این ۶ بیماری رایج و خطرناک بین طیور هست|بیماری های مشترک بین طیور گوشتیجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
قاز بومي امريكاي
مهمترین بیماری های طیور 1-نام:پلوروم عامل بیماری:سالمونلاپلوروم علایم:اسهال سفید/کم اشتهایی/نا منظمی پرها/تنفس با زحمت انتقال بیماری:ازطریق مدفوع و خوردن تخم مرغهای آلوده نحوه درمان:تجویز فورازولیدون پیشگیری:ضد عفونی سالن و تست خونی جوجه های مشکوک ********************************** * 2-نام:تیفوئید عامل بیماری:سالمونلاگالیناروم علائم بیماری:بی نظمی پرها/فقدان اشتها/اسهال سبز رنگ انتقال بیماری:از طریق مدفوع و خوردن تخم مرغهای آلوده نحوه درمان:تجویز تیفوئید پیشگیری:ریشه کنی طیور مبتلا در گله ************************************ * 3-نام:وبای طیور عامل بیماری:باکتری گرم منفی پاستورلمامولتوسیدا علائم بیماری:تلفات زیاد و اسهال خاکستری رنگ انتقال بیماری:از طریق دستگاه گوارش یا تنفس نحوه درمان:سولفادیمتوکسین پیشگیری:تزریق واکسن ************************************ * 4-نام:کریزای عفونی عامل بیماری:هموفیلوس پاراگیناروم علائم بیماری:عطسه/ترشح از چشم/تورم سینوس ها/ترشح از بینی انتقال بیماری:آب آشامیدنی/ ترشحات عفونی هوای آلوده انسان نحوه بیماری:داروهای اکسی تتراسیکین و اریترومایسن و استرپتومایسین پیشگیری:واکسیناسیون ************************************ * 5-نام:عفونت ناف عامل بیماری:آلودگی سالن علائم بیماری:جوجه ها ظاهری ضعیف دارند/اسهال آبکی دارند. انتقال بیماری:باکتریایی پوسته تخم مرغ و پنکه های تهویه نحوه درمان:انتی بیوتیک ها و نیترو فورانها پیشگیری:شستشوی تمام وسایل و اتاقها با گاز فرم آلدئید ************************************ *** 6-نام:برونشیت عفونی عامل بیماری:ویروسی علایم بیماری:ترشح از بینی/تورم سینوسها/تنفس نامنظم انتقال بیماری:آلودگی دان/انسان/پرندگان/حیوانات دیگر نحوه درمان:-------- پیشگیری:واکسیناسیون
قالب وردپرس