فاكتورهائی كه باید جهت تولیدات طیور درنظر گرفته شوند

بلدرچین - بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

فاكتورهائی كه باید جهت تولیدات طیور درنظر گرفته شوند

فاكتورهائی كه باید جهت تولیدات طیور درنظر گرفته شوند شامل عوامل زیر است اما باید متذكر شد كه محدود به عوامل ذیل نمی باشند : رنگ آب آب رنگی ندارد و هررنگی در آب می‌توان نمایانگر وجود سطوح آلودگی در آب باشد. چگالی (گل آلودگی) ذرات به‌عنوان مثال مواد رسی٬ لجن، گل و شن یا مواد ارگانیك معلق می‌تواند باعث تیرگی و گل‌آلوده به‌نظر رسیدن آب شوند. آب گل‌آلود می‌تواند باعث نشست نیپلها و مسدود كردن نازلهای مه‌پاش‌ها گردند. سختی آب نمك‌های كلسیم و منیزیم باعث افزایش سختی آب، لایه و رسوب لجن درون سیستم‌های آبرسانی می‌شوند. سختی آب باعث كاهش اثر شوینده‌ها (صابونی‌ها) ضد‌عفونی‌ها و تداخل با اثر بعضی از داروها می‌گردد. آهن (Fe) عنصر آهن اغلب هرچیزی را كه با آن ارتباط داشته باشد آلوده می‌كند و همچنین یك مسئله عمومی جهت كیفیت آب بشمار می‌رود. مطالعات اخیر نشان داده كه آهن در آب بنظر نمی‌رسد كه بر سلامت طیور موثر باشد، اما بعضی از تركیبات آهن از ذرات معلق به‌عنوان مثال اكسید‌آهن می‌تواند اساس مشكلات باشد. این ذرات كوچك می‌تواند باعث نشستی نیپل‌ها و مسدود كردن منافذ لوله‌های مه‌پاش شوند. با تجمع آهن زیاد در آب احتمال بوجود آمدن آلودگی آهن (آهن باكتریائی) وجود دارد، و در نهایت باعث تشكیل ساختمان بیوفیلم می‌گردد كه می‌تواند نیپل‌های آبخوری را مسدود نموده و باعث افزایش رشد و تكثیر پاتوژن‌ها (میكروب‌ها) می‌شود. منگنز (Mg) ضمن اینكه منگنزخودش باعث اثر منفی بر سلامت طیور نمی‌شود٬ شبیه آهن می‌تواند از ذرات جامدی كه باعث نشستی نپل‌ها و مسدود شدن مه‌پاش‌ها می‌گردد، باشد. نیترات (N) تجمع بالای نیترات حاكی از فساد (‌پوسیدگی) مواد آلی (ارگانیك) می‌باشد. این موضوع سابقاً مرتبط بود با فقر اكسیرن مورد استفاده حیوانات٬ اما مطالعات اخیر روشن نمود كه عملكرد طیور با سطوح نیترات بالا به عنوان مثال ppm 600 متفاوت می‌باشد. وجود نیترات یك شاخص خوب مانعت كننده (بازدارنده) باكتری‌های آب می‌باشد. PH PH یك مقیاس از اسیدی یا بازی بودن می‌باشد یك اندازه از ۱۴-۰ برای مقیاس PH وجود دارد. PH در اندازه ۷ نه اسیدی و نه قلیایی یعنی خنثی می‌باشد، اندازه‌های بالای ۷ بازی (قلیائی)٬ و اندازه‌های زیر ۷ اسیدی می‌باشند. طیف PH از ۶ تا ۸/۶ برای تولیدات طیور مناسب می‌باشند. اما پرندگان می‌تواند طیفی از ۴ تا ۸ را تحمل نمایند. طیف PH بالاتر از ۸ می‌تواند باعث كاهش مصرف آب شود. خاصیت قلیائی این حالت با‌حضور كربنات‌كلسیم٬ بی‌كربنات یا سولفات ایجاد می‌شود. با بالا رفتن خاصیت قلیائی ظرفیت بافری آب نیز افزایش می‌یابد. (موادی كه باعث می‌شود یون‌های ئیدروژن به اسید یا قلیا اضافه شود تا غلظت محیط ثابت بماند (مانند نمك درخون) را مواد بافری گویند). سختی كل سختی كل تراكم مواد جامد، هر‌دو گروه معلق و محلول را نشان می‌دهد. سختی كل ارتباط مستقیمی با موضوع‌های سلامتی طیور ندارد اما اعمال و تخلیص آب بطور منفی بوسیله سختی كل می‌تواند موثر باشد. تركیبات سمی تراكم بستگی به تركیبات دارد اما عناصری مانند سرب٬ سلنیوم٬ آرسنیك برای جلوگیری و محفوظ ماندن از مشكلات سلامتی طیور باید زیر ۱ ppm باشد. اكسیژن محلول درحالت نرمال و طبیعی در آب اصولاً هیچ مقدار یا كمی اكسیژن محلول وجود دارد. غلظت‌های بالای صفر از این ماده امكان حضور سطوح موثر بر آب را دارا می‌باشد.

آریا منتخب پارسیان مشاوره و فروش انواع جوجه بوقلمون – جوجه شترمرغ – جوجه کبک – جوجه مرغ بومی – جوجه بلدرچین – جوجه اردک

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

 

کانال تلگرامی آریا منتخب پارسیان

فروش تخم مرغ صادراتی

فروش جوجه مرغ صادراتی

فروش جوجه بوقلمون

فروش انواع بذر

فروش جوجه مرغ بومي

قیمت کنسانتره ۲/۵ درصد

قیمت پایاندان

قیمت پیش دان

فروش تخم بوقلمون نطفه دار

فروش جوجه بوقلمون برنز یکروزه

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

فروش پولت صنعتی

فروش جوجه شترمرغ

فروش دان شترمرغ

فروش جيره بوقلمون

فروش دان مرغ بومي

 

 

 

 

 

 

 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

ده + 5 =