سکته در مرغ
آذر ۱۳, ۱۳۹۶
بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,
معایب پرورش مرغ و حتی دیگر ماکیان در بستر نسبت به نگهداری در سیستم قفس
آذر ۲۹, ۱۳۹۶
نمایش همه

بیماری گامبورو

غاز بومي امريكاي بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

غاز بومي امريكاي بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره 172412 ت/41255 در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد علایم بالینی: از اولین علایم بیماری، نوک زدن برخی پرندگان به مخرج خود می باشد. از علایم دیگر آن می توان به؛ بی حالی، بی اشتهایی، تب، پرهای ژولیده، کاهش تا توقف کامل مصرف دان، تمایل به تجمع در اطراف منبع حرارتی، اسهال سفید، اشاره کرد. پرنده حالت خواب آلوده داشته و در حالیکه نوک روی زمین است روی پای خود نشسته است. 🔷 اوج تلفات در روز سوم میباشد. در مدت 7-5 روز به حداکثر رسیده و بعد کاهش می یابد. ( از روز سوم تلفات کاهش می یابد) 🔍 کالبدگشایی : خونریزی و پتشی در عضلات، خونریزی در پیش معده و سنگدان و بین آنها، عضلات سینه ای تیره، دهیدراتاسیون شدید ( پوست سخت جدا میشود)، کانونهای نکروزه در کبد، بزرگ شدن طحال با کانون های خاکستری کوچک، تورم کلیه و رسوب اورات در آن ناشی از دهیدراتاسیون بورس ابتدا بزرگ شده و در روز چهارم دچار خونریزی شده (بورس گیلاسی)، سپس تحلیل میرود. (در روز هشتم یک سوم حالت طبیعی است.) 🔍 تشخیص تفریقی : پتشی در عضلات ناشی از کمبود ویتامین k، مسمومیت با سولفانامیدها، کم خونی عفونی در جوجه ها، پس از کشتار در اثر دست و پا زدن با مارک ؛ در مارک نیز تحلیل بورس داریم، اما در کبد و طحال و پانکراس واجد گنجیدگی است. با کوکسیدیوز؛ به علت احتمالا اسهال خونی و پژمردگی و ظاهر خواب آلوده (تشخیص با خونریزی عضلات و کلوآک ادماتوز و خونریزی دهنده) نفروز حاد در بیماری هایی همچون آنفلوانزا، برونشیت عفونی، محرومیت از آب، کلسیم و پروتئین بالا، مسمومیت با مایکوتوکسین ها و داروها و ماندگاری بالای لاشه نیز دیده می شود. 🔍 تشخیص: واکسیناسیون گامبورو: 2 نوع واکسن موجود میباشد؛ الف) واکسن زنده: جهت استفاده باید سطح ایمنی مادری، میزان آلودگی منطقه و فارم و حدت و ویروس بیماریزای منطقه را در نظر گرفت. ب) واکسن کشته: مصرف این نوع واکسن در گله های مادر قبل از زمان تخم‌گذاری اجباری میباشد. 1) واکسن گامبورو D78: حدت متوسط استفاده در روزهای 7-28 زمان مناسب واکسیناسیون بسته به سطح آنتی بادی مادری بدست می آید. هنگامیکه سطح آنتی بادی خیلی متغیر است، بهتر است دوبار واکسیناسیون با فاصله یک هفته انجام شود. بیشتر از روش آشامیدنی استفاده میشود. 2) بورسین 2: در گروه واکسن D78 و با حدت متوسط است. بهتر است از پنج روز قبل تا پنج روز بعد از واکسن گامبورو، واکسن دیگری استفاده نشود تا به دلیل ضعف ایمنی باعث درگیری جوجه نشود. بهترین روش مصرف آشامیدنی 3) گامبوال: حدت متوسط کاربرد مانند دو واکسن بالا در جوجه های گوشتی از سن 21-14 روزگی بسته به سطح آنتی بادی مادری. در صورت عدم تداخل می توان برای اولین بار در سن 10-7 روزگی نیز استفاده کرد. در جوجه پولت دوبار از سن 28-20 روزگی و در صورت عدم تداخل 16-14 روزگی و یک هفته بعد برای نوبت دوم 28-21 استفاده کرد. 4) گامبوکال : کاربرد مانند قبلی و حدت متوسط، پرندگان بسته به میزان آنتی بادی مادری علیه گامبورو در سنین 20-10 روزگی واکسینه شوند. به طور کلی یکبار واکسیناسیون، ایمنیت کافی در این بیماری ایجاد میکند. تحت شرایط همه گیری در گله هایی با متغیر آنتی بادی مادری دوبار واکسیناسیون در سنین 12-8 روزگی و سپس 20-18 روزگی پیشنهاد میشود. 5) واکسن گامبورو bur_708 : از نظر حدت مقداری از واکسن های بالا ضعیف تر بوده و در سری حدت متوسط و ضعیف قرار دارد و حتی در یک روزگی قابل استفاده میباشد. 6) واکسن گامبورو 228E : واکسن با حدت بالا و در روزهای اولیه زندگی نباید استفاده شود. معمولا در اواخر هفته دوم یا سوم میشود در پولت تخم‌گذار از 21-14 و یک هفته بعد برای نوبت دوم 28-21 استفاده کرد. توان ایمنی زایی این واکسن در حضور پادتن های مادری بیش از واکسن با حدت متوسط است. 14 روز قبل و بعد نباید واکسنی داده شود. آشامیدنی در مناطق پرخطر 7) واکسن گامبورو ( IBDL): با حدت بالا، برای گونه های کلاسیک و بسیار بدخیم آشامیدنی بسته به سطح آنتی بادی مادری از 18-10 روزه واکسینه میشوند. سطح آنتی بادی مادری باید بالاتر از حدت متوسط باشد. 🔴 نتاج حاصل از گله های مادر با مدیریت عالی تنها توانایی محافظت 3-2 هفتگی در برابر درگیری با ویروس فیلد را دارند. (علت: سرعت رشد بالای پرندگان و کاهش نیمه عمر آنتی بادی) عوامل شکست در واکسن گامبورو: ⏪ استرس ها، حضور مایکوتوکسین ها در دان، فلزات سنگین مثل کادمیوم و مس و جیوه و سرب، بقایای سموم در دان یا سالن⬅️ سرکوب سیستم ایمنی ⏪ کمبودهای تغذیه ای از جمله مواد پروتئینی بی کیفیت ⏪ برخی واکسن ها به واکسن اضافی بعدی برای تکمیل شدن ایمنیت احتیاج دارند که به آنها "واکسن بوستر" گفته میشود، لذا نباید زنجیره واکسن شکسته شود یا در زمان نامناسب انجام شود. ⏪ هرگاه واکسن گامبورو در سن 1 روزگی به جوجه ها داده شود، توسط تیتر مادری خنثی میگردد. لذا به زمان افت تیتر مادری باید توجه نمود. (بجز واکسن ترانسمیون که از دسته متوسط پلاس است و بصورت زیرجلدی در ناحیه گردن جوجه های یک روزه تزریق می شود.) ⏪ هیچ چیز به جز واکسن و حلال آن که برای رقیق سازی استفاده میشود نباید وارد محلول واکسن شود. نباید از سرم فیزیولوژی یا آب مقطر بجای حلال استفاده کرد. ⏪ واکسن نباید در درجه حرارت زیر 4 درجه سانتیگراد یا در برابر نور آفتاب قرار بگیرد. 🔍 درمان: -استفاده از یک آنتی بیوتیک مناسب پس از گذشت سه روز که تلفات به اوج خود رسیده است. (از مصرف آنتی بیوتیک نفروتوکسیک خودداری شود.) -استفاده از آسپرین+ ویتامین C برای کاهش تب -استفاده از مولتی الکترولیت -استفاده از اسیدی کننده های مجاری ادراری و ضدعفونی کننده های مجاری ادراری مانند اوروتروپین -استفاده از محلول های E+Se و ب کمپلکس و ویتامین A و ویتامین K -کم کردن سویای جیره برای کاهش فشار به کلیه -کم کردن نور سالن -افزایش حرارت پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها......یا سفارش خرید و فروش خود و.... به شماره 09123968671 09121986651 09131005836 09131007689                     تماس با ما                   درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

1 Comment

  1. اریا منتخب گفت:

    بیماری گامبورو|بیکاری گامبورو چیست و چگونه ایجاد می شود و را درمان آن|بیماری طیور|بیماری گامبورو در طیور|درمان بیماری گامبورو|

آریا منتخب پارسیان.
با ده سال سابقه
در زمینه فروش طیور

شماره های تماس ما

09121986651

09131007689

09123968671

09131005836