پرورش جوجه مرغ گوشتي
مدیریت دوره ابتدایی پرورش جوجه گوشتی: دمای سالن: وقتی از تجهیزات گرم کننده کل سالن استفاده می شود، در ابتدا حرارت در سطح جوجه ها 31-29 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود. دمای سالن با توجه به رفتار پرندگان و وضعیت آنها به تدریج کاهش داده می شود تا سرانجام به 22-20 درجه در 21 تا 24 روزگی برسد. رطوبت: رطوبت نسبی در سه روز اول دوره پرورش حدود 70% باید باشد. چنانچه رطوبت نسبی سالن در هفته اول پرورش به زیر 50% کاهش یابد، جوجه ها شروع به از دست دادن آب بدن خود میکنند که این امر اثری منفی بر روی کارایی پرنده به دنبال خواهد داشت و باید واکنش لازم برای افزایش رطوبت سالن انجام گیرد. تهویه: با توجه به اینکه کاهش میزان اکسیژن و تجمع گازهای سمی نظیر دی اکسید کربن در سالن، در سنین بالاتر منجر به بروز آسیت می شود و همچنین سایر عوارض تحت بالینی، تاثیر منفی بر روی کارایی پرنده به دنبال خواهد داشت، پس از ورود جوجه ها از هواکش های کوچک با دور کم جهت تخلیه گازهای مضر استفاده کنید. تغذیه: جوجه های یک روزه نیاز دارند که به سهولت و سریع به آب و غذای خوش خوراک با قابلیت هضم بالا دسترسی یابند تا با توسعه و تکامل دستگاه گوارش، سیستم قلبی-عروقی و سیستم ایمنی دستیابی به حداکثر رشد و عملکرد در پایان دوره پرورش امکان پذیر گردد.
قالب وردپرس