فاكتورهائی كه باید جهت تولیدات طیور درنظر گرفته شوند|جهت زشد طیور گوشتیجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک

فاكتورهائی كه باید جهت تولیدات طیور درنظر گرفته شوند

فاكتورهائی كه باید جهت تولیدات طیور درنظر گرفته شوند شامل عوامل زیر است اما باید متذكر شد كه محدود به عوامل ذیل نمی باشند :رنگ آبآب رنگی ندارد و هررنگی در آب می‌توان نمایانگر وجود سطوح آلودگی در آب باشد.چگالی (گل آلودگی)ذرات به‌عنوان مثال مواد رسی٬ لجن، گل و شن یا مواد ارگانیك معلق می‌تواند باعث تیرگی و گل‌آلوده به‌نظر رسیدن آب شوند. آب گل‌آلود می‌تواند باعث نشست نیپلها و مسدود كردن نازلهای مه‌پاش‌ها گردند.سختی آبنمك‌های كلسیم و منیزیم باعث افزایش سختی آب، لایه و رسوب لجن درون سیستم‌های آبرسانی می‌شوند. سختی آب باعث كاهش اثر شوینده‌ها (صابونی‌ها) ضد‌عفونی‌ها و تداخل با اثر بعضی از داروها می‌گردد.آهن (Fe)عنصر آهن اغلب هرچیزی را كه با آن ارتباط داشته باشد آلوده می‌كند و همچنین یك مسئله عمومی جهت كیفیت آب بشمار می‌رود. مطالعات اخیر نشان داده كه آهن در آب بنظر نمی‌رسد كه بر سلامت طیور موثر باشد، اما بعضی از تركیبات آهن از ذرات معلق به‌عنوان مثال اكسید‌آهن می‌تواند اساس مشكلات باشد. این ذرات كوچك می‌تواند باعث نشستی نیپل‌ها و مسدود كردن منافذ لوله‌های مه‌پاش شوند. با تجمع آهن زیاد در آب احتمال بوجود آمدن آلودگی آهن (آهن باكتریائی) وجود دارد، و در نهایت باعث تشكیل ساختمان بیوفیلم می‌گردد كه می‌تواند نیپل‌های آبخوری را مسدود نموده و باعث افزایش رشد و تكثیر پاتوژن‌ها (میكروب‌ها) می‌شود.منگنز (Mg)ضمن اینكه منگنزخودش باعث اثر منفی بر سلامت طیور نمی‌شود٬ شبیه آهن می‌تواند از ذرات جامدی كه باعث نشستی نپل‌ها و مسدود شدن مه‌پاش‌ها می‌گردد، باشد.نیترات (N)تجمع بالای نیترات حاكی از فساد (‌پوسیدگی) مواد آلی (ارگانیك) می‌باشد. این موضوع سابقاً مرتبط بود با فقر اكسیرن مورد استفاده حیوانات٬ اما مطالعات اخیر روشن نمود كه عملكرد طیور با سطوح نیترات بالا به عنوان مثال ppm 600 متفاوت می‌باشد. وجود نیترات یك شاخص خوب مانعت كننده (بازدارنده) باكتری‌های آب می‌باشد.PHPH یك مقیاس از اسیدی یا بازی بودن می‌باشد یك اندازه از 14-0 برای مقیاس PH وجود دارد. PH در اندازه 7 نه اسیدی و نه قلیایی یعنی خنثی می‌باشد، اندازه‌های بالای 7 بازی (قلیائی)٬ و اندازه‌های زیر 7 اسیدی می‌باشند. طیف PH از 6 تا 8/6 برای تولیدات طیور مناسب می‌باشند. اما پرندگان می‌تواند طیفی از 4 تا 8 را تحمل نمایند. طیف PH بالاتر از 8 می‌تواند باعث كاهش مصرف آب شود.خاصیت قلیائیاین حالت با‌حضور كربنات‌كلسیم٬ بی‌كربنات یا سولفات ایجاد می‌شود. با بالا رفتن خاصیت قلیائی ظرفیت بافری آب نیز افزایش می‌یابد. (موادی كه باعث می‌شود یون‌های ئیدروژن به اسید یا قلیا اضافه شود تا غلظت محیط ثابت بماند (مانند نمك درخون) را مواد بافری گویند).سختی كلسختی كل تراكم مواد جامد، هر‌دو گروه معلق و محلول را نشان می‌دهد. سختی كل ارتباط مستقیمی با موضوع‌های سلامتی طیور ندارد اما اعمال و تخلیص آب بطور منفی بوسیله سختی كل می‌تواند موثر باشد.تركیبات سمیتراكم بستگی به تركیبات دارد اما عناصری مانند سرب٬ سلنیوم٬ آرسنیك برای جلوگیری و محفوظ ماندن از مشكلات سلامتی طیور باید زیر 1 ppm باشد.اكسیژن محلولدرحالت نرمال و طبیعی در آب اصولاً هیچ مقدار یا كمی اكسیژن محلول وجود دارد. غلظت‌های بالای صفر از این ماده امكان حضور سطوح موثر بر آب را دارا می‌باشد.
قالب وردپرس