قرقاول نر
پروبیوتیک چه اهمیتی در تغذیه طیور دارد ؟ پروبیوتیک ها موجوداتی زنده هستند و باید به مقدار مناسبی در اختیار حیوان قرار گیرند تا اثرات خود را بر جای بگذارند. پروبیوتیک ها اثرات سودمندی دارند که بیشتر این اثرات در روده و دستگاه گوارشی حیوان متمرکز شده است. همه میدانیم که در دستگاه گوارش پرندگان، باکتری های مفید و باکتری های مضر در کنار یکدیگر زندگی میکنند. امروزه اکثر محققین معتقدند که در حالت عادی فارم های موجود (شرایط استرس و تنش) تعادل نامتعادل و شکننده ای بین باکتری های مفید و باکتری های مضر در روده پرندگان وجود دارد؛ متاسفانه در بیشتر موارد پرندگان ما در حالت ایده آل به سر نمی برند بلکه آنها تحت استرس و تنش میباشند زمانی که چنین تعادل مناسبی در بین باکتری های مضر و مفید روده برقرار باشد، در آنصورت ما شاهد بیشترین بازدهی پرندگان خواهیم بود. اما متاسفانه در زمانی که به حیوان استرس تحمیل می شود، تعادل شکننده فوق از هم پاشیده و از بین می رود. در چنین شرایطی متاسفانه، شاهد کاهش تعداد باکتری های سودمند روده ای همچون لاکتوباسیل ها خواهیم بود. همچنین در حالت استرس باکتری های مضر روده ای توانایی و فرصت بیشتری برای رشد و تکثیر پیدا میکنند. در چنین شرایطی ، پرنده ها مستعد ابتلا به برخی از بیماری ها همچون اسهال و ناراحتی های تحت بالینی خواهند بود که در نهایت منجر به کاهش رشد، کاهش شاخص های تولید و کاهش بازده خوراک خواهد شد‼️ بنابراین می توان نتیجه گرفت که تثبیت باکتری های مفید در دستگاه گوارش بسیار مهم می باشد. اما متاسفانه تثبیت فلور مفید روده ای در پرنده ها میتواند تحت تاثیر عوامل محیطی، استرس و آنتی بیوتیک ها قرار بگیرد. حالا پاسخ به مساله مطرح شده : در حیات وحش، جوجه هایی که سر از تخم درآورده و متولد می شوند، فلور میکروبی مفید را از طریق خوردن مواد خوراکی آلوده به مدفوع مادر و یا حتی خوردن مدفوع مادر بدست می آوردند (دوستان اشتباه تایپی رخ نداده و درست خوندید❗️) و بدین طریق آنها با خوردن چنین موادی در اوایل زندگی خود، میتوانند جمعیت مناسبی از باکتری های مفید روده ای را در دستگاه گوارش خود ساکن کنند و بدین طریق از حملات باکتری های مضر و فرصت طلب دیگر در امان باشند. اما در پروش صنعتی، جوجه های متولد شده در دستگاه جوجه کشی به چنین منبع ارزشمند باکتریایی دسترسی ندارند چراکه آنها به دور از مادران خود و در دستگاه جوجه کشی متولد می شوند. بنابراین استفاده سریع و فوری از پروبیوتیک ها در جیره جوجه های تازه متولد شده بسیار مهم خواهد بود. با استفاده از پروبیوتیک ها، باکتری های مضر فرصت اندکی برای تکثیر و جایگزینی در روده را خواهند داشت.
قالب وردپرس