریا منتخب

اریا منتخب

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>
بررسی مدفوع جوجه ها
اریا منتخب
telegram.me/ariamontakhab
اریا منتخب
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
اریا منتخب
قیمت جوجه بوقلمون
پرورش بوقلمون به روش سنتی
سود پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون pdf
پرورش بوقلمون محلی
وزن بوقلمون
پرورش بوقلمون در خانه
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
جوجه بوقلمون
خریدار بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه شترمرغ 94
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
اریا منتخب
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
قیمت جوجه بوقلمون
جوجه بوقلمون قیمت
اریا منتخب
اریا منتخب
اریا منتخب
جوجه بوقلمون محلی
بررسی مدفوع جوجه ها
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
خرید جوجه مرغ
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
جوجه بوقلمون محلی
بررسی مدفوع جوجه ها
vفروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
بررسی مدفوع جوجه ها
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار 3ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی
قیمت مرغ محلی تخمگذار
بررسی مدفوع جوجه ها
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
بررسی مدفوع جوجه ها
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
بررسی مدفوع جوجه ها
فروش مرغ بومی
قیمت مرغ تخمگذار
اریا منتخب
اریا منتخب
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
فروش مرغ محلی
اريا منتخب
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
بررسی مدفوع جوجه ها
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
بررسی مدفوع جوجه ها
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده
بررسی مدفوع جوجه ها
قیمت شترمرغ در سال 94
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده
بررسی مدفوع جوجه ها
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت گوشت شتر
بررسی مدفوع جوجه ها
اریا منتخب
اریا منتخب
قیمت گوشت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
غذای جوجه شترمرغ
غذای شترمرغ در ایران
تغذیه شترمرغ پرواری
فروش جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
بررسی مدفوع جوجه ها
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
بررسی مدفوع جوجه ها
فروش اردک اسرائیلی
پرورش جوجه اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
پرورش جوجه اردک
اریا منتخب
اريا منتخب
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
اریا منتخب
فروش اردک اسرائیلی
اریا منتخب
بررسی مدفوع جوجه ها
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
قیمت جوجه یک روزه بومی
اریا منتخب
اریا منتخب

بررسی مدفوع جوجه ها

آریا منتخب پارسیان كوتاه راجباريا منتخب

شرکت اریا منتخب پارسیان 10سال سابقه در زمینه پرورش

فروش جوجه شترمرغ،فروش چوچه بوقلمون،فروش جوجه گوشتی،فروش مرغ بومی

به لطف پروردگار قدمی در راستای پیشرفت کشور عزیزمان ایران داشته باشد

این شرکت درزمینه تولید و فروش کلیه فرآورده های به دست آمده از شترمرغ

و بوقلمون آماده خدمتگزاری می باشداین شرکت دارای دو سایت تخصوصی می باشد

ایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب در صورت اطلاعات بیشتر و يا درخواست به روز

قيمتها……يا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره10005513841325

09121986651.- 02188433196درخواست خود را علام نماید و پيامك کنید..

اریا منتخب

اطلاعات بیشتر
قالب وردپرس