اهداف اصلي در تهويه|نقش تهویه و سیستم های تهویه سالم های مرغداریجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
.تعویض هوا 2.توزیع هوا تعویض یا مبادله هوا را می توان به سادگی به صورت سیکلی از هوای تازه که وارد می شود و هوای موجود در سالن که خارج می شود، بیان نمود و هواکش ها این وظیفه را به عهده دارند : توزیع هوا فرآیند تحویل هوای تازه به همه پرندگان و مخلوط شدن هوای تازه با هوای موجود در سالن قبل از اینکه از سالن خارج شود. ورودی ها، وسیله اصلی کنترل کننده توزیع هوا در درون سالن می باشند. کنترل هواکش ها، ورودی ها، دریچه های سقفی و پنجره های دیوارهای جانبی و ورودي هواي پيش سالن این امکان را فراهم می اورد تا بتوان به عملکردی مناسبی ار سیستم تهویه دست یافت. انواع تهویه عبارتند از:تهویه عرضی: در این نوع تهویه هوا از یک طرف طول سالن هوا وارد و پس از پیمودن عرض سالن از طرف دیگر خارج میشود. در این نوع تهویه برای یکنواخت کردن دمای سالن باید تمامی منابع گرمایشی و سرمایشی در یک اتاقک ورود هوا به عرض 2متر که در طول سالن در نقاط مختلف تعبیه شده قرار گیرد. مزایا: از مزایا این روش میتوان به جا به جایی هوا در مسافت کوتاه اشاره کرد کی این امر باعث سرعت هوا در سالن کمتر میشود.از مزایای دیگر این روش میتوان به عدم وجود محدودیت در طراحی طول سالن اشاره کرد. معایب: از معایب این روش تهویه این است که نقاط کور که تهویه در انجا انجام نمیشود و معمولا این نقاط در فاصله بین دو هواکش است زیاد است زیاد بوده و بجهت نیاز به تعداد زیاد اتاقک ورود هوا هزینه ساخت سالن زیاد میشود.تهويه طولي: در اين تهويه هوا از يك طرف سالن كه معمولا در عرض بوده وارد و پس از عبور در طول سالن از طرف ديگر بوسيله هواكش ها خارج ميگردد،در صورتيكه طول سالن زياد باشد سالن را به دو قسمت تقسيم كرده و در ديواره هاي طولي سالن در قسمت وسط سالن اتاقك ورودي هوا از اين قسمتها انجام گرديده و تمامي وسايل گرمايشي و سرمايشي در اين قسمت گذاشته ميشود. مزايا: از مزاياي اين روش ميتوان به توزيع يكنواخت دما در طول سالن،هزينه ساخت كمتر نسبت به تهويه عرضي اشاره كرد. معايب: از معايب اين روش ميتوان به محدوديت طول سالن اشاره نمود بطوريكه در اين نوع تهويه بهترين حالت در طول حداكثر ٥٠متر ميباشد
قالب وردپرس